اطلاعیه شورای نیروهای چپ و کمونیست در رابطه با درگذشت نا به هنگام رفیق صالح احمدیان

اطلاعیه شورای نیروهای چپ و کمونیست

در رابطه با درگذشت نا به هنگام رفیق صالح احمدیان

متأسفانه مطلع شدیم که رفیق صالح احمدیان، کمونیست و کادر هسته اقلیت دیروز ۱۴ مارس در اثر بیماری مزمن سرطان در کشور نروژ درگذشت.

رفیق صالح از دوره نوجوانی به فعالیت سیاسی رو آورد و به صفوف چریکهای فدایی خلق ایران پیوست. او بیشتر از سی سال از زندگی پربار فعالیت سیاسی  خود را در صفوف هسته اقلیت انجام داده است. در کنار فعالیت‌های سیاسی دیگرش به نمایندگی از طرف هسته اقلیت در شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، فعالیت می‌کرد. ما افتخار آن را داشتیم از نزدیک از صمیمیت و دقت بالای او در پیشبرد مسئولیت‌هایش برخوردار باشیم.

جنبش کمونیستی و کارگری ایران بار دیگر عضو بزرگی را از دست داد.
ما درگذشت رفیق صالح احمدیان را به خانواده و دوستانش و به رفقای هسته اقلیت تسلیت میگوییم.

یادش گرامی و راهش پرتوان باد

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۱۵ مارس ۲۰۲۳

POST A COMMENT.