کمک‌های مالی

در گرامی داشت ۲۵ اسفند

روز جان‌فشانان فدایی                      ۵۰۰ یورو

 

ایران

کمک مالی از ایران                         ۵۰۰ یورو

 

ایتالیا                          

به یاد حماسه‌سازان

سیاهکل                                ۲۰۰ دلار کانادا

 

کانادا- ونکوور

 

دمکراسی شورایی ۱                        ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۲                        ۵۰ یورو

دمکراسی شورایی ۳ ۵۰ یورو

سوئیس

علی‌اکبر صفایی فراهانی ۳۰فرانک

سیامک اسدیان (اسکندر) ۴۰فرانک

حمید اشرف ۳۰فرانک

محمد کاسه‌چی ۵۰فرانک

امیر نبوی ۵۰فرانک

 

دانمارک

هوشنگ احمدی ۲۰۰کرون

دکتر نریمیسا ۲۰۰کرون

خروش (مارس) ۲۰۰کرون

 

سوئد

دمکراسی شورایی ۲۰۰کرون

متن کامل نشریه کار شماره ۷۶۵ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.