نشریه کار سال ۱۳۶۰ – از شماره ۱۰۳ تا ۱۴۵

کار شماره ۱۰۳ – ۱۲ فروردین ۱۳۶۰

 • درگیری‌های دو جناح هیئت حاکمه و پیام آیت الله خمینی
 • پلنوم” اکثریت” وحدت با حزب توده را تصویب کرد
 • بازگشائی دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی خواست مردم ایران است
 • وضعیت فلاکت بار کشاورزی و سیاست‌های ضد دهقانی حاکمیت
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • ایتالیا: پیروزی کارگران کارخانه” مارلی” وابسته به فیات
 • انگلستان و بحران بیکاری
 • بولیوی، شورای نظامی و مبارزات کارگران معادن
 • ایتالیا: ناپل
 • ما گرسنه هستیم، غذا می‌خواهیم
 • شیلی
 • کلمبیا
 • تونس
 • آلمان
 • تقویت پایگاه‌های نظامی امپریالیسم
 • تشکیل دولت فلسطین قبل از آزادی سرزمین اشغالی یا بعد از آن؟
 • دربارۀ طرح طبقه بندی مشاغل
 • “طرح فعالیت احزاب و جمعیت‌ها و…” یا چماق بزرگ علیه سازمان‌های سیاسی
 • نگاهی به وضعیت طب و درمان
 • از میان گزارش‌ها” مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟
 • چه کسانی” اسب تروای امپریالیسم و ضد انقلاب” هستند؟ (۱)
 • نامۀ یک رفیق از قائم شهر به نشریه “کار”
 • به نقل از سومین شمارۀ” خبر” نشریۀ شاخۀ گیلان سازمان
 • لاهیجان – لاکوره
 • خبری از جنبش مقاومت خلق کرد
 • مریوان
 • نامه عده ای از جوانان زحمتکش روستای شقویف) اطراف بوکان) به سازمان چریکهای فدائی خلق
 • اجرای عدالت به شیوۀ جمهوری اسلامی
 • “گنه کرد در بلخ آهنگری، به شوشتر زدند گردن مسگری”

کار شماره ۱۰۴ – ۱۹ فروردین ۱۳۶۰

 • راهپیمایی توده‌ها به مناسبت روز جمهوری اسلامی!
 • لیبرال‌ها از چه می‌ترسند و به چه شیوه‌هائی متوسل می‌شوند؟
 • رژیم جمهوری اسلامی در جهت بازسازی صنایع وابسته گام برمی‌دارد
 • جنبش کارگران
 • اعتصاب کارگران ایران ناسیونال
 • اخراج شیوه دیگری در سرکوب مبارزات کارگران
 • از: اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • بزرگداشت روز “زمین” در فلسطین
 • شکنجه زندانیان سیاسی در السالوادور
 • ترکیه
 • سیمای ترکیه در ارقام
 • افزایش بیکاری در فرانسه
 • حمله پلیس بلژیک به کشاورزان معترض
 • چه کسانی” اسب تروای امپریالیسم و ضد انقلاب” هستند؟ (۲)
 • شکنجه در کوچه و خیابان (دو گزارش از یک رفیق هوادار)
 • اخباری به نقل از “اخبار آذربایجان”
 • نشریه خبری و فرهنگی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آذربایجان
 • برنج‌های ارسالی به جبهه جنگ، از بازار تبریز سر درآورد!
 • تسخیر ساختمان مدرسه عالی حسابداری، توسط گروهی از خانواده‌های آواره!
 • حیله‌های جدید برای دریافت مالیات
 • نامه یک رفیق هوادار سازمان از زندان جمهوری اسلامی به نشریه “کار”
 • از مقاومت زحمتکشان رامسر در برابر یورش سرکوب گران خلق حمایت کنیم!
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – گیلان
 • قسمتی از اعلامیه هواداران در خرمرآباد
 • رژیم جمهوری اسلامی بازهم به یک جنایت فجیع دست زد
 • چیت تهران (بافکار) احمدی بزازی فرخنده قربانی دیگری از اردوگاه کار
 • روز اول ماه مه را هرچه با شکوه‌تر برگزار کنیم
 • چرا دولت ادریس بارزانی مزدور “سیا” را نماینده خلق کرد می‌داند

