گزارش از تجمع اعتراضی شنبه ۷ ژانویه ۲۰۲۳ در شهر هامبورگ

شنبه هفت ژانویه از ساعت ۱۱ تا ۱۲ ظهر متینگی از طرف شورای دفاع از مبارزات مردمی در هامبورگ در حمایت از مبارزات مردم ایران و زندانیان سیاسی و محکومیت رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی جلو کنسولگری جمهوری اسلامی در هامبورگ برگزار شد. شرکت‌کنندگان در آکسیون با خواندن بیانیه و ایراد سخنرانی و دادن شعارهای پرمحتوا ضمن محکوم کردن رژیم آدمکش جمهوری اسلامی در سرکوب و اعدام معترضین، و پخش سرودهای انقلابی، به نقش مخرب دولت آلمان به خاطر منافع اقتصادی و همکاری اطلاعاتی با آدمکشان جمهوری اسلامی افشاگری کردند.

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم  مرگ بر جمهوری اسلامی

POST A COMMENT.