آمستردام: گزارشی از برگزاری آکسیون در حمایت از کارگران زندانی

برابر فراخوان کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان ایران در هلند و فعالین سازمان فدائیان اقلیت در هلند در ۴ آگوست فعالین سازمان در تجمع اعتراضی که توسط کمیته حمایت از مبارزات کارگران و زحمتکشان در هلند سازماندهی شده بود، شرکت داشتند. این تجمع اعتراضی در محل میدان دام آمستردام که از ساعت ۳۰ : ۱۲ تا ۱۵ در حمایت از کارگران زندانی و فعالین کارگری زندانی و در اعتراض به محاکمه فعالین کارگری در بیدادگاه‌های رژیم جمهوری اسلامی برگزار شد. شرکت‌کنندگان در آکسیون  با شعار “سرنگون باد رژیم  جمهوری اسلامی” و دیگر شعارهای سیاسی دست به افشای جنایات رژیم علیه کارگران زدند.

فعالین سازمان فدائیان  (اقلیت) – هلند

POST A COMMENT.