کار شماره ۱۰۵ – ۲۶ فروردین ۱۳۶۰

 • روز اول اردیبهشت سالروز مقاومت دانشجویان انقلابی و رسوایی حکومت جمهوری اسلامی
 • انجمن اسلامی کارخانه ابزار فریب و توطئه حزب جمهوری اسلامی
 • جنبش کارگری
 • سال نو و موج مبارزات کارگری
 • اعتصاب و کم کاری در مجتمع شیمیائی پارچین
 • اعتصاب در شرکت هوفمن
 • اعتصاب و اعتراض در مهمات سازی
 • پارس متال
 • پارس الکتریک
 • چیت تهران)بافکار)
 • از میان نامه‌های کارگران
 • نامه ای از کارخانجات مهمات سازی
 • کارگر عزیز کارخانجات مهمات سازی!
 • اول اردیبهشت، تداوم راه سرخ ۱۶ آذر
 • حماسه مبارزه، مقاومت، و شهادت بیژن جزنی و همرزمانش همیشه الهام بخش مبارزان راه رهائی طبقه کارگر و زحمتکشان میهن ما خواهد بود
 • در مراسم بزرگداشت ۹ رزمنده فدائی و مجاهد خلق شرکت کنیم!
 • از میان گزارش‌ها: مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟
 • سابقه تاریخی خیانت‌های حزب توده (۱)
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • امپریالیسم آمریکا آماج مبارزات خلق‌های جهان
 • عراق
 • آلمان: مصادره انقلابی ساختمان‌های سرمایه‌داران توسط آلونک‌نشین‌ها
 • (کارگران مهاجر(
 • تونس: تجارت نیروی کار
 • آفریقای جنوبی
 • هندوستان
 • فرانسه
 • ایتالیا
 • موزامبیک
 • کلمبیا
 • مصاحبه ای با مادران فدائیان شهید ۳۰ فروردین
 • رفقا و هواداران
 • آیت الله خمینی: بعضی از این‌ها آن رفیق خودشان را شکنجه می‌کنند برای اینکه بگویند ما دادیم!
 • تیرباران در ملاء عام، خشم مردم را برانگیخت
 • انقلابی دیگری در بندرعباس به شهادت رسید
 • گرامی باد خاطرۀ شهدای فروردین ماه
 • اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان سیاسی
 • ۱۲۰۰ میلیارد ریال سود تجار در سال ۱۳۵۹
 • روز اول ماه مه را با شکوه هرچه تمام تر برگزار کنیم!

کار شماره ۱۰۶ – ۲ اردیبهشت ۱۳۶۰

 • اطلاعیه دادستان کل انقلاب) علی قدوسی) نمایشی از سیاست شلاق و نان قندی رژیم
 • رژیم جمهوری اسلامی یکبار دیگر جنایت آفرید و خانه‌های زحمتکشان را با خاک یکسان کرد
 • جنبش کارگری
 • استخدام رسمی، حق مسلم کارگران موقت” برق مرکز” است
 • تحصن کارکنان پالایشگاه تهران و اتحاد قدرتمند آنها
 • از میان نامه‌های کارگران: نامه یک کارگر هوادار اهل مراغه
 • نمایندگان کارکنان شرکت نفت آزاد باید گردند
 • بزرگداشت هفت فدائی شهید در بهشت زهرا
 • گرامی باد خاطره ۹ رزمنده فدائی و مجاهد خلق
 • دربارۀ “کمیتۀ هماهنگی” و درک انحرافی از آن
 • لایحه قصاص، گامی فراتر در سرکوب حقوق دمکراتیک زنان
 • سابقه تاریخی خیانت‌های حزب توده (۲)
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • السالوادور: تداوم مبارزه
 • انگلستان: شورش تهی دستان
 • فرانسه
 • امریکا
 • پرتوریا
 • نخستین حرکت اعتراضی توده‌ای علیه ریگان
 • بیکاری در آمریکا
 • دو روز تعطیل، ۴۰ ساعت کار در هفته، حق مسلم کارگران است
 • پای صحبت دهقانان بروجرد
 • پاسخ به سئوالات (موقعیت انقلابی)
 • رهنمود به رفقای هوادار
 • پیام خانواده‌های شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • دو افشاگری به نقل از: بامی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان
 • یکصد و یازدهمین سالگرد تولد لنین خجسته باد
 • خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد
 • سعید سلطانپور شاعر و هنرمند انقلابی و آزاد باید گردد!

