پیام روابط عموی سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

بادرود به  رفقای  گرامی

رفقا  ضمن تشکر مجدد از دعوت شما به شرکت درمراسم پنجاه ودومین سالگرد  حماسه سیاهکل  ، باطلاع مبرسانیم که ( بدلیل  کسالت  رفقائی که قراربود  بنمایندگی ازسازمان ما در مراسم  شرکت بکنند )، نتوانستیم درمراسم شرکت بکنیم .بدینوسیله  پنچاهمین سالگرد حماسه سیاهکل را به شما شادباش گفته  و درمبارزه مشترک  برای آزادی وسویالیسم  برایتان آرزوی پیروزی مینمائیم.

روابط عموی  سازمان اتحادفدائیان کمونیست

  ۲۰ بهمن ماه۱۴۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.