فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر

فرخنده باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲) روز جهانی کارگر

کارگران و زحمتکشان!

اول ماه مه روز جهانی کارگر فرارسیده است. اول ماه مه روز تجلی همبستگی جهانی و نمایشی از استقلال طبقاتی کارگران است. کارگران جهان امسال این روز تاریخی را در شرایطی جشن می‌گیرند که نظام سرمایه‌داری در سراسر جهان با بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی دست بگریبان است. بحرانی که تضاد بین دول امپریالیستی و انحصارات سرمایه‌داری را تشدید کرده و جنگ و کشتار و تورم و گرانی مایحتاج عمومی، ویرانی محیط‌زیست را در ابعادی بی‌سابقه گسترش داده است و جهان را با فاجعه‌ای عظیم مواجه نموده است. اکنون عوارض این بحران آن‌چنان دامنگیرتر شده است که در نتیجه فشار کمرشکن آن، میلیون‌ها کارگر و زحمتکش در دفاع از حق معیشت خود هر روز دست به اعتراض و اعتصاب می‌زنند. در سال گذشته اعتصابات و تظاهرات عظیم کارگران در کشورهای آمریکا، اروپا و پدیداری جنبش‌های اجتماعی ضد سرمایه‌داری کارگران و اقشار مختلف مردم زحمتکش در سایر نقاط جهان، چشم‌انداز سوسیالیستی را به‌عنوان تنها راه خلاصی از نظام منحط سرمایه‌داری بیش‌ازپیش به افق مبارزات روزمره توده‌های عظیم کار و زحمت تبدیل نموده است.

نظام حاکم بر ایران نیز که با تلفیق دین و دولت یکی از سرکوبگرترین نظام‌های سرمایه‌داری محسوب می‌شود، همانند همپایگی‌های خود در سایر نقاط جهان در چالش با بحران‌های داخلی و حل تضادهای خارجی خود، می‌کوشد با تشدید استثمار کارگران و زحمتکشان بار اصلی بحران را بر دوش توده‌های زحمتکش مردم قرار دهد. جمهوری اسلامی در سال گذشته نیز همچون سال‌های قبل با اعمال سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری، طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش مردم را به زندگی در شرایطی سخت‌تر از آنچه تاکنون بوده سوق داده است. ستمگری در عرصه‌های مختلف جنسیتی، ملی و مذهبی را همچون وسیله‌ای برای حفظ حاکمیت و انباشت سرمایه و ثروت تشدید کرده است. آزادی‌های سیاسی و حقوق مدنی و حق تشکل و تحزب را از طبقه کارگر و زحمتکشان و فرهنگ ورزان جامعه سلب نموده است. اما کارگران، زنان، جوانان و خلق‌های تحت ستم و استثمار، و انسان‌های آگاه و مبارز و آزادیخواه جامعه نیز از پای ننشسته‌اند. سال گذشته در تداوم مبارزات کارگران و زحمتکشان، شاهد خیزش انقلابی عظیمی با پیشگامی زنانِ شجاع، رزمنده و انقلابی بودیم که به‌رغم مواجهه با سرکوب بی‌رحمانه رژیم اسلامی با صدها جان‌باخته و هزاران زندانی، دستاوردهای مهم و برگشت‌ناپذیری را به همراه داشته است و این مبارزات هرچند با افت خیز اما همچنان تداوم دارد.

 

کارگران مبارز ایران!

روند حوادث در یکسال گذشته در جهان و ایران، مبین این واقعیت تاریخی و انکارناپذیر است که نظام‌های سرمایه‌داری برای برون‌رفت از بحران‌های گریبانگیر خود، جز حمله به دست آوردهای مبارزاتی کارگران، اخراج و بیکارسازی دسته‌جمعی، یورش به دستمزدها و سطح معیشت کارگران و زحمتکشان و دست یازیدن به جنگ و کشتار و سرکوب حرکت‌های اعتراضی و فریب توده‌های زحمتکش مردم، راه دیگری ندارند. اکنون در این مصاف، کارگران و همه آنهائی که بار فشار سنگین بحران اقتصادی و ستم و استثمار نظام سرمایه‌داری را برگرده خود احساس می‌کنند، راهی جز مبارزه و مقابله و عقب راندن سنگر به سنگر دشمنان خود و سرانجام غلبه بر اقلیت استثمارگر و ستمگر حاکم ندارند.

رفقای کارگر، تلاطمات سیاسی سهمگین‌تر و امواج گسترده‌تری از مبارزات در پیش است. اوضاع سیاسی حساس جامعه ایران ابتکار عمل طبقه کارگر را برای دگرگونی نظم موجود می‌طلبد. اول ماه مه (یازدهم اردیبهشت) امسال فرصتی است تا در اتحاد با کارگران سراسر جهان، صدای اعتراض خود را به وضعیت موجود بلند کنیم. باید تلاش کرد تا کلیه مردم زحمتکش شهر و روستا، زنان و جوانان و توده‌های تحت ستم و استثمار، چشم‌انداز تحقق مطالبات خود را در تداوم و پیروزی مبارزات کارگران جستجو کرده و گرد رهبران عملی جنبش کارگری حلقه بزنند.

امروز تاریخ از ما کارگران می‌خواهد که انعکاس فریاد میلیون‌ها انسان دربند جمهوری اسلامی و مافیای قدرت و ثروت در ایران باشیم. حل تضاد بین سرمایه‌داران و اکثریت عظیم کار و زحمت، نه با رفرم بلکه با سرنگونی انقلابی نظام حاکم ممکن خواهد شد. همگام و همراه با مبارزات کارگران سراسر جهان بر علیه حاکمیت در حال زوال سرمایه‌داری به‌پیش برویم. اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ایران و جهان شرایطی را به وجود آورده است که امسال می‌توان و باید برگزاری تظاهرات اول ماه مه را به‌طور گسترده‌تری تدارک ببینیم.

در هر کجا هستیم و به هر نحوی که می‌توانیم، با تلاش و کوشش خود به سازمان‌دهی برگزاری مراسم روز کارگر همت گماشته و با طرح شعارها و مطالبات محوری و سایر مطالبات اقتصادی و سیاسی و طبقاتی خود، از جمله آزادی تشکل، آزادی سیاسی، آزادی زندانیان سیاسی و لغو مصوبه دولتی دستمزد را که حالا به مطالبه عموم کارگران و مزد بگیران تبدیل‌شده است، فریاد کنیم و با طرح شعارهای تبلیغی و ترویجی آلترناتیو سوسیالیستی و کارگری، کارگران را به اتحاد و مبارزه حول آن‌ها فرابخوانیم.

زنده باد اول ماه مه روز جهانی کارگر
سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۳۰ فروردین ۱۴۰۲

امضا: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.