پیام به حزب کمونیست ایران به مناسبت گرامی داشت ۲۶ بهمن، روز کومله

رفقا! گرم‌ترین درود و پیام ما را به مناسبت فرارسیدن ۲۶ بهمن، روز کومله پذیرا باشید. ۲۶ بهمن، روزی است که بخشی از نیروهای رزمنده و پیکارگر کمونیست با اراده‌ای مصمم جهت مبارزه با ناسیونالیسیم و نظم سرمایه‌داری موجود در کنار هم قرار گرفتند و سازمان کومله را بنیان نهادند. بدون شک، این روز نه‌فقط برای شما، که برای ما نیز روز ارج گذاشتن بر بیش از چهار دهه پیکار، رزمندگی، استقامت و فعالیت‌های مبارزاتی پایدار علیه هرگونه استبداد در دوران حکومت خودکامه و مستبد دو نظام پادشاهی و اسلامی است. روزی که صدای کارگران، زنان ستمدیده و دهقانان زحمتکش کردستان، پژواکی پرطنین در یادمان این روز پیداکرده است. صدایی که لازم است با مبارزه‌ای پیگیر علیه ناسیونالیسم و گسترش رزم طبقاتی به فراسوی جغرافیای کردستان انقلابی  کشیده شود. صدایی که شما رفقا، با گام‌های محکمی که  در این مسیر برداشته‌اید، یقیناً در پاسخگویی به این ضرورت تاریخی انعکاس خواهد یافت.

رفقای کومله و حزب کمونیست ایران! لازم به یادآوری نیست، همکاری مشترک و رفیقانه ما و شما، همراه با دیگر نیروهای چپ و کمونیست در “شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست” می‌تواند به سهم تلاشی که تاکنون صورت گرفته است، گامی ارزنده در راستای پاسخگویی به اهداف انقلابی طبقه کارگر در مسیر سراسری شدن این جنبش باشد.  ضرورتی که اکنون بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود و لازم است مجموعه احزاب، سازمان‌ها و نیروهای چپ و کمونیست با درک این ضرورت تاریخی گام‌های عملی محکم‌تری جهت غلبه بر پراکندگی جنبش کمونیستی ایران در داخل و خارج بردارند.

با تشکر از دعوتتان و آرزوی پیروزی برایتان!

کمیته اجرایی سازمان فدائیان (اقلیت)

۱۱ فوریه ۲۰۲۳ برابر با ۲۲ بهمن ۱۴۰۱

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۸  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.