اسامی رفقای فدایی که در دوران جمهوری اسلامی در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم جان باختند (لیست جدید)

در سراسر تاریخ بشریت، پاسداران نظم کهنه و ارتجاعی همواره کوشیده اند با سرکوب و کشتار، اختناق و زندان و اعدام در برابر سیر تحول تاریخ و تعالی بشریت بایستند تا به خیال خام خود، چرخ تاریخ را متوقف سازند. هر چندکه آن ها سرانجامی جز شکست نداشته و ندارند، اما تا واپسین لحظات حیات خود از هیچ جنایتی فروگذار نکرده و نمی کنند.
در دوران ما که تاریخ رسالت به گور سپردن نظام طبقاتی را بر عهده طبقه کارگر قرار داده است، طبقه سرمایه دار که پاسدار نظم پوسیده و ارتجاعی سرمایه داریست دست به بیرحمانه ترین سرکوب ها علیه طبقه کارگر و پیش آهنگان کمونیست آن زده است تا گویا نظم ستمگرانه و استثمارگرانه را ابدی سازد. در ایران این توحش و بربریت پاسداران نظم ارتجاعی به اوج خود رسیده است و طبقه حاکم با اعمال دیکتاتوری خشن و عریان، عظیم ترین جنایات ضد بشری را مرتکب شده و هزاران انسان را کشتار کرده است.
سازمان ما نیز از بدو پیدایش همواره در معرض سرکوب پاسداران نظم سرمایه داری حاکم بر ایران قرار داشته است. در طول حیات سازمان از سیاهکل تا به امروز، رژیم سلطنتی شاه و حکومت اسلامی هزاران فدایی را در زندان های قرون وسطایی به بند کشیده و صدها تن از فداییان در مبارزه علیه نظام ضد انسانی سرمایه داری و به خاطر آزادی و سوسیالیسم جان باخته اند. اما این وحشی گری های مرتجعین نتوانسته است سازمان ما را از ادامه مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم بازدارد. راه جان باختگان فدایی ادامه یافته است.
به مناسبت ۲۵ اسفند روز بزرگداشت جان باختگان فدایی، اسامی شهدای سازمان در دو لیست جداگانه، قبل و بعد از قیام در صفحه سازمان قرار می گیرد. لازم به ذکر است که به ویژه لیست شهدای سازمان در دوران مبارزه علیه رژیم جمهوری اسلامی کامل نیست. لذا از همه کسانی که اطلاعات جدیدی از شهدای گمنام سازمان دارند و یا اشتباهاتی در این لیست می بینند، درخواست می کنیم که سازمان را در جریان قرار دهند.

اسامی جان باختگان فدائی که در دوران جمهوری اسلامی در مبارزه برای آزادی و سوسیالیسم جان باختند

متن کامل اسامی جان باختگان فدایی در دوران جمهوری اسلامی در فرمت پی دی اف

متن کامل اسامی جان باختگان فدایی به همراه زندگینامه در فرمت پی دی اف

شماره

نام خانوادگی

نام

تاریخ

۱

آباد

موسی

۱۳۶۱

۲

آبگرمیان

بهمن

۱۳۶۷

۳

آبیاری

جهانبخش

۱۳۶۰

۴

آخوندی

حاجی‌محمد

۱۳۵۸

۵

آرامش

۱۳۶۷

۶

آرمان

ابوبکر

۱۳۵۹

۷

آرین

امیر

۱۳۶۷

۸

آزادی

حمید

۱۳۶۰

۹

آزادی

همایون

۱۳۶۷

۱۰

آشوری

فریدون

۱۳۵۹

۱۱

آق آتابای

بهرام

۱۳۵۸

۱۲

آل کنعان

یدالله

۱۳۶۱

۱۳

ابراهیمی

انوش

۱۳۶۷

۱۴

ابراهیمی

خسرو

۱۳۶۷

۱۵

ابرندی

محمدعلی

۱۳۶۶

۱۶

احمدپور

شهین

۱۳۶۱

۱۷

احمدزاده

هاشم

۱۳۵۸

۱۸

احمدی

نعمت

۱۳۵۸

۱۹

احمدی

هوشنگ

۱۳۶۰

۲۰

احمدی سیاهپوش

حمید

۱۳۶۰

۲۱

احمدی(منصوری)

کیومرث

۱۳۶۷

۲۲

احمدی‌لاری

سعید

۱۳۶۰

۲۳

اخوان‌اقدم

اسداله

۱۳۷۴

۲۴

ارازی (عرازی)

جلیل

۱۳۵۸

۲۵

ارجمندی

قدرت‌الله

۱۳۶۵

۲۶

اژدری‌مقدم

هوشنگ

۱۳۶۰

۲۷

اسدالله‌خان

سعید

۱۳۶۱

۲۸

اسدی

غضنفر

۱۳۶۰

۲۹

اسدیان

انشااله

۱۳۶۰

۳۰

اسدیان

توکل

۱۳۶۰

۳۱

اسدیان

سیامک

۱۳۶۰

۳۲

اسکندری تربقان

منصور

۱۳۶۲

۳۳

اسلامی اشبلا

بیژن

۱۳۶۷

۳۴

اشترانی‌فرید

علی

۱۳۶۲

۳۵

اشراق

حمید

۱۳۶۰

۳۶

اشکافی

هادی

۱۳۵۹

۳۷

اشکینه

ناصر

۱۳۶۷

۳۸

اصغرنژاد

امیر

۱۳۶۴

۳۹

اصلانی

اقبال

۱۳۵۹

۴۰

اعظمی

انور

۱۳۶۱

۴۱

افروزه

پروین

۱۳۵۹

۴۲

اقبالی

محمد

۱۳۶۷

۴۳

اقدسی

احمد

۱۳۵۹

۴۴

اکبری

طهمورث

۱۳۵۸

۴۵

اکبری‌آذر

جمیل

۱۳۶۰

۴۶

اکبری‌حاجی‌نظر (نظریات)

