آکسیون اعتراضی روز جمعه ۱۳ سپتامبر در میدان سرگل توریت شهر استکهلم

امروز جمعه ۱۳ سپتامبر بنابر فراخوان شورای حمایت از مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران از ساعت ۵ عصر به وقت محلی سوئد نیروهای چپ و کمونیست به همراه شماری از مردم آزادیخواه نسبت به تهاجم وحشیانه حکومت ارتجاعی ایران به فعالان کارگری و مدافعانشان و همجنین محکومیت های ظالمانه از سوی بیدادگاه های جمهوری اسلامی در میدان سرگل توریت شهر استکهلم دست به تجمع و تظاهرات زدند . در این آکسیون اعتراضی فعالین سازمان فدائیان اقلیت نیز فعالانه شرکت داشتند.

POST A COMMENT.