کمکهای مالی

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی              ۳۰ فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر)             ۴۰ فرانک

حمید اشرف                                 ۳۰ فرانک

محمد کاسه‌چی                                 ۵۰ فرانک

امیر نبوی                                    ۵۰ فرانک

 

دانمارک

به برگزاری مراسم

سیاهکل در هانوور                     ۵۰۰ کرون

کارگران صنایع

فولاد اهواز ۵۰۰ کرون

هوشنگ احمدی ۲۰۰ کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰ کرون

خروش (فوریه) ۲۰۰ کرون

 

ایران

آبان ادامه دارد ۱میلیون تومان

 

آمریکا

سیاهکل ۱۵۰۰ دلار

مهسا ۲۵ دلار

از سیاهکل تا حکومت شورایی ۵۰ دلار

رفیق توکل حکومت شورایی ۱۰۰ دلار

 

هلند

داوود مدائن (دسامبر)              ۵۰ یورو

رفیق مجید              ۱۵۰ یورو

 

آلمان

گرامی باد  ۵۳ مین سالگرد

نبرد حماسی سیاهکل                  ۱۰۰ یورو

 

ایتالیا                ۱۰۰ یورو

 

کانادا – ونکوور

احسان ۵۰ دلار

 

انگلستان

پیمان ارفعی ۵۰ دلار

 

 

 

 

POST A COMMENT.