آرشیو نشریه کار سال ۱۳۸۵ – از شماره‌ ۴۷۴ تا ۴۹۸

کار شماره ۴۷۴ – نیمه اول فروردین ۱۳۸۵

 • اهداف تاکتیکی مذاکرات جمهوری اسلامی و دولت آمریکا
 • مسائلی که پاسخی صریح و روشن می‌طلبند
 • عراق، سه سال بعد از یورش و اشغال امپریالیستی
 • سکوت گورستان در دانشگاه‌ها ممکن نیست
 • پیوند جنبش دانشجویی و کارگری فرانسه در برابر دولت سرمایه‌داران
 • مانور آخر سال جمهوری اسلامی
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۵ – نیمه دوم فروردین ۱۳۸۵

 • مذاکره با “شیطان بزرگ”، “وحدت ملی” و دعوا بر سر سهم
 • ایتالیا: نیم چرخشی به سمت چپ
 • زلزله لرستان و تناقض گوئی‌های مقامات رژیم
 • جمهوری اسلامی و ماکیاولیسم
 • دولت سرمایه‌داران در برابر مبارزه مشترک کارگران و دانشجویان فرانسه به زانو درآمد
 • از بیستم تا بیستم – مروری بر مبارزات کارگری طی یک ماه گذشته
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۶ – نیمه اول اردیبهشت ۱۳۸۵

 • تهدید به استفاده از سلاح اتمی
 • اول ماه مه صف آرائی اردوی کار در برابر دنیای سرمایه
 • یک جمعبندی از جنبش طبقاتی کارگران در سال ۸۴
 • آنان که از شاملو، کتاب و نویسنده می‌ترسند
 • نگاهی به انتخابات اخیر ریاست جمهوری در پرو
 • دولت جدید بولیوی و چالش‌های پیش رو

کار شماره ۴۷۷ – نیمه دوم اردیبهشت ۱۳۸۵

 • دوازده اردیبهشت روز معلم، و خواست‌های تحقق نایافته معلمان
 • اول ماه مه نمایش قدرت کارگران
 • تشدید سرکوب زنان و “جایگاه‌های مرغوب” استادیوم‌ها
 • اول ماه مه جلوه‌ای از جلوه‌های ماندگار طرف روشن تاریخ
 • مبارزات کارگران در جهان
 • مبارزات مردم نپال علیه خودکامگی سلطنتی
 • پاسخ به سوالات: تعریف جامعه سوسیالیستی
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۸ – نیمه اول خرداد ۱۳۸۵

 • درگیری‌های بلوچستان و نقش جمهوری اسلامی در تشدید تضادهای ملی و مذهبی
 • تظاهرات گسترده مردم آذربایجان
 • جنبش طبقاتی کارگران و دگم‌هائی مه سائیده میشوند
 • تاثیر درآمد نفت بر اقتصاد ایران
 • نگاهی به مبارزات توده‌ای در ۴۰ روز گذشته

پیشرفت؟ عقب گرد؟ کجا و چرا؟

 • روند جنبش دانشجوئی ایران به سمت انفعال یا رادیکالیسم
 • جنایات امپریالیست‌ها هرگز فراموش نمی‌شود

به بهانه سی‌امین سالگرد کودتا در آرژانتین

 • بی قاعده
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۷۹ – نیمه دوم خرداد ۱۳۸۵

 • مذاکره، پایان راه نیست
 • شوونیسم در هر شکل آن محکوم است
 • تظاهرات زنان در پارک میدان هفت تیر سرکوب شد
 • سعید سلطانپور آتشفشان شور و عشق
 • تشدید سرکوب کارگران در جهان
 • تحولات آمریکای لاتین: بیم‌ها و امیدها
 • بی قاعده
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۰ – نیمه اول تیر ۱۳۸۵

 • یک سال پس از سوم تیر
 • آی اِل او، شوراهای اسلامی و کارگران
 • افزایش نرخ تورم و نگرانی کارگزاران دستگاه دولتی
 • نگاهی به مبارزات توده‌ای در خرداد ماه

سرکوب بی وقفه حکومت، پایداری توده‌ها

 • اهداف بوش از سفر ناگهانی به عراق
 • وخامت اوضاع در فلسطین
 • بی قاعده
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۱ – نیمه دوم تیر ۱۳۸۵

 • حکم خامنه‌ای، پاسخ به کدام نیاز حکومت
 • نابود سازی برنامه‌ریزی شده‌ی مردم فلسطین
 • “براندازی نَرم” توجیه و دست‌آویز تشدید اختناق و سرکوب
 • نگاهی به جنبش زنان و تجمع اعتراضی آنان در ۲۲ خرداد
 • هفت سال پس از ۱۸ تیر ۷۸

رادیکالیسم در جنبش دانشجویی

 • نگاهی به مبارزات کارگران مهاجر جهان

کار شماره ۴۸۲ – نیمه اول مرداد ۱۳۸۵

 • راه امپریالیستی خروج از بحران و بن بست اتمی
 • جنگ طلبی، ذاتی حکومت اسرائیل
 • اجرای حکم سرمایه و چشم انداز گسترش خیزش‌های کارگری
 • آلترناتیو سازی دولت آمریکا و وظائف آن
 • نگاهی به مبارزات توده‌ای در تیر ماه

