کمک‌های مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی               ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)               ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                  ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                              ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                      ۵۰ فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی                             ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا                                 ۲۰۰ کرون

خروش (آوریل) ۲۰۰ کرون

 

آلمان

۸ مارس زنده است ۵۰ یورو

سوئد

کارگر زندانی، زندانی سیاسی

آزاد باید گردد            ۲۰۰ کرون

 

هلند

داریوش کوهی ۱۰ یورو

متن کامل نشریه کار شماره ۸۶۴ در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.