آمستردام – فراخوان شرکت در تجمع و راهپیمایی روز جهانی زن – چهارشنبه ۸ مارس

گرامی باد ۸ مارس روز جهانی زن

فراخوان شرکت در تجمع و راهپیمایی روز جهانی زن

در آکسیون روز جهانی زن به همراه زنان مبارز و آزادی‌خواه و نیروهای چپ و کمونیست شرکت می‌کنیم

زمان: روز چهارشنبه ۸ مارس ساعت ۱۸ تا ساعت ۲۰

مکان: میدان دام در آمستردام

زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب!

در همبستگی با مبارزات زنان مبارز ایران و جهان علیه ستم و تبعیض و نابرابری در روز جهانی زن با ما همراه باشید. نابود باد ستم و تبعیض و نابرابری علیه زنان زنده باد سوسیالیسم

 

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست ایران- هلند

POST A COMMENT.