استکهلم – گزارشی از اکسیون در اعتراض به بازداشت کارگران، معلمان و دانشجویان

روز ۲۴ اردیبهشت برابر با ۱۴ مه جمعی از نیروهای کمونیست و آزادیخواه بنابر فراخوان قبلی در میدان سرگل شهر استکهلم در اعتراض به بازداشت کارگران، معلمان و دانشجویان در روز جهانی کارگر دست به تجمع و اعتراض زدند. در این تجمع اعتراضی علاوه بر نیروهای مستقل و منفرد چپ فعالین سازمانهای حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان فدائیان (اقلیت)، هسته اقلیت، شورای حمایت از مبارزات مردم ایران  و کانون زندانیان سیاسی در تبعید نیز حضور داشتند.

گزارش از فعالین سازمان فداییان (اقلیت) – سوئد

POST A COMMENT.