از اعتصاب کارگران و رانندگان شرکت واحد حمایت کنیم اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ضروری ست

از اعتصاب کارگران و رانندگان شرکت واحد حمایت کنیم

اتحاد و همبستگی کارگران و زحمتکشان سراسر کشور ضروری ست

از روز ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ رانندگان  بی آر تی  و کارگران سامانه‌های مختلف  شرکت واحد در اعتراض به  عدم رسیدگی به خواست‌ها‌ی‌شان از جمله افزایش دستمزد حداقل ۵۷ درصد مصوب شورای عالی کار دست به اعتصاب و تحصن زدند. دولت کارفرمای شرکت واحد با هدف دزدی از سفره کارگران با افزایش فقط ده‌درصدی دستمزدها اعلام توافق کرده است درحالی‌که که شورای ضد کارگری کار، اول سال افزایش ۵۷ درصدی را برای حداقل دستمزد امسال اعلام نموده بود  و به‌رغم عدم تطابق این مبلغ با نرخ تورم و افزایش روزمره هزینه‌های زندگی و نیز تفاوت فاحش آن با مطالبه کارگران در حد ۱۶ میلیون تومان، اما مدیریت ضد کارگری شرکت واحد حتی از اجرای این تصمیم ارگان ضد کارگری بالادست خود نیز طفره رفته است.

اعلام توافق مدیریت شرکت واحد با فقط ده درصد افزایش دستمزد نشان‌دهنده عمق سیاست ضد کارگری دولت و مدیریت شرکت واحد در مورد کارگران است که به‌درستی مورد اعتراض کارگران قرارگرفته و آن‌ها با اعلام اعتصاب و تحصن  صف متحدی را در مقابل کارفرما و سیاست‌های ضد کارگری آن تشکیل دادند. متعاقب همین اقدام متحد بود که شهردار تهران به‌عنوان کارفرمای شرکت واحد برای جلوگیری از گسترش اعتصاب  تلاش کرد با دادن وعده وعیدهای پوچ و قول افزایش دستمزد تا چهل درصد کارگران را فریب داده و به  اعتصاب پایان دهند، اما کارگران با عزمی راسخ  به ادامه اعتصاب تا رسیدن به خواسته‌هایشان پای فشردند. متعاقب تصمیم کارگران برای ادامه اعتصاب، نیروهای سرکوبگر رژیم در یک اقدام انسان ستیزانه ۱۲ نفر از رانندگان را بازداشت و روانه زندان اوین نمودند. اما نه اقدامات سرکوبگرانه حاکمیت و نه تلاش تفرقه‌افکنانه مدیریت نتوانسته  است در اراده اعتصابیون خلل ایجاد کند. آن‌ها به‌رغم تهدیدات نیروهای امنیتی به اعتصابشان تا رسیدن به خواسته‌هایشان ادامه می‌دهند.

خواسته‌های کارگران اعتصابی شرکت واحد از جمله افزایش دستمزدها در شرایط گرانی سرسام‌آور مایحتاج اولیه زندگی، خواست همه کارگران و زحمتکشان است و ضروری است  به‌وسیله بخش‌های مختلف کارگران و زحمتکشان پشتیبانی و حمایت شوند.

اعتصاب کارگران شرکت واحد در شرایطی آغازشده است که طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش با اعتراضات عمومی علیه گرانی و افزایش چند برابری قیمت مایحتاج اولیه معیشت نظیر نان، روغن و قند و شکر در شهرهای مختلف کشور به مصاف  نظام سرمایه‌داری حاکم برخاسته‌اند. اعتصابات و اعتراضات معلمان، بازنشستگان بیکاران، کشاورزان، حاشیه‌نشینان و کارگران بخش‌های مختلف  صنعت، معدن، حمل‌ونقل، زنان، جوانان و دانشجویان به اشکال مختلف جریان دارد و رژیم به‌عبث می‌کوشد با متهم نمودن فعالین جنبش‌های اجتماعی به داشتن ارتباط با خارج کشور و یا نهادهای مستقل سندیکائی در جهان و سناریوسازی رسوای صداوسیمای‌اش برای دستگیری فعالین سیاسی و مدنی توجیه تراشیده و به ستمگری و سرکوبگری خود ادامه دهد. در چنین شرایطی همبستگی بخش‌های مختلف حمل‌ونقل با کارگران اعتصابی شرکت واحد و نیز تلاش برای اتحاد جنبش‌های اجتماعی با جهت‌گیری ضد سرمایه‌داری از ضروریات پیشروی جنبش انقلابی طبقه کارگر و زحمتکشان جامعه علیه ستم و استثمار و زور و سرکوب نظام استثمارگرانه و ستمگرانه حاکم است .

اتحاد سراسری جنبش‌های انقلابی کارگران، معلمان، زنان و جوانان بیکاران می‌تواند چشم‌انداز سرنگونی طبقه حاکم و به دست گرفتن سرنوشت خود از طریق استقرار نظامی مبتنی بر حاکمیت شورایی را در مقابل مبارزاتمان بگشاید.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست ضمن پشتیبانی از خواست‌ها و اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد بار دیگر کارگران سایر بخش‌های مختلف حمل‌ونقل را به پیوستن به اعتصاب کارگران شرکت واحد و تقویت صفوف آن‌ها فرامی‌خواند و خواستار آزادی بی‌قید و شرکت کارگران دستگیرشده شرکت واحد و معلمان و سایر زندانیان سیاسی می‌باشد.

پیروز باد اعتصاب کارگران شرکت واحد

گسترده باد اتحاد و همبستگی صفوف کارگران و زحمتکشان و کلیه مبارزین راه آزادی و سوسیالیسم

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی

زنده‌باد سوسیالیسم

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

۱۹ مه ۲۰۲۲

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان ) اقلیت) و هسته اقلیت

 

POST A COMMENT.