گزارش از آکسیون اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در کپنهاک در روز شنبه ۶ مارس

برابر با فراخوان فعالین چپ و کمونیست در کپنهاک و همچنین فراخوان حمایت فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) در دانمارک، امروز (شنبه  ۶ مارس ۲۰۲۱)  در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در کپنهاک تجمع اعتراضی علیه رژیم جمهوری اسلامی در دفاع از خواست‌ها و اعتراضات مردم بلوچ برگزار شد. حدود بیست‌وپنج نفر شرکت داشتند. این اولین تظاهرات بعد از بحران و محدودیت‌های کرونا بود که برگزار شد. همراه با شعارهای مرگ بر جمهوری اسلامی و زندانی سیاسی آزاد باد گردد.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – دانمارک

 

POST A COMMENT.