سندیکایی که می‌ماند و بر اراده‌ی کارگران استوار است

 • بی قاعده
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۳ – نیمه دوم مرداد ۱۳۸۵

 • جنگ غیر مستقیم دولت آمریکا و جمهوری اسلامی
 • گزینه‌ی جمهوری اسلامی در برابر قطعنامه ۱۶۹۶ شورای امنیت
 • کشتار سازمان یافته مردم لبنان
 • اهمیت مقابله با احکام بی دادگاه‌های رژیم
 • کشتار تابستان ۶۷ پرونده‌ای که همیشه باید گشوده بماند
 • مکزیک: تقلب در انتخابات تنها راه حفظ قدرت
 • جمهوری اسلامی مسئول مرگ یک زندانی سیاسی

کار شماره ۴۸۴ – نیمه اول شهریور ۱۳۸۵

 • ناکامی امپریالیسم آمریکا در “مبارزه” با بنیادگرائی اسلامی و استقرار “امنیت” و “ثبات” در عراق و افغانستان
 • اسرائیل خود را برای دور دیگری از حملات آماده می‌کند
 • نگاهی به مبارزات توده‌ای در مرداد ماه

مقابله کارگران با تهاجم سرمایه

 • جمهوری اسلامی و سیاست تکراری نمایش اعترافات تلویزیونی آن
 • پایبندی جمهوری اسلامی به اصول ارتجاعی خود

از کتاب سوزان تا جمع‌آوری بشقاب‌های تلویزیون ماهواره‌ای

 • ادامه کشتار در سریلانکا
 • پاسخ به سئوالات
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۵ – نیمه دوم شهریور ۱۳۸۵

 • کشاکش فرسایشی بر سر پرونده اتمی جمهوری اسلامی
 • سال تحصیلی جدید و موانع نظام آموزشی موجود
 • پیش نویس “اصلاح” قانون کار، یعنی تشدید استثمار و بی حقوقی کارگران
 • خاوران میعادگاه آزادی و سوسیالیسم غرق در گل و بوسه شد
 • ۱۱ سپتامبر و “نظم نوین جهانی”!
 • یادمان جان باختگان تابستان ۶۷ در اتاق دمکراسی شورایی
 • شاهکار صمد زندگی او بود
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۶ – نیمه اول مهر ۱۳۸۵

 • جمهوری اسلامی و عقب نشینی تاکتیکی
 • تنها سرنیزه است که حکم می‌راند
 • هوگو چاوز، محمود احمدی‌نژاد و دیپلماسی بورژوایی
 • نگاهی به مبارزات توده‌ها در شهریور ماه

اهمیت شعار کار، نان، آزادی

 • “کنگوی دموکراتیک”، در انتظار نتیجه دور دوم انتخابات
 • پاسخ به سئوالات
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۷ – نیمه دوم مهر ۱۳۸۵

 • موج جدید گرانی و قابلیت انفجار اجتماعی
 • انتشار یک نامه و معجزه‌ای که از آن انتظار می‌رود
 • کدام “چپ”، کدام “ضد امپریالیسم”؟
 • تراژدی عراق
 • کودتای “مخملی” در تایلند
 • پاسخ به سئوالات

کار شماره ۴۸۸ – نیمه اول آبان ۱۳۸۵

 • آمریکا در افغانستان هم شکست خورد
 • خرافات و سرکوب
 • فراخوان خامنه‌ای به وحدت و همدلی جناح‌های حکومت
 • نگاهی به مبارزات توده‌ای در مهرماه

اتحاد، ضرورتِ جنبش کارگری، معلمان و دانشجویی

 • اهداف کره شمالی از آزمایش هسته‌ای
 • به مناسبت ۱۳ آبان، روز دانش‌آموز

دگرگونی بنیادین نظام آموزشی ایران، ضرورتی اجتناب ناپذیر

 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۸۹ – نیمه دوم آبان ۱۳۸۵

 • تحریم‌های سیاسی و اقتصادی علیه جمهوری اسلامی در چشم‌انداز نزدیک
 • آمریکا، عراق و بحران دو راهی تصمیم
 • جمهوری اسلامی و معضل بیکاری
 • اسلام گرائی و اصلاح طلبی مرد، آب رفته به جوی باز نمی‌گردد
 • نگاهی به جنبش دانشجویی

تنها یک پاسخ صحیح است

 • “لولا” باز هم به نظم نوین جهانی خدمت خواهد کرد
 • نگاهی به مبارزات کارگران و زحمتکشان جهان

کار شماره ۴۹۰ – نیمه دوم آذر ۱۳۸۵

 • اوضاع سیاسی ناپایدار و عقب نشینی برای تجدید قوا
 • بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) خطاب به دانشجویان به مناسبت ۱۶ آذر، روز دانشجو
 • رؤیای کاذب بازگشت به آغاز دهه ۶۰
 • اخراج کارگران افغان، یک اقدام جنایتکارانه است که وسیعا باید مورد اعتراض قرار بگیرد و محکوم شود
 • تهاجم به زندانیان سیاسی، ادامه سرکوب رژیم در جامعه
 • نگاهی به اعتراضات کارگری و توده‌ای در آبان ماه
 • خاور میانه، گره کور امپریالیسم
 • تحولات درونی ساندنیست‌ها و پیروزی اورتگا
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۱ – نیمه اول آذر ۱۳۸۵

