پنجاه و سومین سالگرد نبرد حماسی سیاهکل گرامی باد

سالیاد اخگرانی در دورانی سیاه و سرد، سالیاد گردانی از رهبرانی که با اهدای جان خود مرزبندی ما را با فرصت طلبی، سازشکاری و خموشی زمانه معین ساختند، آنان که چراغی برافروختند و جان شیرین را وثیقه ی آرمان‌های والای خویش ساختند، آنان که حماسه‌ای ساختند که تا امروز فخر جانفشانی آنان بر دوش ما سنگین است، یاد عزیزشان گرامی باد.

رفقا

بیش از نیم قرن از زمانی که رفقای ما پرچم مبارزه علیه رژیم شاه را درجنگل های سرد و تاریک سیاهکل برافراشتند می گذرد، اما سیاهکل همچنان زنده و قلب تپنده ی ما رهسپاران فدایی است. پیکار آشتی ناپذیر ما علیه دو رژیم ارتجاعی شاهنشاهی و جمهوری اسلامی  تا به امروز همچنان ادامه دارد و سازمان فدائیان – اقلیت و رفقای  هوادار در داخل  و خارج کشور پیگیرانه در تحقق آن آرمان های راستین، لحظه ای درنگ نکرده اند.

رفقا

پنجاه و سومین سالگرد حماسه سیاهکل را درشرایطی گرامی می داریم که دوره دیگری از خیزش عظیم اجتماعی چندصد هزار انسان مبارز را رژیم فاسد و پوسیده ی جمهوری اسلامی سرکوب نمود. بگیر و ببند، شکنجه، زندان و اعدام های فراگیر دال بر این است که قدرت ارتجاعی حاکم که غرق در بحران های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است تنها با توسل به اهرم سرکوب به حیات خود ادامه می دهد. اما فقر اقتصادی، بیکاری و گرسنگی، تورم و گرانی، آحاد کارگران و زحمتکشان را به ستوه اورده است. علی رغم فروکش جنبش زن زندگی ازادی، اعتصاب ها و تجمع های کارگران، باز نشستگان و سایر اقشار زحمتکش در حال گسترش است. این مبارزات، به ویژه تجمع ها و اعتصاب های کارگری درسال جاری، آینده مبارزاتی امید بخشی را در چشم انداز قرار می دهد.

رفقا

پنجاه و سومین یادمان نبرد شورانگیز سیاهکل در شامگاه زمستان ۴۹ و سال‌یاد بنیان‌گذاری سازمان را  به شما یاران ؛ کادرها، اعضا و هواداران سازمان تبریک می گویم و با دلی آکنده از عشق به فدائی، هم پیمان با شما رفقا، بار دیگر یادآور می شویم که رفقای هوادار درمبارزه برای آزادی و رهایی و برای تحقق آرمان‌های سرخ سیاهکل تا پای جان ایستاده اند. هوادارانی چون من برای شما رفقا و مبارزات خستگی ناپذیرتان در راه تحقق آرمان های کمونیستی و همچنین برای تلاش هایتان در تمامی جنبه های سازمانی و تشکیلاتی آرزوی پیروزمندی و بهروزی داریم.

گرامی باد پنجاه و سومین سال یاد نبرد حماسی سیاهکل

سرنگون باد رژیم جهل و جنایت جمهوری اسلامی – برقرارباد حکومت شورایی

یک رفیق هوادار از داخل کشور

بهمن ۱۴۰۲

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۶  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.