کار شماره ۱۰۷ – ۹ اردیبهشت ۱۳۶۰

 • باز هم دربارۀ “مسئلۀ وحدت”: اتحاد – مبارزه
 • خجسته باد اول ماه مه روز همبستگی جهانی کارگران
 • بازداشت و زندانی کردن سعید سلطانپور را محکوم می‌کنیم
 • جنبش کارگری
 • اعتصاب کارگران پارس واریکا برای بازگرداندن کارگران اخراجی
 • اعتصاب دو روزه کارگران جم
 • گرامی باد سالروز مبارزه دلاورانه کارگران جهان چیت
 • از: اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • وزیر امور اقتصادی و دارائی می گوید: “گسترش روابط اقتصادی ایران و ترکیه طبعا بر اساس تفاهم سیاسی بین دو کشور باید انجام گیرد”
 • گرامی باد ۱۲ اردیبهشت روز معلم: بکوشیم روز معلم را به نقطه عطفی برای گسترش مبارزه معلمان تبدیل کنیم!
 • سابقه تاریخی خیانت های حزب توده (۳)
 • بر آوارگان چه میگذرد؟
 • گزارش‌هایی از اردوگاه‌های آوارگان، اردوگاه” شهرک هجرت” زیر کنترل پلیسی!
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • گواتمالا
 • شیلی
 • السالوادور
 • فلسطین اشغالی
 • آلمان غربی
 • عملکرد بودجه ۵۹، چشم انداز بودجه ۶۰: فقر برای زحمتکشان، ثروت برای سرمایه‌داران
 • پاسخ به سئوالات (اعتلا انقلابی)
 • رفقا و هواداران سازمان!
 • مبارزات روستائیان ترکمن صحرا برای کشت شورائی زمین‌ها
 • گرامی باد خاطره ۵ / ۱ میلیون شهید ارامنه در ترکیه
 • شیوه های جدید تروریسم: انفجار نارنجک در بین تظاهرکنندگان را شدیدا محکوم می‌کنیم
 • خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد
 • در درگیری‌های قائمشهر، چهار نفر شهید و گروهی مجروح شدند
 • دادستان و فرماندار قائم شهر در رأس چماقداران و فالانژها، به نیروهای سیاسی حمله می‌کردند

کار ویژه روز جهانی کارگر اردیبهشت ماه ۱۳۶۰

 • کارگران سراسر جهان متحد شوید
 • گرامی باد اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت) روز همبستگی جهانی کارگران اول ماه مه فرا می‌رسد
 • اول ماه مه در ایران
 • اپورتونیست‌ها و روز اول ماه مه
 • سرود بین‌الملل
 • بررسی مختصر جنبش کارگری
 • “جهان” کمونیست
 • بررسی مختصری از مبارزات کارگران صنعت نفت
 • شهدای کارگر سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • فدائی شهید رفیق جلیل انفرادی
 • فدائی شهید رفیق اسکندر صادقی نژاد
 • فدائی شهید رفیق حسن نوروزی
 • فدائی شهید رفیق یوسف زرکاری
 • فدائی شهید رفیق ایرج سپهری
 • فدائی شهید رفیق اصغر عرب هریسی
 • فدائی شهید رفیق جعفر اردبیلچی
 • فدائی شهید رفیق جهانگیر قلعه میاندوآب (جهان)