 • آمریکا، شکست استراتژی و استراتژی شکست
 • پیروزی چاوز و مسئله مجادله برانگیز انقلاب بولیواری
 • جنبش کارگری و اهمیت درک صحیح از شرایط کنونی
 • تشدید سرکوب و اختناق با حربه مقابله با “ناتوی فرهنگی”، و تلاش برای برقراری “امنیت اخلاقی”
 • پیرامون انشعاب در حزب دمکرات کردستان ایران
 • کودکان و بی‌حقوقی مطلقشان در جمهوری اسلامی
 • بزرگداشت پر شکوه روز دانشجو در میان تدابیر شدید امنیتی
 • مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۲ – نیمه اول دی ۱۳۸۵

 • نزاعی که در اردوی ارتجاع است و توده مردم نفعی در آن ندارند
 • فلسطین در آستانه جنگ داخلی
 • بازنده‌ی اصلی در مضحکه‌ی انتخابات
 • پیروزی کارگران نتیجه اتحاد و مبارزه‌ی پیگیر آنان است
 • بحران عراق و صف آرائی جدید کشورهای عربی منطقه
 • کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز و سوالاتی که پاسخ می‌طلبند
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۳ – نیمه دوم دی ۱۳۸۵

 • بحران پرونده اتمی، تخته پرش ورشکستگان سیاسی
 • دفاع از حقوق و مطالبات زنان آری! قانون گرائی و توجیه ارتجاع اسلامی نه!
 • چرا باید از دعوت “اتحاد کمیته‌های کارگری” استقبال و از آن حمایت نمود!
 • جنگ در سومالی و نقش امپریالیسم آمریکا
 • مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت

کار شماره ۴۹۴ – نیمه اول بهمن ۱۳۸۵

 • بحران در مناسبات بین‌المللی و تشدید تضادهای درونی رژیم
 • گرانی مهار شدنی نیست
 • حاصل طرح جدید بوش در عراق، ادامه کشتار و ویرانی
 • بیمه‌های اجتماعی و مستمری ناچیز بازنشستگان تامین اجتماعی
 • نگاهی به مبارزات کارگری در دی ماه

یک سال بعد از آن روز تاریخی

 • چشم‌انداز کشمکش‌های جمهوری اسلامی و آمریکا
 • تشدید سیاست اختناق و سرکوب، به دنبال تصویب قطعنامه تحریم علیه ایران
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۵ – نیمه دوم بهمن ۱۳۸۵

 • ۲۸ سال پس از قیام بهمن و ضرورت قیامی دیگر
 • بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۱۹ بهمن، سالروز حماسه سیاهکل

۳۶ سال مبارزه در راه آزادی و سوسیالیسم

 • طرح رفع موانع تولید و تشدید بی حقوقی کارگران
 • طرح محدودیت جنسیتی پذیرش در دانشگاه‌ها برگ سیاه دیگری در کارنامه جمهوری اسلامی
 • موج فزاینده سرکوب، همچنان بر دانشگاه‌های کشور ادامه دارد
 • مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۶ – نیمه اول اسفند ۱۳۸۵

 • امپریالیسم، جنگ و انقلاب
 • بیانیه سازمان فدائیان (اقلیت) به مناسبت ۸ مارس، روز جهانی زن

زنده باد ۸ مارس، نابود باد ستم و تبعیض علیه زنان

 • حداقل دستمزد، نباید کمتر از ۵۰۰ هزار تومان باشد
 • چشم‌انداز تیره اوضاع اقتصادی در آینه بودجه سال ۸۶
 • جنبش اعتراضی معلمان و سرنوشت “لایحه نظام هماهنگ پرداخت”
 • نگاهی به مبارزات کارگری در بهمن ماه

دفاع از کارگران تعلیقی شرکت واحد، دفاع از جنبش کارگری است

 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

کار شماره ۴۹۷ – نیمه دوم اسفند ۱۳۸۵

 • نوروز بر کارگران و زحمتکشان مبارک باد!
 • با شما باد آتشین سوگند، با شما باد آتشین پیوند
 • ادعاهای جعلی ارگان وزارت اطلاعات و پرونده سازی برای فعالان جنبش زنان
 • لیبرال‌ها، مارکس بی آزار می‌خواهند
 • مردم فلسطین در منگنه‌ی ارتجاع اسلامی و سیاست‌های امپریالیستی
 • چشم‌انداز تیره اوضاع اقتصادی در آینه بودجه سال ۸۶
 • مبارزات کارگران جهان در ماهی که گذشت
 • امسال روز جهانی زن روز دیگری بود
 • پاسخ به سئوالات
 • خلاصه‌ای از اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های سازمان

POST A COMMENT.