“گشت نامحسوس”، شکست محسوس ایدئولوژیکی رژیم!

“گشت نامحسوس” نیز طرح دیگری است که در پی شکست انواع و اقسام طرح های رژیم در راستای سرکوب آزادی‌های فردی و اجتماعی و ایجاد جو وحشت و ناامنی در جامعه، به تازگی از سوی رئیس پلیس تهران عنوان گردیده است. طبق این طرح بیش از هفت هزار مامور نامحسوس برای اجرای طرح امنیت اخلاقی در شهر تهران فعال شده‌اند. وظیفه ی گشت نامحسوس این است که در مواردی که از نظر رژیم غیر اخلاقی محسوب می شود، از “آلودگی صوتی”! گرفته تا “انجام حرکات نمایشی در خیابان” و “کشف حجاب در خودرو” و مواردی از این دست، از طریق سامانه ی پیامکی به مرکز پلیس امنیت اخلاقی اطلاع دهند.
نوع پیاده شدن این طرح طوری است که حتی دست اندرکاران حکومتی نیز بلندگوی انتقاد به دست گرفته و خود را از تدارک ساز و کار آن بی اطلاع اعلام می کنند. روحانی که خود پیشرفت شغلی اش را با کار در ارگان های امنیتی رژیم کسب کرده و از عوامل اصلی سرکوب قیام دانشجویی ۱۸ تیر است، ریاکارانه با انتقاد از این طرح تلاش می‌کند، از سویی آبی بر آتش خشم مردم ریخته و از سوی دیگر چهره ی “معتدل”! خود را در پای میز مذاکره با ابرقدرت های امپریالیستی حفظ کند.
توجه دقیق‌تر به چگونگی پیاده شدن این طرح نشان می‌دهد که این طرح در واقع مانوری تبلیغیاتی است که هدف اصلی آن دامن زدن به فضای نگرانی و بی اعتمادی در جامعه است، چرا که اطلاع رسانی نیروهای امنیتی نامحسوس به پلیس، از طریق گزارش نمره ی پلاک ماشین صورت می گیرد. به سؤالات و پاسخ هایی از این قبیل که سپس چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا افراد بر مبنای یک گزارش پیامکی دستگیر خواهند شد یا در ارگان های قضایی بر اساس چه مدارک دیگری و چگونه رسیدگی خواهد شد، پرداخته نشده است. در ضمن به گفته ی خود دست اندرکاران رژیم این طرح تازه نیست و قبلاً هم اجرا می‌شد. طرح های بسیار بزرگ‌تر قبلی مانند طرح های “گشت ارشاد” و طرح “امنیت اخلاقی، اجتماعی” همگی به شکست انجامیده اند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی پس از گذشت ۳۷ سال از حکومت سرکوب و وحشت، نه تنها هنوز نتوانسته پایه‌های ایدئولوژی مذهبی خود را آنطور که می‌خواهد در جامعه تثبیت کند، بلکه در این مسیر سیری نزولی طی می کند. آزادی پوشش زنان که همواره خاری است در چشم مرتجعین حکومتی و ابلهان متعصب مذهبی، به سمبلی از مقاومت در حوزه ی فردی و اجتماعی علیه قوانین قرون وسطایی رژیم تبدیل گردیده است. در جایی که بگیر و ببندها و تهدیدات و توهین‌های علنی از سوی نیروهای انتظامی گرفته تا تحریکات یاوه سرایان نماز جمعه و اراذل حکومتی و در راس آنان خامنه ای هیچ تأثیری در تطبیق کامل جامعه با معیارهای اسلامی حکومت نداشته، به کار گرفتن افرادی که در گوشه و کنار در کمین نشسته‌اند تا زنی بی روسری در خودرویی ببینند و گزارش دهند، نیز تأثیری دراز مدت بر مقاومت زنان وعموم توده های مردم دربرابر سرکوب‏گری های رژیم نخواهد گذاشت.
از جمله اهداف دیگری که طرح گشت نامحسوس علاوه بر ایجاد جو ناامنی به ویژه از نظر روانی دارد، نامحسوس کردن بخشی از حضورعلنی پلیس در جامعه است. نیروهای انتظامی رژیم مدت هاست دریافته اند، که تذکرات یا دستگیری های گشت ارشاد در بسیاری از موارد با مقاومت مردم روبرو می‌گردد و چه بسا اخبار و فیلم‌های آن نیز به سرعت نه تنها در سطح ایران بلکه حداقل در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی منتشر می‌گردد. گشت نامحسوس به این معنا، خودداری از مقابله ی رودرروی با مردم و در عین حال پیشگیری از اعتراضات و مقاومت علنی و اعلام همبستگی مردم در سطح خیابان‌هاست که به دفعات شاهد آن بوده ایم. اما هم‌اکنون نیز این طرح در سطح جامعه و اینترنت و پیامک ها چنان مورد تمسخر مردم قرار گرفته است، که به نظر می رسد، تأثیر روانی آن نیز کارساز نخواهد بود.
در مجموع طرح گشت نامحسوس نه تنها نقطه ی قوتی برای رژیم محسوب نمی گردد، بلکه به وضوح نشانه ی ضعف و درماندگی رژیم است. این طرح که اعضای کابینه ی دولت و حتی وزیر کشور به زعم خودشان در جریان کامل آن قرار نگرفته اند، تنها حاکی از عدم تثبیت یک‌دست رژیم است. اگر چه این امر همیشه نیز دستاویزی بوده برای این که عده‌ای خود را مبرا و بی‌خبر بنامند و تقصیرها را به گردن دیگری بیاندازند. اما در هر حال به کارگیری وسیع نیروهای مخفی پلیسی و امنیتی ،همواره یکی از شیوه ها و ابزارهای سرکوب رژیم جمهوری اسلامی بوده است. از انتخابات نمایشی رژیم در سال ۱۳۸۸ نیز نیروهای امنیتی رژیم تحت عنوان لباس شخصی ها به طور وسیعی در سرکوب شرکت کردند. البته همانطور که گفته شد، این نیروها از سوی جمهوری اسلامی همیشه به کار گرفته شده اند. اما تاکنون به شکل وسیع و سازمان یافته ی آن، در دوران بحران های سیاسی ازاین شیوه استفاده شده است. با وجود این می‌توان گفت که این اقدام نیز که فعلاً محدود به حیطه ی خصوصی افراد و سرکوب آزادی‌های فردی و پوشش شده است، هرگز جامعه ی ایران را به شکل دلخواه رژیم درنیاورده و به مقاومت مردم به ویژه زنان خللی وارد نخواهد کرد.

متن کامل نشریه کار شماره ٧١۶ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.