کمک های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی             ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                               ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                           ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                 ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                          ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                              ۲۰۰ کرون

خروش (دسامبر)                        ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد                           یک میلیون تومان

 

 

آلمان

توماج صالحی آزاد باید گردد!      ۱۰۰ یورو

 

فنلاند

بهرنگ                                      ۲۲ یورو

 

هلند

مجید                                         ۱۰۰ یورو

 

سوئد

مسعود رحمتی                           ۸۰ یورو

مسعود رحمتی                           ۱۰ پوند

 

 

POST A COMMENT.