گزارش شرکت در تظاهرات اعتراضی علیه تهاجم نظامی دولت ترکیه به مناطق کردنشین شمال سوریه

پیرو فراخوان کمیته خارج از کشور سازمان فدائیان (اقلیت)، فعالین سازمان در تورونتو، در تظاهراتی که علیه تهاجم نظامی دولت ترکیه به مناطق کردنشین سوریه، برگزارشده بود، حضور فعالی داشتند. در این تظاهرات ضد جنگ ونیز در محکومیت رژیم فاشیست ترکیه در کشتار زحمتکشان کرد در شمال سوریه، سازمان‌دهی شده بود، فعالین سازمان ضمن پخش اطلاعیه کمیته خارج کشور که علیه حمله نظامی فاشیست ترکیه انتشاریافته بود، همراه با دیگر نیروهای چپ و کمونیست ایرانی و جریانات مترقی کرد در این شهر، در این تظاهرات فعالانه شرکت داشتند. این تظاهرات از تقاطع خیابان یانگ و بلور شروع و در برابر کنسولگری آمریکا خاتمه یافت.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) تورونتو-کانادا

 

 

 

POST A COMMENT.