فرزانه

۱۳۶۰

۴۷

اکرمی

بهروز

۱۳۶۷

۴۸

اکرمی

شهرام

۱۳۶۷

۴۹

الماسی

روح‌الله

۱۳۶۰

۵۰

الماسی

علیرضا

۱۳۶۰

۵۱

الماسی

ناصر

۱۳۶۷

۵۲

الماسیان

هاشم

۱۳۶۷

۵۳

الماسیان

سیامک

۱۳۶۷

۵۴

الماسیان

ناصر

۱۳۶۷

۵۵

امیراحمدی

داود

۱۳۵۸

۵۶

امین‌زاده

محمود

۱۳۶۱

۵۷

ایازی

نادر

۱۳۵۹

۵۸

ایروانی

عبدالرضا

۱۳۶۰

۵۹

ایمانی

ونداد

۱۳۵۸

۶۰

ایمانی دارستانی

امان الله

۱۳۵۹

۶۱

ایمانی دارستانی

یوسف

۱۳۶۲

۶۲

ایوانی

مجید

۱۳۶۷

۶۳

بابائی

محمود

۱۳۶۰

۶۴

باختری

علی

۱۳۶۷

۶۵

باختری

احمد

۱۳۷۵

۶۶

بارنه (بارند)

سیروس

۱۳۶۰

۶۷

باشخور

نعمت

۱۳۶۱

۶۸

باطبی

حسین

۱۳۶۲

۶۹

باقرپور

فرامرز

۱۳۶۱

۷۰

باقری

حسن

۱۳۶۰

۷۱

باقری

جواد

۱۳۶۱

۷۲

باقری

علی‌رضا

۱۳۶۱

۷۳

باقری

غلام‌عباس

۱۳۶۱

۷۴

باقری

مهرداد

۱۳۶۷

۷۵

باقری آق بابا

غلامرضا

۱۳۶۱

۷۶

بامری

علی‌رضا

۱۳۶۴

۷۷

بانه‌ای

فریدون

۱۳۶۱

۷۸

بدری

علی

۱۳۵۹

۷۹

بدلی

عزیز

۱۳۵۸

۸۰

برارپور

احمد

۱۳۶۰

۸۱

برزگر

اسماعیل

۱۳۶۱

۸۲

برنشان

علی

۱۳۶۰

۸۳

بریری

مسعود

۱۳۶۰

۸۴

بنی‌احمد

جواد

۱۳۶۲

۸۵

بهادری طولابی

محمدحسن

۱۳۶۰

۸۶

بهاری‌پورمزکوشی

علیرضا

۱۳۶۰

۸۷

بهداروند

پروین

۱۳۶۰

۸۸

بهرامی

ناصر

۱۳۵۹

۸۹

بهرامی

سعید

۱۳۶۰

۹۰

بهرامی

محمد

۱۳۶۰

۹۱

بهرامی

عزت‌الله

۱۳۶۱

۹۲

بهرامی سامانی

هیبت الله

۱۳۶۰

۹۳

بهروزنیا

بهروز

۱۳۵۸

۹۴

بهروزی‌خواه

سیامک

۱۳۶۰

۹۵

بهشتی

منصور

۱۳۶۱

۹۶

بهکیش

محمدرضا (کاظم)

۱۳۶۰

۹۷

بهکیش

زهرا (اشرف)

۱۳۶۲

۹۸

بهکیش

محسن

۱۳۶۴

۹۹

بهکیش

محمدعلی

۱۳۶۷

۱۰۰

بهمنی

کمال

۱۳۶۱

۱۰۱

بیدشهری

اسماعیل

۱۳۶۰

۱۰۲

بیدشهری

زهرا

۱۳۶۰

۱۰۳

بیرام‌زاده

مقصود

۱۳۶۳

۱۰۴

بیک محمدی هزاوه

احمدرضا

۱۳۶۷

۱۰۵

بیگلری

علی (فرزاد)

۱۳۶۱

۱۰۶

پاک رخ

حمید

۱۳۶۷

۱۰۷

پدرود

فریدون (کاوه)

۱۳۶۴

۱۰۸

پرتوی

سعید

۱۳۶۷

۱۰۹

پرویزی

محمد

۱۳۶۷

۱۱۰

پریزاد

همایون

۱۳۵۹

۱۱۱

پناهی

علیرضا

۱۳۶۰

۱۱۲

پناهی شبستری

مهرداد

۱۳۶۷

۱۱۳

پنجه‌شاهی

جعفر

۱۳۶۰

۱۱۴

پنجه‌شاهی

اسدالله

۱۳۶۷

۱۱۵

پورجعفری آزاد (بی آزار)

جلال

۱۳۶۰

۱۱۶

پورنوروز

قربانعلی

۱۳۵۸

۱۱۷

پهلوان

مهدی

۱۳۶۰

۱۱۸

پیرو

محمدرضا

۱۳۶۱

۱۱۹

پیروزنیا

وحید

۱۳۶۰

۱۲۰

پیروزی

کوروش

۱۳۵۹

۱۲۱

تابا

مجتبی

۱۳۶۱

۱۲۲

تاجعلی

ابوالقاسم

۱۳۶۱

۱۲۳

تدریسی

حسین

۱۳۶۰

۱۲۴

تقدیری قزلجه میدان

یعقوب

۱۳۵۸

۱۲۵

تقربی

شاپور

۱۳۵۸

۱۲۶

تمدن

محمد (فرشاد)

