آرمیتا بمان و بار دیگر نام ژینا، نیکا و سارینا را فریاد بزن

آرمیتا گراوند ۱۶ ساله متولد خرداد ۱۳۸۶، دانش‌آموز هنرستان “عروة‌الوثقی” به حجاب اجباری نه گفته بود. آرمیتا می‌خواهد آزاد باشد، آرمیتا از ستم و تبعیض بیزار است، آرمیتا دیوارهای مدرسه را داوطلبانه نقاشی کرده است.

ساعت ۷ صبح روز یکشنبه، آرمیتا به همراه دو دوست‌اش در ایستگاه میدان “شهدا” وارد خط چهار مترو شد، بدون حجاب اجباری. هر سه آن‌ کودکان با پوشش اختیاری به حجاب اجباری، به تبعیض علیه زنان نه گفته بودند.

دیو صفتان مزدور که برای ضرب و شتم دختران شجاع پول مزدوری‌شان را می‌گیرند، “حجاب‌بانان” مترو، او را مورد ضرب و شتم قرار دادند، چرا که آرمیتا ۱۶ ساله متولد خرداد ۱۳۸۶ به تبعیض علیه زنان نه گفته بود، به حجاب اجباری نه گفته بود.

آرمیتا در اثر ضرب و شتم مزدورانی که نان مزدوری خود را در خون این مردم می‌زنند و می‌خورند، و اصابت سرش به میله‌ای آهنی بیهوش و به کما رفت.

امروز سه روز است که آرمیتا در کما بسر می‌برد و متاسفانه تاکنون هیچ تغییری در وضعیت هوشیاری او ایجاد نشده است. جمهوری اسلامی از وحشت خشم مردم، سناریوی تکراری و مشمئزکننده خود را از رسانه‌های مزدور پخش کرد، سناریویی که هیچ‌کس و به معنای کامل کلمه هیچ‌کس باور نمی‌کند. حتا سخنان مادر و پدر آرمیتا که دو روز بعد از رسانه‌های حکومتی پخش شد و از سوی مزدوران رژیم به آن‌ها دیکته شده بود، غیرقابل قبول بودن سناریوی حکومتی را فریاد می‌زد. همان‌طور که پخش قسمت‌هایی تقطیع شده از دوربین‌های مترو توسط رسانه‌های جمهوری اسلامی، غیرقابل قبول بودن سناریوی حکومتی را آشکار و دروغ‌پردازی حکومت را برملا ساخت.

بستری کردن آرمیتا در بیمارستان فجر متعلق به نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی، محاصره تمام منطقه همراه با حضور وسیع نیروهای امنیتی در بیمارستان بویژه در بخش مراقبت‌های ویژه که آرمیتا در آن‌جا بستری است، لغو تمامی ملاقات‌های این بخش توسط مزدوران امنیتی رژیم، دستگیری خبرنگاری که برای تهیه گزارش به بیمارستان مراجعه کرده بود، همگی نشان دست‌وپا زدن بیهوده رژیم برای پنهان نگاه داشتن حقیقت را بر خود دارند.

آرمیتا بمان! بمان برای آزادی، بمان و زندگی را سرودی کن. آرمیتا بمان، میلیون‌ها چشم منتظر بیدارشدن توست. آرمیتا بمان و بار دیگر نام ژینا، نیکا، سارینا و دیگر دختران و زنان شجاع را فریاد بزن، نام خدانور را فریاد بزن، نام شورش نیکنام را فریاد بزن، همه‌ی آن نام‌ها را که تو می‌دانی و می‌شناسی.

جمهوری نکبت‌بار و فاشیستی اسلامی مسئول این اقدام جنایتکارانه و وحشیانه است، این را همگان می‌دانند. این را یک دنیا می‌داند. نباید گذاشت جمهوری دزدان و فاسدان که تمام کشور را غارت کرده و فقر را در تمامی ایران گسترانده است، جمهوری دزدان و فاسدانی که آزادی را به بند کشیده‌اند، به جنایات خود ادامه دهد. آزادی حق مردم است و تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است مردم ایران، زنان، کارگران و دیگر ستم‌دیدگان جامعه به آزادی نخواهند رسید.

 

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

نابود باد نظام سرمایه‌داری

زنده‌ باد آزادی- زنده‌ باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۲ مهر ۱۴۰۲

کار، نان، آزادی – حکومت شورایی

POST A COMMENT.