قلب یک کمونیست دیگر از طپش افتاد!

قلب یک کمونیست دیگر از طپش افتاد!

اطلاعیه شورا همکاری نیروهای چپ و کمونیست در باره

مرگ عیسی جمشیدی

 

با اندوه فراوان مطلع شدیم که رفیق عیسی جمشیدی یار دیرینه کارگران و مردم زحمتکش جنوب کردستان از رهبران و فرماندهان با سابقه حزب کمونیست ایران و کومله امروز شنبه ۴ فوریه ما را تنها گذاشت.

عیسی جمشیدی انسانی خوش‌نام و لایق مردم زحمتکش، و بخش اعظم زندگی پربار خود را وقف مبارزه برای حصول اهداف انقلابی و رهایی جامعه از نکبت سرمایه‌داری و مقابله با ظلم و ستم و رژیم جنایتکار اسلامی کرد. زندگی سیاسی رفیق عیسی مملو است از فداکاری و جسارت و کاردانی و این خصوصیات رفیق عیسی را به فرماندهی مورد اعتماد نزد رفقایش مبدل کرده بود. یقیناً یاد فداکاری‌های رفیق عیسی در دل مردم زحمتکش منطقه باقی خواهد ماند.

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست مرگ رفیق عیسی جمشیدی را به خانواده و بستگان و رفقای حزب کمونیست ایران و کومله تسلیت می‌گوید.

یاد عزیزش گرامی و راهش پررهروباد

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۴ فوریه ۲۰۲۳

POST A COMMENT.