۱۳۶۰

۱۲۷

توسلی

مریم

۱۳۶۰

۱۲۸

توسلی

منصور

۱۳۶۷

۱۲۹

توفیقیان

ناصر

۱۳۵۸

۱۳۰

توکلی

شهرام

۱۳۶۷

۱۳۱

تهمتنی

عباس

۱۳۶۲

۱۳۲

تیمورزاده (تیموری)

کریم

۱۳۶۲

۱۳۳

جابری

منصور

۱۳۶۱

۱۳۴

جاوه

ملک‌محمد

۱۳۶۳

۱۳۵

جبیان

محسن

۱۳۶

جدیدی

نبی (علی)

۱۳۶۲

۱۳۷

جرجانی

حسین

۱۳۵۸

۱۳۸

جعفرپور

مسعود

۱۳۶۰

۱۳۹

جعفری جزایری

اصغر

۱۳۶۰

۱۴۰

جلالی

غلامرضا

۱۳۵۸

۱۴۱

جلالی

ابراهیم

۱۳۶۰

۱۴۲

جلالی

خاطره

۱۳۶۰

۱۴۳

جلالی

عبدالرحیم(مجید)

۱۳۶۱

۱۴۴

جلالی نائینی

حسن

۱۳۶۰

۱۴۵

جلیل‌وند

محمد

۱۳۶۱

۱۴۶

جلیلی

۱۳۶۱

۱۴۷

جلیلی کهنه شهری

شاهپور

۱۳۶۱

۱۴۸

جمالی

حسن

۱۳۶۴

۱۴۹

جنتی

محمود

۱۳۵۸

۱۵۰

جنتی

بیژن

۱۳۶۱

۱۵۱

جوان مولائی

سعید

۱۳۵۸

۱۵۲

جهانشاهی

سیدرضا

۱۳۶۰

۱۵۳

جهانگیری

جعفر

۱۳۶۷

۱۵۴

چراغی

علی (پویان)

۱۳۶۵

۱۵۵

چرخیان

حسین

۱۳۶۰

۱۵۶

چشم‌براه

محمد

۱۳۶۰

۱۵۷

چگنی

۱۳۶۰

۱۵۸

چمازکنی

عباس

۱۳۵۸

۱۵۹

چمنی

مهرداد

۱۳۶۱

۱۶۰

حاتمی

جعفر

۱۳۶۰

۱۶۱

حاج علی محمدی

کریم

۱۳۶۶

۱۶۲

حاجی‌خانی

محمدرضا

۱۳۶۷

۱۶۳

حالی زاده

حالی (آلقئر)

۱۳۵۹

۱۶۴

حامدی مقدم

حسن

۱۳۶۰

۱۶۵

حبیبی‌زاده

منصور

۱۳۶۴

۱۶۶

حسن‌پور

علی

۱۳۶۰

۱۶۷

حسن‌پور

احمد

۱۳۶۰

۱۶۸

حسنوند گندائی

خیرالله

۱۳۶۱

۱۶۹

حسنی

قرنی(قارنه)

۱۳۶۰

۱۷۰

حسنی

محمدعلی

۱۳۶۱

۱۷۱

حسنی بزرگ آباد

رشید

۱۳۶۱

۱۷۲

حسنی‌گتوند

محمد

۱۳۶۲

۱۷۳

حسین‌زاده

علی (انوش)

۱۳۶۷

۱۷۴

حسین‌زهی

صمد

۱۳۶۲

۱۷۵

حسینی

سیدربیع

۱۳۶۰

۱۷۶

حسینی

سیدقربان

۱۳۶۱

۱۷۷

حسینی

عبدالله

۱۳۶۲

۱۷۸

حسینی

پرویز

۱۳۶۷

۱۷۹

حسینی

عبدالله

۱۳۶۷

۱۸۰

حسینی مستعان

رضا

۱۳۶۱

۱۸۱

حق بیان

علی اکبر

۱۳۶۰

۱۸۲

حکیم علوی

کامران

۱۳۶۰

۱۸۳

حمیدی

ابوبکر

۱۳۵۸

۱۸۴

حنیفی

هوشنگ

۱۳۶۰

۱۸۵

حواری‌نسب

جلیل

۱۳۵۷

۱۸۶

حوایی

بیژن

۱۳۶۰

۱۸۷

حیاتی

۱۳۶۷

۱۸۸

حیدرزاده

محمد

۱۳۶۰

۱۸۹

حیدریان

کبری

۱۳۶۲

۱۹۰

حیدریان(فخوری)

علی اکبر

۱۳۶۰

۱۹۱

حیدری‌فرد

مهرداد

۱۳۶۰

۱۹۲

حیدریه

محمد

۱۳۶۷

۱۹۳

خاکباز

غلامحسین

۱۳۵۹

۱۹۴

خاکپور

شهرام

۱۳۶۲

۱۹۵

خاموشیان

محمود

۱۳۶۱

۱۹۶

خان محمدی

محمدرضا

۱۳۶۷

۱۹۷

خانجانی

عطا

۱۳۵۸

۱۹۸

خانزاده

مهدی

۱۳۶۰

۱۹۹

خداپناهی

شهرام

۱۳۶۲

۲۰۰

خداداد

حشمت

۱۳۷۵

۲۰۱

خدامرادی

مرتضی

۱۳۶۱

۲۰۲

خرده بین

سیروس

۱۳۶۰

۲۰۳

خسروی

احمد (وحید)

