اجتماعات اعتراضی وتظاهرات توده‏ای مردم تهران، بار دیگر به خاک وخون کشیده شد

logoمردم مبارز تهران، در ادامه اعتراضات و راه‏پیمائی عظیم و گسترده یک هفته‏ای خود، بعد از ظهر روز شنبه ۳۰ خرداد، نیز با تجمع در میدان انقلاب، دست به اعتراض و راه‏پیمائی زدند.

علی‏رغم آن‏که نیروهای انتظامی و گارد ویژه و پلیس، از قبل در میدان انقلاب و خیابان‏های اطراف آن مستقر شده بودند واز همان آغاز سعی کردند از جمع شدن اعتراض‏کنندگان ممانعت به‏عمل آورند. با این وجود، هزاران تن از مردم که چون سیل به این محل سرازیر شده بودند، جمعیت انبوهی را تشکیل داده وبه سمت میدان آزادی به حرکت درآمد.

به فاصله کوتاهی ازشروع راه پیمائی، نیروهای مسلح مجهز به کلاه و سپر و باتوم، گارد ویژه و لباس شخصی‏های مسلح، صفوف مردم را وحشیانه مورد یورش قرار دادند. نیروهای سرکوب با تیراندازی و شلیک به روی مردم، و همچنین پرتاب گاز اشک‏آور و پاشیدن آب جوش به روی تظاهر‏کنندگان سعی کردند مردم را متفرق سازند.

خیابان‏ آزادی وتمام خیابان‏های منشعب از آن و همچنین خیابان‏های اطراف میدان انقلاب از جمعیت موج می‏زد و به صحنه رودرروئی ودرگیری مردم با مزدوران تبدیل گردید و از همه سو شعار “مرگ بر دیکتاتور” و “مرگ بر خامنه‏ای” شنیده می‏شد!

دراثر یورش ددمنشانه مزدوران رژیم و تیراندازی آنها به روی مردم، تعداد زیادی از اعتراض کنندگان کشته، صدهاتن دیگر زخمی و دستگیر شده اند. اگرچه هنوز اخبار دقیقی در این مورد انتشار نیافته است، اما منابع مختلف، کشته شدگان روزشنبه را، از۱۳ تا ۱۹ نفراعلام کرده اند. درهمین رابطه، امروز تعدادی از خانواده های قربانیان اخیر، در برابر پزشک قانونی، دست به تجمع زده و خواستار تحویل پیکرعزیزان خود شدند،که پاسخی به آنها داده نشد. خبرهای انتشاریافته در این زمینه حاکی ازآن است که دستگاه امنیتی رژیم، اجساد کشته شدگان را به مناطق نامعلومی منتقل می کند و در عین حال خانواده ها را تحت فشار گذاشته است که ازعلنی ساختن نام عزیزانشان خود داری کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) یک باردیگر اقدامات جنایتکارانه رژیم دیکتاتوری حاکم را قویاً محکوم می‏کند و خواستارآزادی فوری تمام بازداشت شدگان است.

رژیم ارتجاعی و خون ریز جمهوری اسلامی، هرروز، برشدت وحشیگری ها و اقدامات سرکوبکرانه خود می افزاید. این رژیم، عملاً هیچ راه دیگری دربرابرتوده مردم باقی نگذاشته است جز آنکه مبارزات خود را علیه آن ، بیش از پیش گسترش داده و تشدید کنند. رژیم ددمنش و خون ریز جمهری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی

زنده بادآزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۳ ۱ خرداد ۱۳۸۸

کار – نان – آزادی – حکومت شورائی

POST A COMMENT.