از خاتون‌آباد تا ماریکانا!

قتل‌عام کارگران معدن در آفریقای جنوبی را محکوم می‌کنیم!
بار دیگر خون کارگران بر سفره ی سور سرمایه‌داری ریخته شد. این بار کارگران معدن مس خاتون‌آباد کرمان نبودند که به گلوله بسته شدند، این بار کارگران معدن پلاتین ماریکانا در شصت مایلی شمال غربی ژوهانسبورگ در کشور آفریقای جنوبی بودند که هفته‌ی گذشته خانواده‌های گرسنه‌شان به عزای نان‌آورشان نشستند. اما جرم هر دو یکی بود. آنان در نظام سرمایه‌داری خواهان افزایش سهمی ناچیز از دسترنج کارشان بودند، سهمی از پلاتین گرانبهایی که با دست و پنجه‌ی دردمند از خاک عبوس معدن تراشیده بودند… آنان حتی بسیار کمتر از حق واقعی خود می‌خواستند.
صاحبان بداندیش و بدکار سرمایه‌ی شرکت انگلیسی لُنمین، سومین شرکت تولید کننده‌ی پلاتین جهان، که ۲۸ هزار کارگر را در حفره‌های معدن به برده‌گی مدرن کشانده‌اند، در حالی که حاضر به افزایش حقوق کارگران نبودند، اما در مصرف گلوله دست و دلبازی کامل به خرج دادند. پاسخ هزاران کارگر معترض، نه تنها دستگیری و محاکمه بود، بلکه آنان را وقیحانه در مقابل دوربین فیلمبرداری به رگبار آتش مسلسل بستند. و گلوله‌ای که از تفنگ پلیس سیاه پوست حافظ نظام سرمایه‌داری شلیک شد، به همان اندازه مرگ‌آفرین بود که پلیس سفیدپوستی آن را شلیک می‌کرد.
پس از گذشت حدود دو دهه از لغو آپارتاید، این بار کارگران اعتصابی ماریکانا بودند که در چشم‌انداز خونین نبرد با نظام سرمایه‌داری بار دیگر این تجربه‌ی جهانی و تاریخی جنبش کارگری، همان تجربه‌ی کارگران خاتون آباد را، بازآزمودند که خشونت از سوی سرمایه‌داران و دستگاه پلیسی حامی‌شان به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌گردد و طبقه‌ی کارگر در تهاجم استثمارگران به هستی‌اش چاره‌ای جز دفاع از خود ندارد.
و نیز در کنار پیکر پاره پاره‌ی یاران‌شان بار دیگر تجربه کردند که رنگ، نژاد، قومیت، مرزهای ملی و حتی مذهب، نه هرگز دلیل راستین استثمار و جنگ و غارت بوده‌اند و نه هرگزحقیقت هستی به هم پیوسته‌ی طبقه‌ی کارگر.

مرگ بر امپریالیسم – مرگ بر سرمایه‌داری
زنده باد سوسیالیسم
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی کارگران
کمیته خارج کشور سازمان فداییان (اقلیت)

۲۳ اوت ۲۰۱۲ (۲ شهریور ۱۳۹۱)

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.