کار شماره ۱۰۸ – ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۰

 • روز اول ماه مه چگونه برگزار شد؟
 • هیئت بررسی شکنجه می‌گوید: باوجود آنکه ۳۶۲۰ نفر از اعمال شکنجه نسبت به خود شکایت کرده‌اند ولی در ایران شکنجه وجود ندارد!
 • کوشش‌هائی که برای تقویت کمیته‌ها می‌شود چه رابطه‌ای با بمب گذاری‌ها دارد؟
 • قرارداد با” تالبوت” یک خیانت عظیم دیگر
 • اعتصاب کارگران پارس الکتریک برای دریافت سود ویژه
 • از میان نامه‌های کارگران: نامه یک رفیق کارگر از کارخانجات ایران فخر
 • از: اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • گزارشی از تشکیل شورای فرمایشی در روستای سلوش از توابع لنگرود
 • مصادره انقلابی زمین توسط دهقانان” هاشم آباد صمیره”
 • غارت تعاونی بازکیا گوراب توسط پاسداران
 • زندگی زحمتکشان اطراف سفیدرود در معرض خطر طغیان آب
 • سابقه تاریخی خیانت‌های حزب توده (۴)
 • مقررات صادرات و واردات وزارت بازرگانی ادامه همان سیاست گذشته است
 • پاسخ به سئوالات (دوران انقلابی)
 • اخبار برگزاری روز اول ماه مه در شهرستان‌ها
 • گزیده ای از: اعلامیه‌های شهرستان‌ها
 • خرم آباد
 • آمل
 • بابلسر: انتشار “سی سی لیک” نشریه هواداران سازمان در بابلس
 • لزوم کنترل صید توسط شورای صیادان
 • “مبارزه ضد امپریالیستی” از حرف تا عمل
 • شیوه‌های مشترک سرمایه‌داران در سرکوب زحمتکشان
 • چاقو دسته‌اش را نمی‌برد!
 • قطعنامه راهپیمایی روز اول ماه مه (۱۱ اردیبهشت)
 • گرامی باد خاطره رفیق شهید خسرو روزبه
 • تروریسم رژیم جمهوری اسلامی را محکوم می‌کنیم
 • پیام زندانیان سیاسی به مناسبت اول ماه مه

کار شماره ۱۰۹ – ۲۳ اردیبهشت ۱۳۶۰

 • اوضاع سیاسی کنونی و تاکتیک‌های حزب جمهوری اسلامی به مثابه قدرت مسلط در هیئت حاکمه
 • انتخابات فرانسه تکرار بازیهای کهنه شدۀ بورژوازی
 • اجتماع کارگران اخراجی ایران ناسیونال در مقابل نخست وزیری
 • اعتراض سازمان‌های مترقی و شخصیت‌های جهانی به بازداشت سعید سلطانپور
 • جنبش کارگری
 • اعتراض پیروزمندانه کارگران مینو
 • مبارزۀ کارکنان نفت فلات قاره) سیری ولاوان) به خاطر یک هفته کار یک هفته استراحت
 • تحصن در پالایشگاه شیراز
 • از میان نامه‌های کارگران
 • حکومت نظامی و خانه گردی در شادگان
 • بررسی مختصری از جنبش کارگری در دو سال گذشته (۱)
 • رسوایی های مالی رژیم جمهوری اسلامی
 • لایحۀ بودجه ۱۳۶۰ دروغ مصلحت آمیز
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • مرگ بابی ساندز تجلی عزم پولادین خلق
 • نامه‌ای از زندان انگلستان
 • کویت: اعتصاب پیروزمند نفتگران
 • اول ماه مه در کشورهای جهان
 • ترکیه و شیلی
 • السالوادور، یونان، گواتمالا، اسپانیا، الجزایر
 • بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارش‌هایی از اردوگاه‌های آوارگان رنج، بیماری و بیکاری در میان آوارگان بیداد می‌کند
 • قطع دست، شیوه قرون وسطائی مبارزه با دزدی
 • معنای بلوکه کردن حساب را هم فهمیدیم!
 • سابقه تاریخی خیانت‌های حزب توده (۵)
 • بزرگداشت روز کارگر در شهرستان‌ها
 • آستارا، مشهد، مسجد سلیمان، کرمانشاه، بوکان
 • می‌خواهند زنده‌ها را در به در کنند تا برای مرده‌ها خانه آخرت بسازند!
 • در دره شهر لرستان امام جمعه می‌دزد، آوارگان زندانی می‌شوند!
 • پاسخ به سئوالات (قدرت دوگانه)
 • مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟ باید شهید داده باشید تا به شما خانه بدهیم
 • قسم حضرت عباس یا دم خروس
 • شعر: تقدیم به چریک شهید قهرمان خلق بابی ساندز
 • گرامی باد خاطره رفیق انشاالله اسدیان معلم آگاه و انقلابی
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران دربارۀ مذاکرات موفقیت آمیز نیروهای جنبش مقاومت خلق کرد
 • کشتار کارگران بیکار سنندج
 • کارگر ساختمانی رفیق احمد برار پور قربانی دیگری از اردوگاه کار
 • بخشی از پیام زندانیان سیاسی قزل حصار به مناسبت اول ماه مه

