اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

به مناسبت ۱۶ آذر روز دانشجو

دانشجو، کارگر، اتحاد! اتحاد!

روز دانشجو گرامیداشت جنبشی اجتماعی و آگاهی‌بخش در ایران است که با تاریخ مبارزات حق‌طلبانه تهیدستان جامعه عجین است و وجهه بارز آن سنت مبارزاتی رادیکال و چپ در بزنگاه‌های مهم تاریخی می‌باشد.

در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ زمانی که کودتا آخرین مقاومت‌های جامعه را در هم می‌شکست، دانشجویان علیه دولت کودتا به مبارزه برخاستند و در ادامه این مبارزات در ۱۶ آذر همان سال دانشجویان به‌مثابه قشرجوان و آگاه جامعه در اعتراض به سفر ریچارد نیکسون و نیز از سرگیری روابط دیپلماتیک با دولت بریتانیا که هر دو از سازمان دهندگان کودتا بودند، دست به تظاهرات زدند. اعتراضات دانشجویان با واکنش سریع و وحشیانه کودتاگران مواجه شد و در یورش نیروهای نظامی سه تن از دانشجویان جان باختند و صدها تن زخمی و دستگیر شدند. این سرآغاز شکل گرفتن یک سنت مبارزاتی رادیکال در جنبش دانشجویی ایران بود، جنبشی که در تداوم خود در کلیه جدال‌های سیاسی و طبقاتی جامعه حضوری پررنگ پیدا کرد.

بعد از قیام سال ۵۷، دانشجویان دانشگاه را به عرصه جدال با هر آنچه که نماینده ارتجاع و ضدانقلاب بود تبدیل کردند. در تیرماه سال ۱۳۷۸ و در اوج تسلط گفتمان اصلاح‌طلبان حکومتی، یکبار دیگر دانشجویان دانشگاه‌ها را با خیزش در خیابان در هم آمیختند. سرکوب خونین خیزش دانشجویان و هم‌آوایی هر دو جناح رژیم در این سرکوب، خود زمینه‌ساز عقب راندن بازوهای باندهای رژیم در دانشگاه و بسته شدن نطفه‌های عروج مجدد سنت‌های انقلابی در جنبش دانشجویی گردید. بعدازاین دوره هم دانشجویان پیشرو از پای ننشستند و جنبش دانشجویی گام‌به‌گام به‌عنوان یک جنبش بالنده، چپ و رادیکال به پیشروی خود ادامه داد.

دانشجویان در خیزش سراسری دی‌ماه ۹۶ نیز که تحول بزرگی در آگاهی توده‌ها ایجاد کرد فعالانه شرکت کردند. شعار “اصلاح‌طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا” را بخش رادیکال جنبش دانشجویی به میان خیزش توده‌ها برد. دانشجویان در آن “هفت روزی که خیزش توده‌ها ایران را لرزاند” با تهیدستان شهری همراه بودند. بدین گونه دانشجویان نشان دادند که در نبرد بین فقر و ثروت، در تخاصم بین استبداد و آزادی، در تخاصم بین تبعیض جنسیتی و رهائی زن در کجا ایستاده‌اند. اقدام به برداشتن روسری از جانب تعدادی از زنان جوان در مراسم جشن فارغ‌التحصیلی در جلو دانشگاه تهران در روز یازدهم آبان امسال، نمونه دیگری از تعرض به یکی از ارکان ایدئولوژی این رژیم و مبارزه دانشجویان علیه حجاب اجباری بود.

ازاین‌روی با جرأت می‌توان گفت که بخش پیشرو و رادیکال جنبش دانشجوئی استراتژی اتحاد با جنبش کارگری، فرودستان و محرومان جامعه را در پیش‌گرفته است. فریاد “فرزند کارگرانیم، در کنارشان می‌مانیم” در دانشگاه‌ها، برپائی آکسیون‌های حمایتی از اعتصابات کارگران، همراهی با اعتراضات سراسری معلمان و بازنشستگان، قرار گرفتن در صف زنانی که حجاب را بر زمین می‌افکنند نمونه‌هایی از بازتاب این رویکرد رادیکال در جنبش دانشجویی است.

شانزدهم آذر امسال را در شرایطی گرامی می‌داریم که جامعه پس از خیزش انقلابی دی‌ماه ۹۶ وارد مرحله نوینی از مبارزات علنی و خیابانی توده‌های مردم ایران شده و گام‌به‌گام به‌سوی شرایط انقلابی درحرکت است. کارگران نفت و گاز و پتروشیمی، کارگران هفت‌تپه، خیزش آب در خوزستان، اصفهان و چهارمحال و بختیاری، معلمان، بازنشستگان، کارگران خدماتی و شهرداری‌ها و… با اعتصابات و حرکت‌های اعتراضی مداوم خود نوید تحولاتی سرنوشت‌ساز را می‌دهند. دانشجویان مترقی و آگاه که با محرومان و تهیدستان جامعه و سایر جنبش‌های اجتماعی عجین هستند می‌توانند نقش بسزایی در پیشروی این جنبش‌ها داشته باشند، چون آن‌ها با همه آن مصائبی روبرو هستند که جامعه با آن روبروست. ازاین‌روی اتحاد جنبش دانشجویی با سایر جنبش‌های اجتماعی و به‌ویژه جنبش کارگری می‌تواند نقش برجسته خود را در پیشروی به‌سوی شرایط انقلابی و تلاش برای برقراری گزینه‌ای سوسیالیستی و شورایی کارگری داشته باشد.

گرامی باد ۱۶ آذر، روز دانشجو

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی، زنده‌باد سوسیالیسم

۱۱ آذر ۱۴۰۰ – ۲ دسامبر ۲۰۲۱

امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت.

POST A COMMENT.