۱۳۶۷

۲۰۴

خسروی

پرویز

۱۳۶۷

۲۰۵

خصوصی

علی

۱۳۶۰

۲۰۶

خلیقی

علی

۱۳۵۷

۲۰۷

خوجه

علی‌محمد

۱۳۵۸

۲۰۸

خورشیدی

ناصر

۱۳۶۲

۲۰۹

خوشنام

غلام

۱۳۶۷

۲۱۰

خونامیردشتی

عادل

۱۳۶۰

۲۱۱

داداشی

حمیدرضا

۱۳۷۶

۲۱۲

دادور

فرهاد

۱۳۶۰

۲۱۳

داده امیری

کتایون

۱۳۶۷

۲۱۴

داربیانس

آرامائیس

۱۳۶۷

۲۱۵

داسار

عبدالرضا (حمید)

۱۳۶۴

۲۱۶

دانیالی

مسعود

۱۳۵۹

۲۱۷

داوودنوری

محمد

۱۳۶۱

۲۱۸

داوودی

علی‌کرم

۱۳۶۲

۲۱۹

درخشنده توماج

شیرمحمد

۱۳۵۸

۲۲۰

دردی پور

آرازمحمد

۱۳۵۸

۲۲۱

دژآگاه

جمشید(مرتضی)

۱۳۶۱

۲۲۲

دژآگاه

مریم

۱۳۶۱

۲۲۳

دستاران

خسرو (آژنگ)

۱۳۶۰

۲۲۴

دلسوز‌مقدم

رمضانعلی

۱۳۶۰

۲۲۵

دلیلی (دلیر)

محمدجعفر

۱۳۶۰

۲۲۶

دولتی

علیرضا

۱۳۶۷

۲۲۷

دیده ور

صدیق

۱۳۶۱

۲۲۸

دیندار

جمشید

۱۳۵۹

۲۲۹

رئیسی

نصرت

۱۳۶۱

۲۳۰

رازی

شهریار

۱۳۶۴

۲۳۱

راست خدیو

بهمن

۱۳۶۰

۲۳۲

راستا

غلام

۱۳۶۲

۲۳۳

راستی

محمدرضا

۱۳۷۵

۲۳۴

راستی پور

علی

۱۳۶۲

۲۳۵

راشدی

مجید

۱۳۶۱

۲۳۶

راکعی

محمد

۱۳۵۹

۲۳۷

رجائی

ژیلا

۱۳۶۰

۲۳۸

رجب‌پور

توفیق

۱۳۵۹

۲۳۹

رجب‌پور

۱۳۶۷

۲۴۰

رجب‌زاده

محسن

۱۳۶۷

۲۴۱

رجب‌نژاد

احمد

۱۳۶۰

۲۴۲

رجبی

یحیی

۱۳۶۰

۲۴۳

رحمتی

مسعود

۱۳۶۱

۲۴۴

رحیم‌زاده

مجید

۱۳۶۷

۲۴۵

رحیمی

یحیی

۱۳۶۰

۲۴۶

رستم‌علی‌پور

پرویز

۱۳۶۷

۲۴۷

رستمی

جمشید

۱۳۶۷

۲۴۸

رسولی

مصطفی

۱۳۶۲

۲۴۹

رشوندسرداری

ابوالقاسم

۱۳۵۸

۲۵۰

رضائی

حر(جعفر)

۱۳۶۱

۲۵۱

رضوان

حمید

۱۳۵۸

۲۵۲

رضوی

محمد(کاک وریا)

۱۳۶۳

۲۵۳

رفعتی

محسن

۱۳۵۹

۲۵۴

رفیعی

محمد

۱۳۵۸

۲۵۵

رقابی

مسعود

۱۳۶۲

۲۵۶

رمضانی

شفیع

۱۳۶۰

۲۵۷

روائی

فرهود

۱۳۶۰

۲۵۸

روحانی

فریده

۱۳۶۷

۲۵۹

روحانی

هوشی

۱۳۶۷

۲۶۰

رودگریان

محمد اسماعیل

۱۳۶۱

۲۶۱

روغن‌چی

فاطمه

۱۳۶۰

۲۶۲

رهبر

بهمن

۱۳۶۰

۲۶۳

رهبر

بهنام

۱۳۶۰

۲۶۴

رهبری

سعید

۱۳۶۰

۲۶۵

رهبری‌نژاد

مجید

۱۳۶۳

۲۶۶

ریاحی

علی

۱۳۶۱

۲۶۷

ریاحی

صولت

۱۳۶۷

۲۶۸

زاده

عباس

۱۳۶۱

۲۶۹

زارعی

صدیق

۱۳۵۹

۲۷۰

زمان‌زاده

فرامرز

۱۳۶۷

۲۷۱

زمانی

بهرام

۱۳۶۱

۲۷۲

زمانی کندوانی

حمیدرضا (امیر)

۱۳۶۶

۲۷۳

زندی

غلام (حمید)

۱۳۶۳

۲۷۴

زین‌الدینی

فقیرمحمد (شفیع)

۱۳۶۱

۲۷۵

زینی‌وندنژاد

غلامحسین

۱۳۶۰

۲۷۶

سارمی

۱۳۶۷

۲۷۷

سالاری ساردوئی

سعید

۱۳۶۰

۲۷۸

سالیانی

حبیب الله (مجید)

۱۳۶۷

۲۷۹

سامان‌دیجان

احمد

۱۳۶۰

۲۸۰

سبعت

حسن

۱۳۶۰

۲۸۱

سپاسی (سپاس)

