گزارشی از تظاهرات در فرانکفورت برای تقویت همبستگی بین‌المللی علیه فاشیسم و سرکوب جنبش‌های مترقی جهان

در روز شنبه، ۲۹ فوریه در شهر فرانکفورت تظاهراتی برای تقویت همبستگی بین المللی علیه فاشیسم و سرکوب و حمایت از جنبش های مترقی جهان انجام گردید. در آغاز تجمع اعتراضی پدر یکی از جوانانی که در اقدامات تروریستی فاشیستی در شهر هاناو کشته شده بود، و از کردهای ترکیه مقیم آلمان بود، سخنرانی کرد. سپس سخنرانی های مختلف از سوی افراد شرکت کننده از کشورهای مختلف از جمله ایران صورت گرفت که مورد استقبال و حمایت شرکت کنندگان قرار گرفت.

فعالین سازمان فدائیان- اقلیت در فرانکفورت نیز همگام با دیگر رفقا و مبارزان چپ و رادیکال آلمانی، کرد، ترک، شیلیایی و… در این اکسیون حضور داشتند.

برگزار کننده این برنامه گروه “همبستگی بین المللی – فرانکفورت” بود.

POST A COMMENT.