هامبورگ: فراخوان، میتینگ اعتراض به مناسبت کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ توسط رژیم جمهوری اسلامی

POST A COMMENT.