از اعتصاب عمومی مردم زحمتکش کردستان حمایت کنیم

عملیات نظامی هوائی و موشکی رژیم سرکوب‏گرجمهوری اسلامی به مقر حزب دموکرات کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان واقع در اقلیم کردستان عراق که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها تن از کادرها و پیشمرگان این دو حزب شد، همچنین اعدام جنایتکارانه سه زندانی سیاسی کرد در روز هفده شهریور، موج وسیعی از خشم و نفرت مردم آزادیخواه را در پی داشت. در اعتراض به این اقدامات جنایتکارانه و برای آزادی زندانیان سیاسی و لغو حکم اعدام، مردم کردستان روز ۲۱ شهریور دست به یک اعتصاب عمومی خواهند زد که باید از آن حمایت کرد.

اقدامات وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر نشان داد که این رژیم جنایتکار که از همان ابتدای به قدرت رسیدن، یورش وحشیانه به احزاب و سازمان های کمونیست، انقلابی و مخالف خود را آغاز کرد و تاکنون هزاران تن از اعضا و هواداران آن ها از جمله هزاران زندانی سیاسی را در سرتاسر کشور به قتل رسانده است، مادام که به حیات ننگین خود ادامه دهد، از زندان و کشتار و اعدام مخالفین خود دست برنخواهد داشت.

رژیم آدم‏کشی که در دفاع از منافع مرتجعین و طبقه سرمایه دار حاکم از هیچ جنایتی فروگذار نکرده و جز کشتار و اعدام، جز فقر و بدبختی و بیکاری و دها معضل اجتماعی، هیچ ارمغان دیگری برای توده های مردم زحمتکش ایران نداشته است. زندگی کارگران را به تباهی کشانده است. دستمزدها چند برابر  زیر خط فقر است و بموقع پرداخت نمی شود. میلیون ها تن بیکارند. کارگران بیکار از شدت فشارهای اقتصادی و معیشتی و از فرط استیصال، خود را به آتش می کشند. انبوه جوانان بیکار برای بدست آوردن یک لقمه نان به هر تلاشی دست می زنند و از روی اجبار، یک جا به دست فروشی، جای دیگر به کولبری و امثال آن روی آورده اند.

کارگران و تمام اقشار زحمتکش در سرتاسر کشور از ظلم و ستم و استثمار طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه به ستوه آمده اند. معلمان و فرهنگیان، پرستاران، بازنشستگان، کشاورزان، زنان، دانشجویان، رانندگان، روشنفکران و نویسندگان و در رأس همه کارگران در اشکال گوناگونی به ‏ویژه در شکل اعتصاب و اعتراض خیابانی علیه رژیم و برای تغییر وضع موجود دست به اعتراض زده اند. وقت آن است که با گسترش اعتراضات و اعتصابات سراسری، رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی را در مقیاس تمام کشور به چالش کشید.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از اعتصاب عمومی مردم زحمتکش کردستان، کارگران و عموم زحمتکشان را به گسترش اعتراضات و اعتصابات و تشدید مبارزه برای براندازی رژیم جمهوری اسلامی فرا می خواند. رژیم ارتجاعی و سرکوب‏گر جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقراربادحکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

بیستم شهریور ماه ۱۳۹۷

کار، نان، آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.