اتحاد کارگری و پیروزی کارگران ایران خودرو

از دی ماه گذشته به بعد که گروهی از کارگران ایران خودرو در جریان اعتصابات کارگری و در اعتراض به عدم پرداخت حق شیفت شبکاری از کار اخراج شده بودند، یکی از خواست‌های همیشگی کارگران ایران خودرو، در کنار سایر خواست‌های خود مثل حق تشکل و آزادی تشکل‌های کارگری، حق اعتصاب و تجمع، کاهش ساعات کار و ممنوعیت اضافه کاری اجباری، انحلال شرکت‌های پیمانکاری، لغو قراردادهای موقت و امنیت شغلی، خواست بازگشت به کار این کارگران بود. برای بازگشت به کار کارگران اخراجی، کارگران ایران خودرو، فعالیت‌ها و اعتراضات گوناگونی را سازمان دادند…

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.