یک گزارش خبری بسیار مهم از صنعت نفت

هشدار مشترک کارگران قراردادی و رسمی به اعتصاب سراسری در صنعت نفت

کارگران قراردادی و رسمی شاغل در سکوهای حفاری، بهره‌برداری و دکل‌ها امروز هشدار دادند اگر به خواستن‌هایشان رسیدگی نشود، اگر به فضای پلیسی و امنیتی در محیط کار پایان داده نشود و اگر کارگران زندانی و زندانیان سیاسی آزاد نشوند، متحداً دست به اعتصاب خواهند زد.

تهدید و فشار علیه کارگران صنعت نفت هرروز در حال افزایش است. ترس از اعتصاب کارگران نفت، رژیم را به‌شدت نگران و دیوانه کرده است. مزدوران حکومتی و دستگاه اطلاعاتی رژیم در تماس‌ها و هشدارهای تلفنی که طی دو ماه اخیر پیوسته در حال افزایش بوده است نه‌فقط کارگران را به اخراج تهدید نموده‌اند بلکه کارگران پیشرو را حتی به مرگ نیز تهدید کرده‌اند که اگر دست از پا خطا کنید هیچ امنیتی در خیابان برای شما وجود نخواهد داشت.

ارتجاع حاکم تمام تلاش خود را به کار بسته است که از اعتصاب کارگران صنعت نفت جلوگیری کند. در سکوهای حفاری، دکل‌ها، سکوهای بهره‌برداری و تمام محیط کار، جو پلیسی شدیدی را به وجود آورده است. نیروهای حراستی نیز که تعدادشان بالای ۲۵ هزار نفر است، مدام در حال جاسوسی و گزارش دهی هستند. افزون بر مشکلات مزدی و فشارهای شدید اقتصادی، اکنون حجم فشارها و تهدیدات امنیتی نیز به‌شدت افزایش‌یافته است. صدها کارگر در بخش‌های مختلف، مستقیماً مورد تهدید و ارعاب قرارگرفته‌اند. تعداد زیادی از کارگران بازداشت و زندانی‌شده‌اند. اضافه براین، صدها تن از جوانان و مردم معترض در تظاهرات خیابانی به دست جلادان جمهوری اسلامی به قتل رسیده و هزاران تن دیگر بازداشت و روانه زندان‌ها شده‌اند.

کارگران صنعت نفت نسبت به تمام این اقدامات جنایت‌کارانه معترض‌اند. خشم و نارضایتی در میان کارگران صنعت نفت فوق‌العاده متراکم شده و به مرحله انفجار نزدیک شده است. کارگران قراردادی و رسمی نفت در برابر این اقدامات دست به اعتراض زده و متفقاً خواهان پایان سرکوب‌ها، پایان دادن به فضای امنیتی در محل کار، آزادی کارگران زندانی و عموم زندانیان سیاسی هستند. کارگران قراردادی و رسمی متفقاً هشدار داده‌اند اگر به خواستن‌هایشان رسیدگی نشود، دست به اعتصاب خواهند زد و کار تمام سکوهای نفتی و دکل‌ها را به تعطیلی خواهند کشاند. کارگران قراردادی و رسمی از نیروهای حراستی دعوت کرده‌اند به صفوف کارگران به پیوندند و هشدار داده‌اند چنانچه به روند گزارش دهی ادامه دهند، کارگران صنعت نفت، میان حراستی‌ها و نیروی سرکوب نظامی تفاوتی قائل نخواهند بود و خوش‌خدمتی آن‌ها به دولت ارتجاعی و زورگویان حاکم را نخواهند بخشید.

امروز ۱۹ آبان ۱۴۰۱ همه کارگران صنعت نفت، اعم از قراردادی و پیمانی یا رسمی، دست بددست هم داده‌اند و مصمماند متحدانه در برابر اجحافات و تشدید اقدامات زور گویانه و سرکوبگرانه بایستند و بگویند: استثمار بس است، سرکوب بس است، بازداشت و زندان و خفقان بس است، بیش از این ظلم و زور و ستم را تحمل نخواهیم کرد. این‌ها حرفهای کارگران قراردادی و رسمی است که در “تشکل نیروهای مطالبه گر قراردادی و رسمی” گرد هم آمده‌اند، در برابر اقدامات سرکوبگرانه و زور گویانه سرمایه‌داران و دولت ارتجاعی آن‌ها به پا خاسته‌اند تا حق خود را بگیرند و قبل از هر چیز خواهان آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی شده‌اند.

زنده‌باد اتحاد و همبستگی طبقاتی کارگران قراردادی و رسمی

نابود باد استثمار و ظلم و ستم

کار نان آزادی- حکومت شورایی

 ۱۹ آبان ۱۴۰۱

POST A COMMENT.