آفیش مراسم اول ماه مه … هامبورگ-آلمان

یا سوسیالیسم یا بربریت

زنده‌باد اول ماه مه، روز نبرد و اتحاد طبقاتی در سراسر جهان علیه نظام سرمایه‌داری، استثمار، بردگی، جنگ…

شنبه اول ماه مه

ساعت ۱۴

ایستگاه    Dammtor

حزب کمونیست ایران – حوزه هامبورگ

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هامبورگ

شورای فعالین سوسیالیست و آزادیخواه هامبورگ

POST A COMMENT.