محمد

۱۳۶۰

۲۸۲

ستاری

تیمور

۱۳۶۰

۲۸۳

ستوده

محمدرضا

۱۳۶۳

۲۸۴

سجادی

زاهد

۱۳۶۰

۲۸۵

سرافراز

آنابردی

۱۳۵۸

۲۸۶

سرخوش

جهان‌بخش

۱۳۶۷

۲۸۷

سرعتی

عبدالعظیم

۱۳۶۰

۲۸۸

سروشیان

فرهاد

۱۳۶۲

۲۸۹

سعادتی

حمیدرضا

۱۳۶۰

۲۹۰

سعیداعمایی

فرانک

۱۳۵۹

۲۹۱

سعیدزاده

کریم

۱۳۵۸

۲۹۲

سعیدی

منصور

۱۳۶۰

۲۹۳

سلطانپور

سعید

۱۳۶۰

۲۹۴

سلطانزاده اهری

عباس

۱۳۶۷

۲۹۵

سلیمانی

احمد

۱۳۶۰

۲۹۶

سلیمانی

ایرج

۱۳۶۱

۲۹۷

سلیمانی

سعید

۱۳۶۱

۲۹۸

سلیمانی

محمد (اصغر)

۱۳۶۱

۲۹۹

سلیمانی

فرهاد

۱۳۶۷

۳۰۰

سلیمانی

فرهاد

۱۳۶۷

۳۰۱

سلیمانی‌زاده

سعید

۱۳۶۳

۳۰۲

سلیمی

ناصر

۱۳۵۸

۳۰۳

سمیعی اصفهانی

جهانشاه

۱۳۶۰

۳۰۴

سوسنی

ولی

۱۳۶۱

۳۰۵

سهیلی‌زاده

مینا

۱۳۶۰

۳۰۶

سیاب

ژیلا (ژاله)

۱۳۶۰

۳۰۷

سیدالشهدائی

رضا

۱۳۵۸

۳۰۸

سیدباقری

ابوالقاسم(قاسم)

۱۳۶۰

۳۰۹

سیدی (حیدری)

مجید (احمد)

۱۳۶۰

۳۱۰

شادمان

مجتبی

۱۳۶۲

۳۱۱

شادمانی

مصطفی

۱۳۶۷

۳۱۲

شادنژاد

ناصر

۱۳۶۱

۳۱۳

شاه بابائی کوتنائی

علیرضا

۱۳۶۰

۳۱۴

شاهین سخن

قدرت الله

۱۳۶۰

۳۱۵

شبانی

عبدالحمید

۱۳۶۰

۳۱۶

شرف‌زاده

الله کرم

۱۳۶۰

۳۱۷

شریعتی

محمدحسن

۱۳۶۱

۳۱۸

شریفی

ابراهیم

۱۳۶۰

۳۱۹

شریفی

رحمت

۱۳۶۰

۳۲۰

شریفی

محمد‌جواد

۱۳۶۰

۳۲۱

شریفی

رحمت

۱۳۶۰

۳۲۲

شریفی

مصطفی

۱۳۶۰

۳۲۳

شریفی

مجید

۱۳۶۱

۳۲۴

شریفیان

عباسعلی

۱۳۶۰

۳۲۵

شریفیان

مسعود

۱۳۶۱

۳۲۶

شفائیان

داریوش

۱۳۶۰

۳۲۷

شفیعی

نورمحمد

۱۳۵۸

۳۲۸

شفیعی

شهسوار

۱۳۶۰

۳۲۹

شفیعی (گیلاکجانی)

فریبا

۱۳۶۰

۳۳۰

شفیقی

قربان (آرقا)

۱۳۵۸

۳۳۱

شکرالهی

یعقوب (عباس)

۱۳۶۰

۳۳۲

شکری

فیروز

۱۳۵۸

۳۳۳

شکری

عذرا

۱۳۶۲

۳۳۴

شکری

شهربانو

۱۳۶۷

۳۳۵

شمس‌الدینی

مصطفی

۱۳۵۹

۳۳۶

شهبازی

حشمت‌الله

۱۳۶۰

۳۳۷

شهلائی

بهزاد

۱۳۶۳

۳۳۸

شهنواز

محمدرضا

۱۳۶۰

۳۳۹

شهیدی‌ثالث

سیدکاظم

۱۳۵۸

۳۴۰

شیخی

کریم

۱۳۶۰

۳۴۱

شیرمحمدی

علی

۱۳۶۰

۳۴۲

شیرین‌بخش

اردشیر

۱۳۶۷

۳۴۳

صادق (صادقی)

علی

۱۳۶۰

۳۴۴

صادقی

احمد

۱۳۶۰

۳۴۵

صالحی

عمر

۱۳۵۸

۳۴۶

صالحی

حسن

۱۳۵۹

۳۴۷

صبوری

شهره

۱۳۶۰

۳۴۸

صدیق

مسعود

۱۳۶۶

۳۴۹

صدیق‌پور

مهدی

۱۳۵۹

۳۵۰

صدیقی

فیروز

۱۳۵۹

۳۵۱

صفائیان

امیرهوشنگ

۱۳۶۷

۳۵۲

صفری

علیرضا (حمید)

۱۳۶۰

۳۵۳

صفری‌نژاد

حمید

۱۳۶۱

۳۵۴

صمدزاده

علیرضا

۱۳۶۷

۳۵۵

صمیمی

اکبر

۱۳۶۲

۳۵۶

صوفی زاده

عبدالله

۱۳۵۸

۳۵۷

صیادی

امیر

۱۳۶۱

۳۵۸

صیامی

فرزاد

۱۳۶۰

۳۵۹

ضامنیان

مینا

۱۳۶۲

۳۶۰

ضیاءپور

کامیار

۱۳۶۱

۳۶۱

طالب‌نژاد

رحمت

۱۳۶۰

۳۶۲

طالبی

منیژه

۱۳۶۴

۳۶۳

طالبی (بیگلو)

جهانگیر (بهمن)

