اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با تحرکات اراذل سلطنت‌طلب در خارج کشور علیه نیروهای چپ و آزادیخواه

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

در رابطه با تحرکات اراذل سلطنت‌طلب در خارج کشور علیه نیروهای چپ و آزادیخواه!

از زمان شروع تظاهرات در خارج کشور در حمایت از خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی، بارها شاهد تعرض لمپن‌ها و آتش بیاران سلطنت، به تظاهرات نیروهای چپ و آزادیخواه بوده‌ایم. آن‌ها مخالفین سیاسی خود را با زبان رکیک و زن ستیزانه و حتی فیزیکی مورد تعرض قرار می‌دهند.

آخرین مورد آن روز شنبه سوم دسامبر با برنامه قبلی به آکسیون علیه اعدام “شورای حمایت از مبارزات مردم ایران” در شهر کلن آلمان تعرض کردند و با توهین و دشنام‌های رکیک و زن ستیزانه علیه یکی از فعالین زن شورا و حمله فیزیکی به یک فعال دیگر و آسیب رساندن به او، سعی در به هم زدن آکسیون کردند.

پیش‌ازاین نیز همین افراد شناخته‌شده در شهر کلن آلمان در آکسیونی که از طرف شهرداری کلن در حمایت از مبارزات مردم ایران برگزار شد، مانع سخنرانی یکی از فعالین سیاسی شدند.

درترافالگار لندن به استیج آکسیون چپ‌ها حمله کردند، در استکهلم نیز چنین مزاحمت‌هایی را از خود نشان داده‌اند. همه این موارد به‌طور روشن از جانب طرفداران دوآتشه رضا پهلوی صورت گرفته و قصد دارند که با این تحرکات فاشیستی فضای سیاسی خارج کشور را آلوده و در مقابل اپوزسیون چپ و آزادیخواه بایستند و مانع فعالیت آن‌ها شوند. بنابر گفته یکی از اوباش عملشان به خاطر شعار”مرگ بر ستمگر چه شاه باشد چه رهبر” بوده.

با آغاز خیزش انقلابی در ایران با عبور از کلیت رژیم اسلامی و پایان توهم نسبت به حاکمان مستبد و ضد بشر، مردم مبارز و انقلابی با طرح شعارهای رادیکال از جمله “مرگ بر ستمگر، چه شاه باشد چه رهبر”عملاً دست رد به سینه جریانات مرتجع و بورژوا از جمله سلطنت‌طلب زده‌اند و دیگر نمی‌خواهند بعد از ۴۳ سال فقر و فلاکت و آزادی کشی توسط یک حکومت فاشیستی اسلامی به بخش دیگری از بورژوازی با هر نام و نشانی از جمله سلطنت تن بدهند. مردم ایران خواهان آزادی و برابری و رفاه و خلاصی از ستم و تبعیض و استثمار هستند. به همین دلیل است که جماعت سلطنت‌طلب به هر شیوه منحطی دست می‌زنند تا با نشان دادن پرچم شیر نر و شمشیر اسلام و به‌واسطه بازنمایی قلابی آن در ابر رسانه‌های مدافع سرمایه‌داری؛ تظاهراتی را که دیگران سازمان‌دهی کرده‌اند؛ مصادره کنند. آنان همچنین به‌این‌علت که در تظاهرات و اعتراضات جامعه کوچک‌ترین نشانی از شعارهای طرفداران سلطنت نیست؛ همانند مار زخمی شده و به همه مخالفین خود دیوانه‌وار تهاجم می‌کنند.

ما از تمام نیروهای آزادیخواه و برابری طلب می‌خواهیم که اجازه ندهند فضای خارج کشور توسط اوباشان آلوده شود. باید در مقابل تحرکات سخیف و فاشیستی آنان واکنش نشان دهیم و آنان را افشا، بی آبرو و منزوی کنیم. این جریانات به پشتیبانی دول غربی، ظرفیت بیش از این رادارند. ما باید جلو تحرکات ضد مردمی آنان را سد کنیم.

این جریانات فاشیستی و ضد مردمی، نباید در فردای ایران بعد از سرنگونی رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی جایگاهی در میان مردم داشته باشند.

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

مرگ بر ستمگر؛ چه شاه باشه چه رهبر!

زنده‌باد آزادی؛  زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ – ۷ دسامبر ۲۰۲۲

امضا: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.