کارگران لوله و نورد صفا را تنها نگذاریم

اعتصاب کارگران لوله و نورد صفا وارد سی و چهارمین روز خود شد. کارفرمای این شرکت، علاوه بر عدم پرداخت چهار ماه حقوق کارگران، بیش از ۱۶ ماه حق بیمه کارگران را نیز به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نکرده است.

دور جدید اعتصاب هزار کارگر لوله و نورد صفا درساوه که از ابتدای اردیبهشت آغاز شده، به‏ ر‏غم احضار و تهدید تنی چند از نمایندگان کارگران، تا به امروز، سوم خرداد، ادامه یافته است. روز گذشته نیز کارفرمای این کارخانه، ده تن از فعالان اعتصاب را به قصد تسویه حساب و اخراج فراخواند. اما این اقدام ضد کارگری نیز در عزم کارگران برای پی‏گیری مطالبات خود خللی وارد نساخت. کارگران این کارخانه برای دست‌یابی به خواست‌های خود، امروز نیز به اعتصاب ادامه داده و بازگشت به کارنمایندگان‏شان را به خواست‌های خود افزوده‌اند.

کارگران لوله و نورد صفا از یاد نبرده‌اند که در اعتصاب قبلی نیز، کارفرما، به اعمال زور و ارعاب علیه کارگران متوسل شد و در همدستی با “شورای تأمین شهرستان ساوه”، نام ده تن از فعالان اعتصاب را در لیست اخراج قرار داد.

سرمایه‌داران و دولت پاسدار منافع آن‏ها در حالی که کارگران را بی‌رحمانه استثمار می‏کنند، اما حتا دستمزدهای ناچیز کارگران را به موقع نمی‌پردازند و با اعمال شدیدترین فشارهای سیاسی و معیشتی علیه کارگران، آن‏ها را به کار در شرایط شبه برده‌داری وامی‌دارند. اما همین‏که کارگران به این شرایط اعتراض می‌کنند و برای احقاق حقوق خویش دست به اعتصاب می زنند، فوراً دستگاه قهر و سرکوب را سراغ کارگران می‌فرستند و به حربه احضار و بازداشت و اخراج کارگران و فعالان اعتصاب متوسل می‌شوند. چند روز پیش از این نیز، در آخرین روز اعتصاب کارگران لوله‌سازی اهواز، شش فعال اعتصاب به بهانه “ایجاد اختلال در تولید” به دادگاه احضار و حکم اخراج آن‌ها صادر شد. به دنبال این اقدام، کارگران لوله‌سازی اهواز در شرایطی که آماده خاتمه اعتصاب یک ماهه خود بودند، به اعتراض خود ادامه دادند و متحد و یکپارچه به حمایت از نمایندگان اخراجی خود برخاستند.

تردیدی در این مسأله نیست که کارگران لوله و نورد صفا نیز مانند لوله‌سازی اهواز، فعالان اعتصاب و نمایندگان خود را تنها نخواهند گذاشت و تا بازگشت به کار آن‌ها به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد. کارگران لوله و نورد صفا با حفظ اتحاد و تداوم مبارزه، نه تنها می‌توانند مانع اخراج فعالان اعتصاب و بازگشت به کارآن‌ها شوند، بلکه قادرند سایر مطالبات خود را نیز بر کارفرما تحمیل کنند.

سازمان فدائیان (اقلیت) بار دیگر احضار، بازداشت و اخراج فعالان اعتصاب و نمایندگان کارگران را قویاً محکوم می‌کند و خواستار بازگشت به کار و منع پی‏گرد آن‌ها و همچنین خواستار آزادی فوری و بی‏قید و شرط کارگران زندانی‏ست.

سازمان فدائیان (اقلیت)، ضمن حمایت از مبارزات و اعتصابات کارگران لوله و نورد صفا، خواستار تحقق فوری و کامل خواست‌های کارگران است.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی- برقرار باد حکومت شورائی

زنده باد آزادی- زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان (اقلیت)

سوم خرداد ۱۳۹۴

کار، نان، آزادی- حکومت شورائی

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.