از اعتصاب گسترده کارگران فولاد حمایت کنیم

کارگران کارخانه گروه ملی فولاد اهواز در ادامه مبارزات خود، روز شنبه دوم دی‌ماه ۱۴۰۲، در اعتراض به اقدام مدیرعامل شرکت در ممنوعیت ورود به شرکت ۲۱ نفر از همکاران خود دست به تجمع و اعتصاب زدند.امروز سوم دی‌ماه، کارگران گروه ملی فولاد اهواز برای دومین روز متوالی به اعتصاب و تجمع ادامه دادند. کارگران گروه ملی فولاد، پس از اجتماع در مقابل دفتر مدیریت و معاونت فنی شرکت ، در برابر حراست شرکت نیز تجمع اعتراضی برپا کردند. کارگران اعتصابی همچنین در ادامه اعتراض گسترده خود و در اعراض به عدم تحقق مطالباتشان با  سردادن شعارهایی چون  “کارگر می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد” ،” ما کاران آهنیم، ریشه ظلم را می‌کنیم”، “ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد می‌جنگیم، می‌جنگیم” در ابعادی گسترده به سمت میدان بقایی اهواز دست به راه‌پیمایی زدند.

با گسترش اعتصاب و فراگیر شدن آن به همه بخش‌ها و خطوط تولیدی گروه ملی فولاد اهواز، کارگران اعتصابی با همبستگی و اتحاد، “علی محمدی”، مدیرعامل گروه ملی فولاد را از شرکت بیرون  انداختند. کارگران مبارز فولاد اهواز در اعتراضات پیشین خود  نیز به مدیرعامل شرکت فرصت داده بودند تا ضمن لغو ممنوعیت ورود رفقای همکارشان، اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل را نیز اعلام کند که مدیرعامل شرکت از پذیرش خواست کارگران سرباز زده بود.

مدیریت شرکت و حامیان دولتی آن به‌قصد ارعاب و سرکوب کارگران، نیروهای گارد ویژه را به محل اعتصاب و تجمع کارگران اعزام کردند. اما به‌رغم استقرار نیروهای سرکوب در محل اعتصاب و تجمع، کارگران به اعتصاب و تجمع اعتراضی ادامه دادند و با سردادن شعار” نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد” یک‌بار دیگر به کارفرما و مدیریت شرکت فهماندند که کارگر فولاد اهواز را نمی‌توان با توسل به حربه ارعاب و سرکوب از صحنه مبارزه خارج کرد. تا مشکلات کارگران حل نشود اعتصاب و مبارزه نیز ادامه دارد . کارگران فولاد اهواز درگیر نبردی دشوار شده‌اند که به قول خودشان”وسوسه تسلیم در آن راه ندارد”.

اعتصاب گسترده کارگران اعتصابی گروه ملی فولاد اهواز با طرح خواست‌هایی چون “اجرای کامل طرح طبقه‌بندی مشاغل”، “همسان‌سازی حقوق” و “بازگشت به کار کارگران اخراجی” جلوه دیگری از مبارزات روبه رشد کارگران است . کارگران بیش‌ازپیش به این موضوع پی برده‌اند که در برابر کارفرما و دولت حامی آن  و برای تحقق مطالباتشان، راه دیگری به‌جز همبستگی طبقاتی و گسترش اعتراض و اعتصاب باقی نمانده است.

 

اعتصاب کارگران گروه ملی فولاد اهواز در کنار اعتصابات روبه رشد دیگر کارگران و زحمتکشان در شرایطی  رخ می‌دهد که جامعه به‌شدت ناآرام و در تب‌وتاب تغییرات بنیادی ست. شکل‌گیری اعتصاب‌ها و تجمع‌های اعتراضی در سطوح مختلف جامعه مدام رو به گسترش است. طبقه حاکم و صاحبان سرمایه که نگران گسترش اعتصاب و اعتراض در جامعه هستند، به‌صورت سیستماتیک به تهدید و دستگیری و اخراج  و تعلیق کارگران مبارز روی آورده‌اند. اما به‌رغم همه اقدامات سرکوبگرانه تاکنونی، مبارزات کارگران و دیگر زحمتکشان،  به تأسی از شرایط انقلابی جامعه مدام درحال گسترش است.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت از اعتصاب و خواست‌های برحق کارگران کارخانه گروه ملی فولاد اهواز، عموم کارگران را به حمایت از اعتصاب و مطالبات رفقای کارگرشان در فولاد اهواز فرامی‌خواند.

سازمان فدائیان (اقلیت) اخراج، مسدود شدن کارت ورود ، تعلیق از کار کارگران و ایجاد هرگونه محدودیت کاری برای کارگران اعتصابی فولاد اهواز را قویاً محکوم می‌کند و خواهان بازگشت به کار فوری کارگران اخراجی، لغو تعلیق از کار ۳۸ تن از کارگران و رفع مسدود شدن کارت ورودی  کارگران است.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌باد آزادی – زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

سوم دی‌ماه ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی حکومت شورایی

 

 

 

POST A COMMENT.