گزارش آکسیون شنبه ۱۱ فوریه در هامبورگ

روز شنبه ۱۱ فوریه از ساعت ۳ تا ۴: ۳۰ آکسیونی از طرف شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران هامبورگ و فعالین ملی و مدنی در یکی از مناطق فقیرنشین هامبورگ  برگزار شد، شرکت‌کنندگان در این آکسیون ضمن حمایت  و دفاع از زندانیان سیاسی و همبستگی با خانواده‌های زندانیان سیاسی، خواستار آزادی سریع تمامی زندانیان سیاسی شدند. پخش موزیک‌های مختلف از ملیت‌های تحت ستم میتینگ را از جذابیت بیشتری  برخوردار می‌کرد. در این آکسیون همچنین شرکت‌کنندگان با ابراز همدردی با خانواده‌های قربانیان اخیر زلزله در شهرستان خوی و کشورهای ترکیه و سوریه اعلام همبستگی کردند.

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران هامبورگ

POST A COMMENT.