از درخواست کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه حمایت کنیم

کارگران و زحمتکشان!

مدت‌هاست که کارگران مبارز مجتمع  نیشکر هفت‌تپه به‌رغم تمام فشارها و سرکوب‌های دولت و کارفرما، پیگیرانه به مبارزه برای تحقق مطالبات خود ادامه می‌دهند. یکی از مطالبات مهم کارگران این شرکت، لغو خصوصی‌سازی است. در ادامه این مبارزات علیه خصوصی‌سازی این شرکت که بابند و بست مقامات دزد و فاسد به اسدبیگی، متهم یکی از پرونده فساد ارزی و پول‌شویی، واگذار گردید، قرار است روز چهارشنبه سوم دی‌ماه، جلسه هیئت داوری برای بررسی مسئله خلع‌ید از اسدبیگی تشکیل گردد.

در این رابطه کارگران شرکت هفت‌تپه از کارگران، بازنشستگان ، معلمان و دانشجویان درخواست کرده‌اند که در همبستگی و یاری‌رساندن به تحقق یکی از مطالبات کارگران این شرکت، روز چهارشنبه ساعت ۲ بعدازظهر در تجمع مقابل ساختمان وزارت دادگستری با خواست صدور فوری رأی خلع ید از بخش خصوصی، شرکت کنند.

در این دعوت به تجمع در تهران برای حمایت از کارگران هفت‌تپه آمده است:

“از آنجا که برای همکاران ما سفر به تهران هم به لحاظ هزینه و بعد مسافت و هم مشکلات کرونایی امکان پذیر نیست از همه افراد، رسانه ها، تشکلات و همه عزیزانی که حامی طبقه کارگر و مشخصا علیه سیاست جنایتکارانه خصوصی سازی هستند و  همیشه به اشکال مختلف از مبارزات کارگران هفت تپه اعلام حمایت کرده اند تقاضا داریم به درخواست یاری ما پاسخ مثبت بدهند و در روز چهارشنبه برای اعلام حمایت از خواسته کارگران هفت تپه و تاکید بر صدور فوری رای خلع ید از بخش خصوصی فاسد و اختلاسگر و برای آزاد سازی هفت تپه، در مقابل وزارت دادگستری و در ساعت دو ظهر تجمع حمایتی کنند.”

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از مبارزات و مطالبات برحق کارگران مبارز شرکت نیشکرهفت‌تپه، کارگران و زحمتکشان را فرامی‌خواند که به این درخواست کارگران پاسخ دهند و با شرکت در تجمع روز چهارشنبه به پیروزی کارگران نیشکر هفت‌تپه یاری رسانند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

دوم دی‌ماه ۱۳۹۹

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

متن کامل اطلاعیه در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.