۱۳۶۳

۳۶۴

طاهرخو

اقبال

۱۳۶۰

۳۶۵

طاهری

حمید

۱۳۶۷

۳۶۶

طغیانی

جهانبخش

۱۳۶۱

۳۶۷

طوفانی

جمیل

۱۳۵۹

۳۶۸

طهماسبی

احمد

۱۳۶۰

۳۶۹

طهماسبیان

عبدالرحمان

۱۳۶۱

۳۷۰

ظریفی بامیان چوبدری

علیرضا

۱۳۶۰

۳۷۱

ظریفی دارستانی

نقی (امیر)

۱۳۶۲

۳۷۲

عادل مشهدسری

عبدالهاشم

۱۳۶۷

۳۷۳

عارفته

خدیجه

۱۳۶۰

۳۷۴

عباسی

نبی‌الله

۱۳۶۷

۳۷۵

عبدالعلی‌زاده

علی

۱۳۶۰

۳۷۶

عبدالله

لیچائی

۱۳۶۷

۳۷۷

عبداله‌پور

عبدالکریم

۱۳۶۰

۳۷۸

عزیزیان

محمدرسول

۱۳۵۹

۳۷۹

عقیقی

سعید

۱۳۵۸

۳۸۰

علی پناه فرد

رویا

۱۳۵۹

۳۸۱

علیان

اسماعیل

۱۳۶۰

۳۸۲

علیان

علی‌آقا

۱۳۶۷

۳۸۳

علی‌پناه

اسماعیل

۱۳۵۸

۳۸۴

علی‌پور

پروانه (فتانه)

۱۳۷۶

۳۸۵

علیزاده

حسین

۱۳۶۰

۳۸۶

علی‌مددی

محمدرضا

۱۳۶۰

۳۸۷

عمادی

غفور

۱۳۵۸

۳۸۸

عمرانی

بهزاد

۱۳۶۷

۳۸۹

عندلیبیان

پرویز

۱۳۶۰

۳۹۰

غریبی

قربان

۱۳۶۰

۳۹۱

غزنوی

کتایون

۱۳۶۷

۳۹۲

غفوری

عبدالرضا

۱۳۶۰

۳۹۳

غفوری ورزنه

عبدالعلی

۱۳۶۲

۳۹۴

غفوریان

جواد

۱۳۶۰

۳۹۵

غلامی

علی‌اصغر

۱۳۶۰

۳۹۶

غلامی

حسین

۱۳۶۰

۳۹۷

غلامیان لنگرودی

احمد (هادی)

۱۳۶۰

۳۹۸

فاضلی فارسانی

بهمن

۱۳۵۸

۳۹۹

فتاحی

جلال

۱۳۶۷

۴۰۰

فتحی

رحمت

۱۳۶۷

۴۰۱

فتوتی

ناصر

۱۳۶۰

۴۰۲

فخر طباطبائی

مرتضی

۱۳۶۰

۴۰۳

فرجامی (جودت نیا)

محمدرضا (ماشالله)

۱۳۶۲

۴۰۴

فرجی

حسن

۱۳۶۳

۴۰۵

فرخی(فرخی‌پور)

مسعود

۱۳۶۲

۴۰۶

فرزانه

مسعود

۱۳۶۰

۴۰۷

فرساد

منصور

۱۳۶۰

۴۰۸

فرشاد

محمدرضا

۱۳۶۰

۴۰۹

فرشادفر

مریم

۱۳۶۰

۴۱۰

فرشباف محمدی

محمدرضا

۱۳۶۰

۴۱۱

فرمانبردار

زهرا

۱۳۶۰

۴۱۲

فرومند

محمدتقی(همایون)

۱۳۶۰

۴۱۳

فریدی

محمدرضا

۱۳۶۰

۴۱۴

فلاح

اکبر

۱۳۶۰

۴۱۵

فیروزی

محمد

۱۳۶۰

۴۱۶

فیض‌اله بیگی

عبدالله

۱۳۵۸

۴۱۷

قائمی

فرزاد

۱۳۶۰

۴۱۸

قادری

مظفر

۱۳۶۰

۴۱۹

قاسم‌زاده رضوی

بهنام (شهرام)

۱۳۶۱

۴۲۰

قاضی‌پور

محمود

۱۳۶۷

۴۲۱

قبادی

کرامت

۱۳۶۰

۴۲۲

قربانی

اسفندیار

۱۳۵۹

۴۲۳

قربانی

رمضان

۱۳۶۰

۴۲۴

قره داغی

خسرو

۱۳۶۰

۴۲۵

قزل

عبداله

۱۳۵۹

۴۲۶

قزل‌ایاق

ابوالفضل

۱۳۶۰

۴۲۷

قزوینی

مهران (عباس)

۱۳۶۳

۴۲۸

قصاب آزاد

محمدرضا (امیر)

۱۳۶۰

۴۲۹

قصیری

سیروس

۱۳۶۰

۴۳۰

قلعه میاندوآب

جهانگیر (جهان)

۱۳۵۹

۴۳۱

قلعه‌ویسی

مختار

۱۳۵۹

۴۳۲

قلی‌پور

۱۳۶۷

۴۳۳

قنبرنژاد

جعفر

۱۳۶۰

۴۳۴

قهرمانی

حسین

۱۳۶۰

۴۳۵

کارشی

جواد

۱۳۶۰

۴۳۶

کارگر

سینا

۱۳۶۱

۴۳۷

کاروردیان چاپچی

غلامرضا

۱۳۶۰

۴۳۸

کازرونی

کاظم

۱۳۶۰

۴۳۹

کاشی

جواد

۱۳۶۱

۴۴۰

کاظمی

جعفر

۱۳۶۷

۴۴۱

کامیارانی

عباس (کیکاوس)

۱۳۶۴

۴۴۲

کتابی

بهروز

۱۳۶۰

۴۴۳

کردستانی

عبدالله (حکمت)

