از اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی امیر کبیر حمایت کنیم

کارگران شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیر کبیر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در ادامه اعتصاب فروردین ماه برای تحقق مطالبات خود ، از روز دوشنبه بار دیگر به اعتصاب متوسل شدند.  این اعتصاب که به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران از روز دوشنبه ۱۶ آبان ماه آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

کارگران شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیر کبیر ، همچون دیگر کارگران پیمانی  پتروشیمی‌ها، خواستار برچیده شدن بساط شرکت‌های پیمانکاری و انعقاد قرارداد مستقیم هستند، تا بتوانند از حقوق حقه خود برخوردار گردند. شرکت‌های پیمانکاری  نه فقط در نقش دلال‌های مفتخور، بخشی از حاصل دسترنج کارگران را  مفت و مجانی به جیب می‌زنند، بلکه مانع از آن هستند که کارگران از حقوق ناچیزی که حتا در قانون کار به رسمیت شناخته شده، برخوردار گردند.

لذا، در فروردین ماه امسال ، کارگران شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیر کبیر، به همراه کارگران پیمانی پتروشیمی بندر امام و تعداد دیگری از کارگران پتروشیمی‌های منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر، برای تحقق مطالبات خود، به اعتصاب متوسل شدند. سرمایه‌داران و دولت آنها تلاش نمودند، از طریق سرکوب، تهدید، امتیازات ناچیز و ایجاد تفرقه وشکاف در صفوف کارگران، موج اعتصابات  را فرو نشانند. اما از آنجائی که هیچیک از این ترفندها کارساز نشد، ظاهرا پذیرفتند که این مطالبه کارگران را تا شش ماه دیگر عملی سازند. اما همانگونه که رسم سرمایه داران است، آنها  به وعده های خود عمل نکردند. بنابراین، در اواسط مهرماه، کارگران پتروشیمی امام مجددا به اعتصاب متوسل شدند که دو هفته به طول انجامید . اکنون نیز کارگران شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیر کبیر برای تحقق همان مطالبات که وعده اجرای آنها تا ۱۵ آبانماه داده شده بود، بار دیگر به اعتصاب روی آورده‌اند. مدیریت کارخانه تاکنون تلاش کرده است با توسل به روش های مختلف، اعتصاب را در هم شکند. به کارگیری اعتصاب شکنان و قراردادن کارگران در برابر یکدیگر، یکی از این شیوه های کثیف مدیریت بوده است که با هوشیاری کارگران اعتصابی این تلاش مدیریت خنثا شده است.  کارگران نباید اجازه دهند که سرمایه داران، برخی از کارگران را به عنوان اعتصاب شکن به کارگیرند. باید با شیوه های اقناعی و کار آگاه گرانه به اعتصاب شکنان حالی کرد که این ترفند مدیریت نه فقط  اقدامی از سوی سرمایه داران برای رو در رو قرار دادن کارگران علیه یکدیگر است ، بلکه اقدامی علیه خود اعتصاب شکنان نیز هست و فردا از همین تاکتیک علیه آنها استفاده خواهد کرد.

مدیریت البته در تلاش است که با استفاه از روش‌های دیگر این بار نیز مطالبه کارگران را عملی نکند و همچون مدیریت پتروشیمی بندر امام، با وعده‌های جدید این اعتصاب را بدون رسیدن به نتایج قطعی متوقف سازد. همانگونه که تجربه نشان داده است، این وعده‌ها، سر دواندن کارگران است.  کارگران شرکت‌های پیمانکاری پتروشیمی‌ها  راهی جز مقابله‌ای جدی تر و توسل به روش‌های موثرتر در مبارزه، برای تحقق مطالبات خود ندارند. یکی از این اقدامات، حمایت و پشتیبانی از یکدیگر و مبارزه متشکل و هماهنک تمام پتروشیمی‌های منطقه است. بدین منظور ضروری‌ست که یک کمیته مخفی متشکل از آگاه‌ترین و پیشروترین کارگران پتروشیمی‌ها تشکیل شود، تا بتواند یک مبارزه متشکل، هم زمان و هماهنگ را در تمام پتروشیمی‌های منطقه سازماندهی کند و پیش برد. این کمیته  باید تلاش کند که حمایت نه فقط کارگران پیمانی، بلکه عموم کارگران پتروشیمی‌های منطقه را در این مبارزه جلب نماید و کارفرمایان را وادارد که به خواست کارگران تمکین کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن فراخواندن عموم کارگران پتروشیمی‌ها  به پشتیبانی ازمبارزات و مطالبات کارگران  شرکت‌های پیمانکاری  پتروشیمی امیر کبیرو حمایت از مطالبات و مبارزات کارگران پیمانی مجتمع‌های پتروشیمی‌، خواستار برچیده شدن فوری تمام شرکت‌های پیمانکاری از سراسر ایران است.

سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورایی

زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فداییان( اقلیت)

١۸ آبان ماه ۱۳۹۰

کار – نان – آزادی – حکومت شورایی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.