کمک های مالی

سوئیس

 

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

 

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (ژانویه) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

 

یاد پیکارگران آبان ۹۸ گرامی باد ۵۰ یورو

 

هلند

 

صمد ۳۰۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۸۵۳ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.