گزارش اجلاس حضوری نمایندگان نیروهای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

گزارش اجلاس حضوری نمایندگان

نیروهای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

نوامبر ۲۰۲۲

 اجلاس حضوری نمایندگان نیروهای “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” در روزهای شنبه و یکشنبه ۵ و ۶ آذر ماه ۱۴۰۱ برابر با ۲۶ و ۲۷ نوامبر ۲۰۲۲ در شهر کلن آلمان برگزار گردید. اجلاس با سرود انترناسیونال و یک دقیقه سکوت به یاد جانباختگان خیرش انقلابی اخیر و دو رفیق فعال شورای همکاری زنده یادان سعید سهرابی و مسعود دقیقی اصل که در فاصله دو اجلاس حضوری شورا جانباخته بودند، شروع بکار کرد و بدنبال وارد بحث حول دستور جلساتی شد که از قبل روی آن توافق به عمل آمده بود.

***

اولین دستور این اجلاس ارزیابی از فعالیت‌های دور گذشته و به‌ویژه در دوره خیزش انقلابی اخیر بود. سؤال این بود که “شورای همکاری” در اوضاع کنونی کجا ایستاده است؟ کاستی‌ها و فرصت‌ها به‌طور مشخص کدامند؟

در پاسخ به این سؤالات همه نیروهای “شورای همکاری” بر این باور بودند که فعالیت‌های نیروهای چپ و کمونیست در کل و همکاری شش نیروی شورا، اگرچه بهبودهای داشته و فعالیت‌های مثبتی از قبیل به راه انداختن کانال مشترک تلویزیونی، حضور چشمگیرتر تبلیغاتی و …صورت گرفته است، اما در کل این همکاری‌ها از نبض جنبش و خیزش انقلابی اخیر عقب است و هنوز شورا نتوانسته از همه پتانسیل نیروهای خود بهره برده و به گسترشی فراتر از جمع کنونی که از ملزومات پیشروی‌های قطب چپ جامعه است نائل آید. این کمبود و کاستی هم از نظر کیفی و هم از نظر کمی در شرایطی که بیش از هفتاد روز از خیزش انقلابی مردم در ایران می‌گذرد و در شرایطی که خصلت نمایی بسیاری از اعتراضات درون جامعه مهر چپ و رادیکال بر خود دارد ضعفی غیرقابل‌انکار است. همچنین در شرایطی که بدیل سازی‌های جریانات راست در خارج کشور که موج‌سواری کرده و می‌خواهند ترمز انقلاب را بکشند، تعهدات “شورای همکاری” را به‌عنوان بخشی از نیروهای چپ و کمونیست جامعه از همیشه بیشتر می‌سازد.

در رابطه با امر گسترش و فعالیت‌های میدانی و عملی، چه در رابطه با همبستگی و حمایت از شوراها، نهادها و کمیته‌های فعال در جنبش انقلابی در داخل کشور و چه در رابطه با شوراها و نهادهای حمایت از جنبش انقلابی در خارج کشور، بحث‌های مفصلی صورت گرفت و برای هرکدام از این دو بخش “شورای همکاری” سیاست خود را در دو سند به تصویب رساند.

در جمع‌بندی این بخش توافق روی این مسئله بود که باید به‌طورجدی فرصت‌ها را بیشتر دریافت و برای ارتقا آن فعالیت کرد و ضعف‌ها را در حد امکانات و توان برطرف کرد و این امر به‌جز با گسترش فعالیت میدانی، تخصیص نیرو و امکانات و اولویت دادن بیشتر به فعالیت و همکاری جمعی و برقراری دیالوگی رفیقانه برای همکاری مشترک و گسترده‌تر با دیگر نیروهای چپ و کمونیست، شوراها و نهادها و انسان‌های منفرد و مستقل ممکن نیست.

در همین رابطه تصمیم گرفته شد در گام اول، تعدادی از نیروهای چپ و کمونیست که با چارچوب بیانیه استکهلم توافق دارند، دعوت به همکاری شود. در ادامه از طریق دیالوگ‌های رفیقانه با استفاده از مکانیسم سمینارهای عمومی علنی و میزگردهای تلویزیونی، نزدیکی و همکاری با دیگر نیروهای چپ و کمونیست ادامه داده شود. 

در ارتباط با نهادها، محافل و فعالین مستقل چپ و کمونیست، علاوه بر استفاده از سازوکارهای مورداشاره در بالا، تأکید شد در هماهنگی با آن‌ها راهکارهای عملی و  تدابیر مشترکی دیده شود.

***

بر بستر بحث ارزیابی، جدا از توافق روی قرارهایی در دفاع و همراهی با تشکیلات‌های محلی در داخل و خارج کشور، تقویت بخشی از عرصه‌ها برای گسترش و دخالتگری فعالانه‌تر به‌عنوان دومین دستور جلسه اجلاس بود که در چند بخش جداگانه پیش رفت و در هر مورد تصمیماتی اتخاذ گردید که به تفکیک به آن‌ها اشاره می‌شود:

 – شبکه‌های اجتماعی: هر چند شورای همکاری فعالیت‌های مشخصی را در بعضی از پلاتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی از قبیل “اینستاگرام”، “تلگرام”، “فیس‌بوک” و “کلابهاوس” دارد، اما هنوز کار در این عرصه مهم یعنی شبکه‌های اجتماعی رضایت‌بخش نیست. قرار بر این شد که با اختصاص نیروی بیشتر و پوشش دادن اخبار و گزارشانی که نه‌فقط کارهای شورا، بلکه فعالیت مجموعه‌ای از نهادها و تشکل‌ها و افرادی که با اهداف شورای همکاری همسویی دارند پوشش دهد و این عرصه از کار را فعال‌تر و گسترده‌تر کند.

 – تلویزیون آلترناتیو شورایی: چهار نیرو از شش نیروی “شورای همکاری” کانالی ۲۴ ساعته را در اختیاردارند. این کانال اگرچه تریبون نیروهایی از “شورای همکاری” است، اما هنوز این به معنای یک تلویزیون مشترک همه نیروهای شورا نیست. در این اجلاس بار دیگر پروژه یک برنامه مشترک تلویزیونی تحت نام “آلترناتیو شورایی” بررسی و تصویب شد و کمیسیونی با شرکت یک نماینده از هر نیرو برای تدارک و پیشبرد این پروژه تعیین گردید.

دستور جلسه آخر این اجلاس بررسی و بروز کردن نکات ساختاری و آیین‌نامه درونی همکاری این نیروها در راستای سرعت بخشیدن به کارها و تصمیمات، نحوه هماهنگی درونی و … بود. این تغییرات با توجه به شناخت و آشنایی بیشتر نیروها از همدیگر و اعتمادی که حاصل چند سال کار مشترک بود صورت گرفت.

***

ارزیابی شرکت‌کنندگان از اجلاس حضوری که محدودیت‌های دوره کرونایی آن را به تعویق انداخته بود، مثبت و راهکارهای پیشنهادی در هر یک از موارد نویدگر احساس مسئولیت و تلاشی مؤثرتر بود برای پاسخ به تعهدات و وظایفی که در این شرایط خطیر به عهده ماست.

 

سرنگون باد رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی!

زنده‌باد آزادی! زنده‌باد سوسیالیسم!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

۱۱ آذر ۱۴۰۱ – ۲ دسامبر ۲۰۲۲

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری ایران-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

POST A COMMENT.