۱۳۶۰

۴۴۴

کردی

ابراهیم (شریف)

۱۳۶۱

۴۴۵

کرمی

پرویز

۱۳۶۰

۴۴۶

کریمان

سعیده

۱۳۶۲

۴۴۷

کریمی

عثمان

۱۳۵۹

۴۴۸

کریمی

کامیار

۱۳۶۰

۴۴۹

کریمی

نصرت‌اله

۱۳۶۱

۴۵۰

کریمی

مرتضی (ایوب)

۱۳۶۲

۴۵۱

کس‌نزانی

محمد(حمه)

۱۳۶۲

۴۵۲

کشاورز

فریبرز

۱۳۶۰

۴۵۳

کشی‌زاده

یوسف

۱۳۵۸

۴۵۴

کعبی

شهلا

۱۳۵۹

۴۵۵

کعبی

نسرین (فرشته)

۱۳۵۹

۴۵۶

کلانتری نظری

منوچهر

۱۳۶۱

۴۵۷

کمالی

محمد

۱۳۶۰

۴۵۸

کورواغلی

احمد

۴۵۹

کوسه قراوی

بردی محمد

۱۳۶۰

۴۶۰

کهرازهی

سلیم

۱۳۵۹

۴۶۱

کهزادی

فریدون

۱۳۶۰

۴۶۲

کیا

رحمان(کیوان)

۱۳۶۰

۴۶۳

کیانزاد

غلام

۱۳۶۲

۴۶۴

کیانفر

کمال

۱۳۵۹

۴۶۵

کیانی

احمد

۱۳۶۰

۴۶۶

کیانی

هوشنگ

۱۳۶۲

۴۶۷

کیانی

امان الله

۱۳۶۷

۴۶۸

کاظمی

ماریا

۱۳۶۰

۴۶۹

گرانپایه

مهرداد

۱۳۶۴

۴۷۰

گرجی بیانی

هرمز

۱۳۵۸

۴۷۱

گل عنبریان

فرشته

۱۳۵۹

۴۷۲

گل مژده

یدالله (نظام)

۱۳۶۰

۴۷۳

گلابوند

کاووس

۴۷۴

گلی آبکناری

ویدا (لیلا)

۱۳۶۱

۴۷۵

گودرزی

عباس

۱۳۶۰

۴۷۶

گوکلانی

آناگلدی(آنین)

۱۳۶۱

۴۷۷

گوگلانی

انین(عبدالجلیل)

۱۳۵۸

۴۷۸

لرکی

حمدالله

۱۳۶۷

۴۷۹

لطیفی

آذر

۱۳۶۰

۴۸۰

مائی

خسرو

۱۳۶۰

۴۸۱

مالکی

حمیدرضا

۱۳۶۰

۴۸۲

مالنی

یعقوب

۱۳۶۰

۴۸۳

ماهیگیر

حمیدرضا

۱۳۶۰

۴۸۴

ماهیگیر

عبدالرضا

۱۳۶۱

۴۸۵

مبارکی

خسرو

۱۳۶۰

۴۸۶

مجنون

رسول

۱۳۵۸

۴۸۷

مجنون

بیژن

۱۳۶۰

۴۸۸

مجیدی

غلامحسین

۱۳۶۰

۴۸۹

مجیدی

محمد

۱۳۶۰

۴۹۰

محسنی

معین‌الله

۱۳۶۰

۴۹۱

محسنی تبریزی

بهمن (صالح)

۱۳۶۰

۴۹۲

محمدپور

حسن

۱۳۶۱

۴۹۳

محمدحسینی

ماشاالله (بیژن)

۱۳۶۷

۴۹۴

محمدرحیمی

عزیز

۱۳۶۰

۴۹۵

محمدزاده – محمدی کلاهدوز

حسین (حسن)

۱۳۶۴

۴۹۶

محمدنژاد

علی

۱۳۶۰

۴۹۷

محمدی

حسین

۱۳۶۰

۴۹۸

محمدی

مهری

۱۳۶۰

۴۹۹

محمدی

ناهید

۱۳۶۰

۵۰۰

محمدی

فاطمه

۱۳۶۱

۵۰۱

محمدی

مهران

۱۳۶۱

۵۰۲

محمدی

احمد

۱۳۶۳

۵۰۳

محمدی

سعادت(هادی)

۱۳۶۴

۵۰۴

محمدی

مسعود (اسکندر)

۱۳۶۴

۵۰۵

مختوم

عبدالحکیم

۱۳۵۸

۵۰۶

مخلص‌آبادی

شمس‌الدین

۱۳۶۱

۵۰۷

مدائن

لقمان

۱۳۶۰

۵۰۸

مدائن

داوود

۱۳۶۱

۵۰۹

مدیرشانه‌چی

محسن

۱۳۶۰

۵۱۰

مرادی

علی

۱۳۵۸

۵۱۱

مرعشی

فرشاد

۱۳۵۹

۵۱۲

مستعان

محمود

۱۳۶۳

۵۱۳

مسلم خانی

اکبر

۱۳۶۲

۵۱۴

مصطفوی

کیوان

۱۳۶۷

۵۱۵

مظاهری

کیومرث

۱۳۶۶

۵۱۶

معادی

احمد (حسین)

۱۳۶۱

۵۱۷

معبد

فرشید

۱۳۶۳

۵۱۸

معتقد

محمدعلی (امیر)

۱۳۶۰

۵۱۹

معروفی

قاسم

۱۳۵۹

۵۲۰

معظمی

رضا

۱۳۶۷

۵۲۱

معلم

عزت‌الله

۱۳۶۰

۵۲۲

مفتاح

محمدابراهیم

۱۳۵۸

۵۲۳

مفرد‌طاهری

حمیدرضا

۱۳۶۷

۵۲۴

ملاطالقانی

حسین

۱۳۶۷

۵۲۵

ملکانی‌نژاد

روح‌اله (ملک)

