آرشیو نشریه کار سال ۱۳۵۸

کار شماره ۵۱ – ۲۹ اسفند ۱۳۵۸

کار شماره ۵۰ – ۲۲ اسفند ۱۳۵۸

کار شماره ۴۹ – ۱۵ اسفند ۱۳۵۸

کار شماره ۴۸ – ۸ اسفند ۱۳۵۸

کار شماره ۴۷ – ۱ اسفند ۱۳۵۸

کار شماره ۴۶ – ۲۴ بهمن ۱۳۵۸

کار شماره ۴۵ – ۱۷ بهمن ۱۳۵۸

کار شماره ۴۴ – ۱۰ بهمن ۱۳۵۸

کار شماره ۴۳ – ۳ بهمن ۱۳۵۸

کار شماره ۴۲ – ۲۶ دی ۱۳۵۸

کار شماره ۴۱ – ۱۹ دی ۱۳۵۸

کار شماره ۴۰ – ۱۲ دی ۱۳۵۸

کار شماره ۳۹ – ۵ دی ۱۳۵۸

کار شماره ۳۸ – ۲۸ آذر ۱۳۵۸

کار شماره ۳۷ – ۲۱ آذر ۱۳۵۸

کار شماره ۳۶ – ۵ آذر ۱۳۵۸

کار شماره ۳۵ – ۷ آبان ۱۳۵۸

کار شماره ۳۴ – ۲۱ آبان ۱۳۵۸

کار شماره ۳۳ – ۹ مهر ۱۳۵۸

کار شماره ۳۲ – ۲۶ شهریور ۱۳۵۸

کار شماره ۳۱ –  ۱۹ شهریور ۱۳۵۸

کار شماره ۳۰ – ۱۲‌ شهریور ۱۳۵۸

کار شماره ۲۹ – ۲۹‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۸ – ۲۵‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۷ – ۲۲‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۶ – ۱۸‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۵ – ۱۵‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۴ – ۱۱‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۳ – ۸‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۲ – ۴‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۱ – ۱‌ مرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۲۰ – ۲۸‌ تیر ۱۳۵۸

کار شماره ۱۹ – ۲۱‌ تیر ۱۳۵۸

کار شماره ۱۸ – ۱۴‌ تیر ۱۳۵۸

کار شماره ۱۷ – ۷‌ تیر ۱۳۵۸

کار شماره ۱۶ – ۳۱‌ خرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۱۵ – ۲۴‌ خرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۱۴ – ۱۷‌ خرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۱۳ – ۱۰‌ خرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۱۲ – ۳‌ خرداد ۱۳۵۸

کار شماره ۱۱ – ۲۷‌ اردیبهشت ۱۳۵۸

کار شماره ۱۰ – ۲۰‌ اردیبهشت ۱۳۵۸

کار شماره ۹ – ۱۳‌ اردیبهشت ۱۳۵۸

کار شماره ۸ – ۶‌ اردیبهشت ۱۳۵۸

کار شماره ۷ – ۳۰ فروردین ۱۳۵۸

کار شماره ۶ – ۲۳ فروردین ۱۳۵۸

کار شماره ۵ – ۱۶ فروردین ۱۳۵۸

کار شماره ۴ – ۹ فروردین ۱۳۵۸

کار شماره ۳ – ۲ فروردین ۱۳۵۸

ضمیمه‌ها:

کار (ویژه اول ماه مه، روز جهانی کارگر) – دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۸

کار، (ویژه کردستان) – دوشنبه ۱۸ تیر ۱۳۵۸

کار (ویژه خلق‌ها) – پنجشنبه ۱۱ مرداد ۱۳۵۸

کار (ویژه سیاهکل و قیام پرشکوه خلق) – جمعه ۱۹ بهمن ۱۳۵۸

کار فوق‌العاده (ویژه وقایع اخیر ترکمن صحرا) – دوشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۵۸، سال اول

کار، (ویژه‌نامه به یاد حماسه شهادت رفقا مختوم، توماج، واحدی و جرجانی) – دوشنبه ۶ اسفند ۱۳۵۸

POST A COMMENT.