ازکارگران اعتصابی ایران تایر، پتروشیمی فجر و پلی اکریل حمایت کنیم

صبح امروز بیش از ۴۰۰ کارگر کارخانه ایران تایر در اعتراض به اخراج ۸۰ نفراز همکاران‌ خود، تولید را متوقف کرده و در مقابل درب ورودی کارخانه دست به تجمع زدند . به گفته یکی ازکارگران اعتصابی، مدیریت کارخانه قصد دارد به بهانه کمبود منابع مالی و مواد اولیه ، طی چند مرحله کارگران را اخراج کند و با اخراج ۸۰ کارگر روز مزد، مرحله نخست اخراج کارگران را آغاز نموده است . در کارخانه ایران تایر بیش از هزار کارگر کار می‏کنند که ۲۵۰ نفر رسمی و مابقی کارگران به‏صورت موقت و روزمزد زیر نظر یک شرکت پیمانکاری بنام «سامان دهان فروز» فعالیت می‌کنند. شایان ذکراین‏که ۸۰ کارگری که مشمول اخراج شده اند به رغم آن‏که تا ۱۵ سال سابقه کاردارند اما زیر نظر پیمان‏کار به‏صورت روزمزد کارمی‏کنند. کارفرما تصمیم دارد ۳۰۰ کارگراین کارخانه را اخراج کند. ۴۰۰کارگر اعتصابی شیفت صبح ایران تایر، ضمن اعتراض به اقدام مدیریت خواستارتوقف اخراج‏ها، بازگشت به کارکارگران اخراجی و ضمانت شغلی خود شدند .

همزمان با این اعتصاب، ۱۵۰ تن ازکارگران واحد تعمیرات و نگهداری پتروشیمی فجر نیز در اعتراض به تصمیم شرکت پیمانکاری «رامپکو» مبنی بر جلوگیری از ورود یکی از نمایندگان کارگران به کارخانه، صبح امروز دست از کار کشیدند.به گفته یکی ازکارگران، پس ازاعتصابات مهرماه کارگران برای افزایش دستمزد، شرکت پیمان‏کاری رامپکو، فعالین اعتصاب و کارگران پیشرو این شرکت را تحت فشار قرارداده  و یکی از کارگران را به دلیل مصاحبه با رسانه‌های رسمی کشور و اطلاع رسانی در خصوص تبعیضات موجود دراین کارخانه و شرایط سخت ونامناسب کارگران، ممنوع الورود نموده است. به‏رغم این فشار ها اما کارگران پتروشیمی، ازنمایندگان خویش حمایت نموده و کماکان خواستار برچیدن شرکت پیمان‏کار، انعقاد قراردادمستقیم و افزایش دستمزد هستند.

روزگذشته نیز ۴۰۰ کارگر پلی اکریل اصفهان ازساعت ۷ صبح، دراعتراض به سیاست کوچک سازی کارخانه و احتمال اخراج حدود ۱۸۰ کارگر، باردیگردر محوطه کارخانه دست به راهپیمایی زده و سپس در مقابل دفتر مدیرعامل تجمع کردند.

اعتصاب درکارخانه ایران تایر،اعتصاب کارگران پتروشیمی فجر و اعتصاب کارگران پلی آکریل تنها سه نمونه از ده‏ها اعتراض واعتصابی‏ست ‏که هرروز و هرهفته شاهدآن هستیم.اقدامات سرکوب‏گرانه وتهدیدآمیزرژیم، دستگیری‏های متعدد درجریان اعتراضات و اعتصابات اخیرکارگری، اخراج و یاممانعت ازورود شماری ازکارگران مبارز و فعال، هیچکدام نتوانسته است دراراده کارگران به ادامه اعتراض و مبارزه برا تحقق مطالباتشان خللی ایجاد نماید. افزایش دستمزدها، توقف اخراج‏ها،بازگشت به کارکارگران اخراجی، برچیدن شرکت های پیمان‏کاری، قرارداد مستقیم و رسمی و تضمین شغلی فقط خواست کارگران ایران تایر ، پتروشیمی فجرو پلی اکریل نیست، بلکه خواست ده ها و صد ها هزار کارگر درسراسر ایران است. حمایت ازکارگران اعتصابی ،حمایت از تمام کارگران ایران است. ازکارگران اعتصابی ایران تایر،کارگران پتروشیمی فجر و کارگران پلی اکریل حمایت کنیم.

 سازمان فدائیان (اقلیت) ضمن حمایت ازکارگران اعتصاب کننده ایران تایر ، پتروشیمی فجر و پلی اکریل، کلیه اقدامات سرکوب‏گرانه و تهدید آمیزسرمایه داران و رژیم آن ها علیه کارگران را قویاً محکوم میکند و خواستار تحقق فوری تمامی مطالبات کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرارباد حکومت شورائی

زنده بادآزادی – زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

۱ بهمن ۱۳۹۲

کار، نان، آزادی – حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.