آثار چه گوارا هنوز در کوبا زنده است

 به مناسبت ۸ اکتبر، به خون تپیده شدن چه گوارا

برگرفته از نشریه Workers World (سپتامبر ۲۰۱۱)

ارنستو چه گوارا‌-چریک قهرمان- در ۱۴ ژوئن ۱۹۲۸ در شهر رزاریو آرژانتین بدنیا آمد. وی بسرعت دانش وسیعی کسب نمود و بر علیه نابرابریهای اجتماعی بپا خواست. در دوران دانشجویی و هنگام دیدار از کشورهای آمریکای لاتین استثمار وحشیانه کارگران، دهقانان و مردمان بومی را لمس نمود. از آن پس وی رویای انقلاب برای آزادی زحمتکشان و استثمار شوندگان آمریکای لاتین را در سر داشت.

پس از پزشک شدن وی مجددا به سفر آمریکای لاتین همت گمارد. در گواتمالا وی از رژیم دمکراتیک Jacobo Arbenz دفاع کرد. با تعدادی از انقلا بیون کوبا یی از جمله Severino Rossel و Nico Lopez ملاقات نمود. به دنبال تعقیب FBI چه به مکزیک رفت و در آنجا با فیدل و رائول کاسترو ملاقات کرد و متعهد به انقلاب کوبا گردید.

 وی بهمراه ۸۲ نفر دیگر بعنوان پزشک ارتش چریکی به سفر قایق گرنما ملحق گردید. اما در اولین نبرد اسلحه بدست گرفت و به زودی به یک چریک جنگنده مجرب تبدیل شد.وی به سرعت ارتقا یافته و درجه فرماندهی کسب نمود. وی در Alegria de Pio, aLa Plat, El Uvero, El Hombito, Pino del Agua و Mar Verde جنگید. در ۳۱ آگوست ۱۹۵۸ در جلوی ستون ۸ “ciro Redondo” بطرف غرب به حرکت درامد. پس از مارچ قهرمانانه وی به کوه‌های Escambray رسید. ستون ۸ در Guiria de Miranda شهر‌های Fomento, Cabaiguan, Placetas, Caibarien, و Santa Clara  به‌‌ پیروزی رسید. در آخرین شهر (Santa Clara) وی قابلیت‌های بزرگ رهبری سیاسی نظامی خود را در زمینه بسیج مردم و واژگونی قطار نظامی آشکار ساخت. این نبرد نقطه عطفی در بیرون کردن مستبد بود.

در ژانویه ۱۹۵۹ پس ا ز پیروزی انقلاب، چه مسئولیتهای مهمی‌ را در ارتش سرخ، انستیتوی ملی‌ رفرم کشاورزی (inra) و رهبری انقلابی عهد دار شد. وی بعداً رئیس بانک ملی‌ و وزیر صنایع گردید.

چه بدفعات به نمایندگی‌ از کوبا در ماموریت‌های اقتصادی و سیاسی خارج از کشور شرکت نمود. وی سهم فوق العاده در توسعه آگاهی‌ انقلابی مردم کوبا، بویژه آموزش کمونیستی جوانان داشت.

وی ایدهای ارزشمندی در زمینه صنعتی کردن، انقلاب در تکنولوژی،  باروری ، پس انداز، کیفیّت و دیگر جنبه‌های ساختمان سوسیالیسم از خود بجای گذارد.

در سال ۱۹۶۵ با در نظر گرفتن تثبیت انقلاب و در پی‌ آرزوی مبارزه برای آزادی مردم، وی مسئولیت‌های مهم خود در کوبا را به کنار نهاد و تمام تلاش خود را در راه آرمان انتر ناسیونالیسم در آفریقا و آمریکای لاتین به کار گرفت.

در ۸ اکتبر ۱۹۶۷، زخمی و دستگیر شده در بولیوی، بطرز بی‌رحمانه‌ای توسط عوامل ارتجاع و امپریالیسم به قتل رسید.

برای مردم کوبا، ارنستو چه گوارا سمبل انسان دوست داشتنی نوین است. وی پرچم مبارزه برای مردم دنیا که برای پیروزی و یا حفظ استقلال‌شان میجنگند می‌باشد.

برگردان از م س گیلانی (۷ اکتبر ۲۰۱۱)

POST A COMMENT.