ازاعتصاب سراسری و خواست های رانندگان کامیون حمایت کنیم

دورجدید اعتصاب رانندگان و کامیون‏داران که ازصبح روز گذشته آغاز شد، به سرعت ده ها شهر و استان کشور را دربرگرفت و امروز به یک اعتصاب سرتاسری تبدیل شد. تاکنون رانندگان معترض در ارومیه، اراک، اهواز، اصفهان،بروجرد، بوکان، بندرعباس، بوشهر، بیرجند،تهران، زنجان، خرم آباد، سنندج، سبزوار، شیراز، کرج، کردکوی، مرودشت، مبارکه، همدان، نهبندان و چندین شهر دیگر به اعتصاب پیوسته اند و تعدادشهر ها و استان هائی که به این اعتصاب می پیوندند هرساعت درحال افزایش است. پایانه ها و سالن های بار دربسیاری ازشهر ها ازجمله اصفهان، یزد، بندرعباس، خرم شهر، بوشهر و بسیاری ازشهرهای دیگر به کلی خالی‏ست و بارگیری متوقف شده است.کلیه رانندگان نفت کش پالایشگاه تبریز به اعتصاب پیوسته اند.به‏رغم تمام تهدید ها و مشکلات، این سومین اعتصاب سراسری رانندگان و کامیون‏داران، با اتحاد و انسجام بیشتری درحال پیشروی‏ست.

رانندگان زحمتکش و مبارز و کامیون‏داران، دردو اعتصاب پیشین و سراسری ، خواستهای خود را مطرح کرده بودند، اما کسی به این خواست ها و مشکلاتشان رسیدگی نکرد.آن ها نسبت به پائین بودن کرایه ها و گرانی قطعات و وسایل یدکی بویژه لاستیک معترض‏اند. شیوه توزیع بار درپایانه های بندری، پارتی بازی و واسطه گری دراین مورد و همچنین نحوه توزیع لاستیک و گازوئیل ازدیگرمواردی است که مورد اعتراض اعتصاب کنندگان است. اکثر رانندگان کامیون با مشکل تهیه لاستیک روبرو هستند.بسیاری ازآن ها که به ‏اجباراز لاستیک های کهنه و مستعمل استفاده نموده اند پنچر کرده و بخاطرنداشتن لاستیک مجبورشده اند  کار را تعطیل کنند. برخی دیگر به‏خاطر لاستیک های کهنه توسط پلیس راه جریمه شده اند.

مهم‏ترازاین ها، دستمزد رانندگان و شاگردراننده هائی که به‏عنوان کارگرمزدبگیرمشغول به کار هستند بسیار پائین است. درحالی‏که ساعات طولانی به کارخطرناک رانندگی درجاده های ناامن می پردازند، اما مزایای سختی کار و سایرمزایا به ان ها تعلق نمی گیرد و تقریباً تمام رانندگان با مشکلات بیمه ای روبرو هستند.

رانندگان مبارز و زحمتکش و کامیون‏داران با اعتصاب متحدانه و سراسری امروزخود، باردیگرخواهان رسیدگی و تحقق مطالبات خود شدند.بدیهی‏ست که با ایجاد یک تشکل منسجم و سراسری و استمرار مبارزه، همچنین جلب حمایت فعال سایر رانندگان و کارگران، بهتر می توانند به خواست های خود جامه عمل پوشند.

سازمان فدائیان (اقلیت) ازاعتصاب یکپارچه وسراسری رانندگان و کامیون داران و خواست هایشان دفاع و حمایت می کند.

سازمان فدائیان(اقلیت) سایر رانندگان بویژه رانندگان ناوگان مسافری عمومی جاده ای، رانندگان شرکت واحد، کارگران بنادر و سایرکارگران رابه حمایت ازاین اعتصاب سراسری فرا می خواند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرارباد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده بادسوسیالیسم

اول مهر ماه ۱۳۹۷

کار، نان، آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.