یورش وحشیانه به دانشگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی را قویاً محکوم می‌کنیم

دولت ارتجاعی و سرکوبگر جمهوری اسلامی در ششمین هفته اعتراضات و اعتصابات سراسری دانشجویان، یورش وحشیانه و گسترده‌ای را در مقیاس سراسری علیه دانشجویان سازمان داده و به اجرا درآورده است.

حملات وحشیانه و گسترده مزدوران سرکوب گر رژیم به خوابگاه‌های دانشجویی که از شب گذشته تشدید شده بود، از ساعات اولیه صبح امروز با حمله اوباشان به دانشگاه‌ها ادامه یافت. یورش گستاخانه و وحشیانه گزمگان حکومتی به خوابگاه‌های دانشجویی، با شلیک گاز اشک‌آور و تیراندازی با گلوله‌های پینت بال و ساچمه‌ای و حتی گلوله‌های جنگی به روی دانشجویان و محل سکونت آنان همراه بوده است.در طی این حملات ددمنشانه اوباشان، تعداد زیادی از دانشجویان مورد ضرب و شتم قرارگرفته ، زخمی و مصدوم شده و تعداد زیاد دیگری نیز بازداشت و ربوده‌شده‌اند.علاوه بر ایجاد موجی از ناامنی در خوابگاه‌ها، ده‌ها تن از دانشجویان نیز از خوابگاه اخراج شده‌اند.

در دانشگاه‌های سراسر کشور نیز حملات نیروهای بسیجی و مزدوران اطلاعاتی موسوم به لباس شخصی که از روز گذشته شدت گرفته بود، امروز به اوج خود رسید. مزدوران رنگارنگ حکومتی به‌ویژه نیروهای بسیجی مسلح به سلاح‌های گرم و سرد همراه بالباس شخصی‌های مسلح به کلت، دانشجویان دانشگاه‌ها را موردحمله قراردادند.در برخی دانشگاه‌ها، مزدوران بسیجی و لومپن، به چاقوکشی علیه دانشجویان متوسل شدند.نیروهای امنیتی و سرکوب با استقرار در محل درب ورودی دانشگاه‌ها، عبور و مرور دانشجویان را زیر کنترل خود گرفتند. از ورود برخی دانشجویان جلوگیری می‌کردند.از چهره دانشجویان عکس می‌گرفتند، گوشی‌های همراه را مورد تفتیش قرار داده و از همان‌جا دانشجویان شناسایی‌شده را بازداشت می‌کردند.در برخی دانشگاه‌ها، نیروهای سرکوب اقدام به بستن درب دانشگاه نموده و دانشجویان را محبوس کردند و سپس به روی آنان گاز اشک‌آور شلیک نموده و مورد ضرب و شتم قراردادند. حتی در برخی موارد از بیرون دانشگاه نیز به روی دانشجویان تیراندازی می‌کردند.

امروز یکشنبه هشتم آبان تقریباً تمام دانشگاه‌ها در تهران، اصفهان، اراک، تبریز، زنجان، شاهرود، قزوین، کرمانشاه، کردستان، شیراز، مشهد، بابل، اهواز، مازندران، همدان و بسیاری شهرها و استان‌های دیگر شاهد لشگری از مزدوران بسیجی و دیگر مزدوران و جیره‌خواران حکومتی بود که برای سرکوب و خاموش ساختن دانشجو و دانشگاه اعزام‌شده بودند.اما دانشجویان مبارز به‌رغم تمام این سرکوب‌ها و جو شدید امنیتی و به‌رغم تمام فشارها و تهدیدها و دستگیری‌ها، به تجمعات اعتراضی خود و مقاومت در برابر مرتجعان اشغالگر ادامه دادند و خواهان آزادی رفقای بازداشتی خود شدند.دانشجویان آگاه و مبارزی که وارد هفتمین هفته اعتصابات سراسری خود می‌شوند یک‌بار دیگر نشان دادند که دانشگاه زنده است!

سازمان فدائیان(اقلیت) تمام اقدامات جنایت‌کارانه مزدوران حکومتی علیه دانشجویان و یورش وحشیانه به خوابگاه‌های دانشجویی را شدیداً محکوم می‌کند.

سازمان فدائیان اقلیت خواهان اخراج تمام نیروهای سرکوب از قماش نیروهای بسیجی و سپاهی و لباس شخصی از دانشگاه است.دانشگاه پادگان نیست.

سازمان فدائیان(اقلیت) ضمن حمایت از دانشجویان مبارز و اعتصابات دانشجویی خواهان اعلام اسامی دانشجویان بازداشت‌شده طی شش هفته اخیر و آزادی فوری و بی‌قیدوشرط همه دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورایی

زنده‌باد آزادی- زنده‌باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان(اقلیت)

هشت آبان ۱۴۰۱

 

کار، نان، آزادی- حکومت شورایی

POST A COMMENT.