گزارشی کوتاه از آکسیونهای شنبه ۴ فوریه در هامبورگ و کپنهاک

گزارشی کوتاه از میتینگ اعتراضی در شهر هامبورگ آلمان

شنبه ۴ فوریه از ساعت ۲ تا ۴ بعدازظهر آکسیونی از طرف شورای دفاع از مبارزات مردمی ایران در هامبورگ در یکی از مناطق کارگری هامبورگ برگزار شد. شرکت‌کنندگان در تظاهرات ضمن دفاع از مبارزات مردم و  همبستگی با زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و محکوم کردن احکام اعدام توسط رژیم آدمکش جمهوری اسلامی خواستار آزادی سریع و بی‌قیدوشرط تمامی زندانیان سیاسی شدند

مرگ بر جمهوری اسلامی

زنده‌باد آزادی زنده‌باد سوسیالیسم

 

گزارش آکسیون اعتراضی روز شنبه نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – دانمارک

در ادامه برگزاری آکسیون‌های اعتراضی در شنبه‌های سرخ کپنهاک، در پی فراخوان نیروهای چپ و کمونیست در کپنهاک – روز شنبه ۴ فوریه ۲۰۲۳ از ساعت ” ۱۲ تا ۱۳” در مرکز شهر کپنهاک – Rundetårn برگزار شد.

آکسیون کماکان برای حمایت از زندانیان سیاسی و خانواده‌هایشان و علیه صدور احکام اعدام و برای خواست آزادی فوری زندانیان سیاسی و همه دستگیرشدگان اخیر برگزار شد.

آکسیون با پخش سرود و موزیک در محیطی جدید برگزارشده و همانند هفته‌های پیش مورد توجه عابرین زیادی نسبت به گذشته قرارگرفت که بدین‌وسیله حمایت خود از این حرکت و بخصوص مبارزات جاری در ایران را اعلام نمودند.

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) دانمارک

 

POST A COMMENT.