هلند: علیه تهاجم وحشیانه رژیم بر فعالین کارگری و به دفاع از مبارزات کارگران ایران برخیزیم!

موجِ تازه ای از تهاجمِ رژیم سرمایه داری و ضد کارگری ایران بر توده های محروم جامعه و فعالینِ کارگری آغاز شده است. رضا شهابی از اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد که تنها به جرمِ دفاع از کارگران و منافع طبقاتی خود تحت شکنجه و آزار واذیت نیروهای رژیم قرار دارد، در اعتراض به رفتار غیر انسانی آنها دست به اعتصاب غذا و دارویی زده وبعد از ٢٢ روز موفق به گرفتن مرخصی ۵ روزه برای مداوای بیرون از زندان میشود. پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته‌ی هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در زندان مرکزی سنندج ملاقات ممنوع شده است.

محمد مولانايی، یوسف آب خرابات و واحد سیده فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی، پس از احضار به اداره اطلاعات شهر مهاباد بازداشت شده اند. این درحالی است که رژیم اخیرا ٧ نفر دیگر از فعالین کمیته هماهنگی را در شهرهای بوکان و اشنویه دستگیر و بعد از چند روز بازداشت با قرار وثیقه آزاد نموده است. سرکوبها و بازداشتها در شرایطی صورت میگیرد که همچنان تعدادی از فعالین کارگری از جمله بهنام ابراهیم زاده، شاهرخ زمانی و محمد جراحی در زندان بسر میبرند.

یورش وحشیانه و ضد انسانی رژیم در شرایطی صورت میگیرد که کارگران ایران هم اکنون در وضعیت اسفباری بسر میبرند. رژیم در تلاش است با تصویبِ لایحه ضد کارگری “اصلاحیه قانون کار” موج دیگری از تهاجم خود را به سفره خالی کارگران به راه انداخته و فقرو بی‌حقوقی آن‌ها را تشدید کند. از سوی دیگر موج اخراج و بیکارسازی ها، عدم پرداخت دستمزدهای معوقه، فاصله‌ی چند برابری دستمزد با خط فقر و عدم امنیت محیط کار، مشقت و نابسامانی اجتماعی را در زندگی کارگران و زحمتکشان شدت بخشیده است.

 بدون شک پس زدن این تعرض ضد کارگری رژیم در نتیجه یک مبارزه طبقاتی و گسترده میسر خواهد بود. از همین رو همبستگی و پشتیبانی از فعالین کارگری در بند و محکومیت رژیم جنایتکار ایران، تا آزادی فوری و بدون قید و شرط کارگران و زندانیان سیاسی و به عقب راندن فشار رژیم بر کارگران و زحمتکشان جامعه، امری ضروری و اقدامی عاجل از سوی آزادی‌خواهان و مدافعان طبقه کارگر در سراسر جهان را می طلبد.

 بدین منظور ما  هم در کشور هلند همراه و هماهنگ با سایر احزاب، سازمانها و نهادها،  به کمپین دفاع از مبارزات کارگران ایران می پیوندیم و از همه زنان ومردان کمونیست وآزادیخواه ، احزاب و سازمانها، نهادها وتشکل های کارگری درخواست میکنیم تا در آکسیون اعتراضی و سراسری روز شنبه ٢۶ ژانویه در شهر دنهاخ (لاهه ) جلو پارلمان ساعت ٢ بعدازظهر- شرکت کنند، تا صدای برحق کارگران و مردم زحمتکش جامعه ایران را به گوش جهانیان برسانیم  و موجبات رسوایی و افشای ماهیت ضد انسانی رژیم جنایتکار اسلامی را در ابعاد وسیعتری فراهم کنیم.

 مکان و زمان برگزاری آکسیون:

  شنبه ٢۶ ژانویه ٢٠١٣                                     Zaterdag  26 januari  2013

  ساعت ١۴ تا  ١٧ بعدازظهر                                        Om 14:00 t/m 17:00     

  جلوی پارلمان در دنهاخ                           voor Tweede Kamer op het Plein

 کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

زنده باد همبستگی بین المللی در دفاع از کارگران ایران!

زنده باد سوسیالیسم!

 حزب کمونیست ایران – تشکیلات هلند

فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – هلند

١٣ ژانویه ٢٠١٣

POST A COMMENT.