گزارش آکسیون ۲۱ ژانویه در هامبورگ

شنبه ۲۱ ژانویه در ادامه آکسیون‌های سرخ هر هفته فعالین شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران در هامبورگ در آکسیونی که به فراخوان کلکتیو هامبورگ (که جمعی از دانشجویان و هنرمندان ایرانی در شهر هامبورگ هستند)  دریکی از میدان‌های فقیرنشین هامبورگ برگزار شد، شرکت کردند. در این آکسیون علاوه بر سخنرانی به زبان‌های آلمانی و فارسی، تعدادی از فعالین ملی و مدنی از اهواز، بلوچستان و کردستان هم در حمایت از مبارزات قهرمانانه مردم و حمایت از زندانیان سیاسی و محکوم کردن ستم ملی که از طرف رژیم‌های فاشیستی سلطنتی و جمهوری اسلامی به دیگر ملیت‌های ساکن ایران اعمال می‌شود به زبان‌های بلوچی، عربی و کوردی سخنرانی کردند. این آکسیون از نظر تکنیکی و تنظیم و رعایت وقت، محتوای شعارها و  اجرای موزیک زنده خیلی خوب سازمان‌دهی شده بود و توجه خیلی از ساکنین منطقه را به خود جلب کرد و بعضی از ساکنین منطقه به آکسیون ملحق شدند.

زندانی سیاسی آزاد باید گردد

جمهوری اسلامی نابود باید گردد

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

POST A COMMENT.