آمستردام – هلند: روز جهانی کارگر را هرچه با شکوه تر برگزار کنیم!

گرامی باد روز جهانی کارگر

فراخوان به رژهٔ اول مه، روز همبستگی جهانی طبقه کارگر-هلند

زمان: روز دوشنبه ۱ مه ساعت ۱۴:۳۰ تا ساعت ۱۹:۳۰

 محل تجمع: آمستردام Goerge Gershwin plein (Zuidas)

راهپیمایی به سوی Martin Luther Kin Park

با شرکت در مراسم اول ماه مه، اتحاد و همبستگی کارگران ایران را با کارگران سراسر جهان به نمایش می‌گذاریم.

زنده باد اتحاد و همبستگی جهانی طبقه کارگر

زنده باد آزادی

زنده باد انقلاب زنده باد سوسیالیسم

حزب کمونیست ایران – هلند، فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند و بخشی از نیروهای چپ انقلابی و کمونیست – هلند

در راه‌پیمایی اول ماه مه در آمستردام که به دعوت اتحادیه کارگری هلند برگزار می‌شود، شرکت کنیم و مبارزات شکوهمند کارگران ایران را انعکاس دهیم!

زمان: دوشنبه اول ماه مه ساعت ۱۵

مکان: تجمع و شروع راه‌پیمایی George Gershwinplein

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در هلند

POST A COMMENT.