۱۳۶۲

۵۲۶

ملک‌محمدی

ناهید (زهره)

۱۳۶۰

۵۲۷

ملکی

ایوب

۱۳۶۰

۵۲۸

ململی

علی

۱۳۶۰

۵۲۹

ممیز

منوچهر

۱۳۶۱

۵۳۰

ممی‌وند

ناصر

۱۳۶۰

۵۳۱

منادی

احمد

۱۳۶۳

۵۳۲

منزه

یوسف

۱۳۶۰

۵۳۳

منصوری

حسن

۱۳۶۰

۵۳۴

موسوی

۱۳۶۷

۵۳۵

موسی‌نژاد

منیژه

۱۳۵۹

۵۳۶

مولائی

علی

۱۳۷۵

۵۳۷

مولائی بیرگانی

غلامرضا

۱۳۶۳

۵۳۸

مهدویان

آذرنوش

۱۳۵۸

۵۳۹

مهنود

بیژن

۱۳۶۰

۵۴۰

میثاقی

شاهرخ

۱۳۶۰

۵۴۱

میرانی

شهرام

۱۳۶۱

۵۴۲

میرحیدری

جمشید

۱۳۶۵

۵۴۳

میرزائی

مراد(حیدر)

۱۳۶۱

۵۴۴

میرشکاری

سعید

۱۳۵۸

۵۴۵

میرشکاری

علی

۱۳۵۸

۵۴۶

نادرپور

گرسیوز

۵۴۷

نادرزاده ممقانی

حسین

۱۳۶۰

۵۴۸

ناصری

نفیسه (نسترن)

۱۳۶۳

۵۴۹

ناصری قسمی

علی

۱۳۶۰

۵۵۰

ناهید

احسن

۱۳۵۸

۵۵۱

ناهید

شهریار

۱۳۵۸

۵۵۲

نبیئی

مهرداد

۱۳۶۳

۵۵۳

نجفی

جهانشاه (علیشاه)

۱۳۶۰

۵۵۴

نجم الدینی

ناصر

۱۳۶۱

۵۵۵

نریمیسا

اسماعیل

۱۳۵۹

۵۵۶

نصیری مقدم

عبدالرضا

۱۳۶۰

۵۵۷

نصیری مقدم

حمیدرضا

۱۳۶۷

۵۵۸

نظرپور

شهاب

۱۳۶۳

۵۵۹

نظیری

صادق

۱۳۵۹

۵۶۰

نعمتی

علیرضا

۱۳۶۱

۵۶۱

نگهداری

بهاالدین

۱۳۶۰

۵۶۲

نوایی لواسانی

حمید

۱۳۶۷

۵۶۳

نوذری

علی

۱۳۶۱

۵۶۴

نورائی

امین

۱۳۵۹

۵۶۵

نورقلی‌پور

حاجقلی

۱۳۵۸

۵۶۶

نوری

فاطمه (طاهره)

۱۳۶۰

۵۶۷

نوری

نادره (جمیله)

۱۳۶۰

۵۶۸

نوری

جهانگیر

۱۳۶۷

۵۶۹

نوریان

عطاالله

۱۳۶۲

۵۷۰

نیک‌زاد

سوزان

۱۳۶۰

۵۷۱

نیک‌نژاد

بهروز

۱۳۶۲

۵۷۲

واحدی

طواق‌محمد

۱۳۵۸

۵۷۳

والی‌زاده

هوشنگ

۱۳۶۰

۵۷۴

وثوقی

مهرداد

۱۳۷۶

۵۷۵

وکیل‌محمدی (محمدزاده)

مهدی

۱۳۶۰

۵۷۶

ولی

مجید

۱۳۶۷

۵۷۷

هاشمی

جبرئیل

۱۳۵۹

۵۷۸

همت‌بلند

وحید

۱۳۶۰

۵۷۹

همتی

ابوالقاسم

۱۳۵۹

۵۸۰

همدانی

گودرز

۱۳۶۰

۵۸۱

هنده قنبری

امیر

۱۳۶۷

۵۸۲

هنریار

پیام

۱۳۶۰

۵۸۳

یاسری نشتمی

علی

۱۳۶۰

۵۸۴

یاوری

یعقوب

۱۳۶۱

۵۸۵

یخچالی

جمیل

۱۳۵۸

۵۸۶

یراقچی

علیرضا

۱۳۶۰

۵۸۷

یزدان‌پناه

رشید(سمکو)

۱۳۶۱

۵۸۸

یزدانی

عبداله

۱۳۶۰

۵۸۹

یزدانی

یعقوب

۱۳۶۰

۵۹۰

یزدانی

اسعد(شاهو)

۱۳۶۱

۵۹۱

یزدانیان

فریدون (فرید)

۱۳۶۰

۵۹۲

یوسفی

محمد (محمود)

۱۳۵۸

۵۹۳

یوسفی

فریده

۱۳۶۱

۵۹۴

یوسفی کهل

مهدی

۱۳۶۰

۵۹۵

بیژن

۱۳۶۰

۵۹۶

پروین

۱۳۶۰

۵۹۷

داریوش

۱۳۶۰

۵۹۸

رسول

۱۳۶۰

۵۹۹

فاطمه

۱۳۶۱

۶۰۰

فرهاد

۱۳۶۱

۶۰۱

کمال

۱۳۶۱

 

Website Comments

  1. آرش 41
    Reply

    درود رفقا
    رفیق بهمن آبگرمیان مسئول تشکیلات کرماشان بود و در سال شصت اعدام شد
    آرش ۴۱

POST A COMMENT.