آمستردام – گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

فراخوان شرکت در تجمع و راهپیمایی روز جهانی زن در آکسیون روز جهانی زن به همراه زنان مبارز و آزادی‌خواه و نیروهای چپ و کمونیست شرکت می‌کنیم.

 

زمان: روز جمعه ۸ مارس ساعت ۱۸ تا ساعت ۱۸:۳۰ میدان دام در آمستردام سپس به سمت  buurthuis  Lydia راهپیمایی می‌کنیم و آنجا بقیه برنامه‌ها پیش می‌رود

 

زنان و مردان آزادی‌خواه و برابری‌طلب

در همبستگی با مبارزات زنان مبارز ایران و جهان علیه ستم و تبعیض و نابرابری

در روز جهانی زن با ما همراه باشید.

زنده‌باد ۸ مارس روز جهانی زن – زنده‌باد همبستگی مبارزاتی زنان جهان

زنده‌باد سوسیالیسم

حزب کمونیست ایران / کومه له – کمیته هلند

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست در هلند

8Maart strijddag.nl

POST A COMMENT.