کار شماره ۱۱۰ – ۳۰ اردیبهشت ۱۳۶۰

 • نامۀ سرگشاده سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به نمایندگان “مجلس شورای اسلامی”!
 • عوامفریبی دادگاه تخلفات و جرائم زمان جنگ
 • درباره شعارهای اساسی جنبش ضد امپریالیستی – دموکراتیک خلق‌های ایران (۱)
 • رژیم جمهوری اسلامی: بکارگیری روشی کهنه در جهت پایمال کردن حقوق زندانیان سیاسی
 • اعتراض به بازداشت سعید سلطانپور همچنان ادامه دارد
 • جنبش کارگری
 • تشدید خفقان و سرکوب در کارخانجات تبریز
 • تحصن کارگران مجتمع پتروشیمی در مقابل نخست وزیری
 • توطئه انجمن اسلامی پنها علیه نمایندگان شورا
 • از اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • اخباری از شوراهای کارخانه‌ها
 • سرکوب دکه داران به بهانۀ انقلاب فرهنگی
 • شهرداری همچنان در خدمت طبقات مرفه!
 • گلوله پاسخ خواسته‌های کارگران بندر امام خمینی
 • مفهوم مستضعف در قاموس جمهوری اسلامی!
 • این دکتر نیک روش است نه دکتر نیک پی
 • بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارشه‌ائی از اردوگاه‌های آوارگان رامهرمز، تبعیدگاه آوارگان، ایذه، امیدیه اهواز
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • ادامه محاکمۀ انقلابیون ترکیه به اتهام کشتن مستشاران آمریکائی
 • ادامه اعتصاب قهرمانانه معدنچیان شیلی
 • راهپیمایی کارگران در هند
 • اعتصاب تکنسین‌های پرواز در یونان
 • فالانژها در همه جا مخالف بازگشائی دانشگاه‌ها هستند
 • ” هیوز” جانشین بابی ساندز درگذشت
 • پاسخ به سئوالات (بحران اقتصادی و انقلاب)
 • اول ماه مه روز کیست؟
 • شباهت تصادفی!
 • حزب الله کیست؟
 • یاد شهدای جنگ سال گذشته در کردستان گرامی باد
 • تصحیح و پوزش
 • ترور محمدعلی ساکتی راننده تاکسی به دست پاسداران رژیم جمهوری اسلامی
 • گرامی باد خاطره شهدای اردیبهشت ماه
 • اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد
 • پاسداران با رقص و پایکوبی بر اجساد شهدا وحشیگری خود را به اثبات رساندند
 • اعتصاب غذای زندانیان سیاسی قزل حصار به نشانه همبستگی با خلق قهرمان ایرلند

کار شماره ۱۱۱ – ۶ خرداد ۱۳۶۰

 • گزارش هیئت بررسی شکنجه دروغ پردازی دیگری از حزب جمهوری اسلامی
 • سرمقاله: مقابله با آزادی بنام آزادی
 • تصویری از لایحۀ قصاص
 • هرگونه تضعیف جنبش مقاومت خلق کرد خیانت به انقلاب است
 • بحث” آزاد” و جمهوری اسلامی!؟
 • توضیح
 • سعید سلطانپور همچنان در اسارت رژیم جمهوری اسلامی است
 • جنبش کارگری
 • اعتصاب در شرکت ماشین سازی
 • گزارشی از اعتصاب در کارخانجات پارس الکتریک
 • مبارزۀ کارگران کمپیدرو علیه” حق ویژه”
 • خبرهای کوتاه از گروه صنعتی کفش سازی بلا
 • مبارزه کارگران کارخانۀ قندسازی پاس آباد برای تشکیل شورا
 • یورش پاسداران سرمایه به کارگران ساوالوکس، منجر به زخمی شدن دو کارگر شد
 • از میان نامه های کارگران: نامه یک کارگر شهرداری به روزنامه کار
 • دولت حامی مستضعفین! فقط حرف می‌زند
 • بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در دو سال گذشته (۲)
 • بر آوارگان چه می‌گذرد؟ گزارش‌هائی از اردوگاه‌های آوارگان شادگان: اردوگاه بیکاری، فقر، بیماری… و اعتراض
 • ماهیت واقعی” ملی کردن” تجارت خارجی
 • پاسخ به سئوالات (صف مستقل پرولتاریا)
 • دستگیری هواداران سازمان در ترکیه
 • گزیده‌ای از میان نشریات شهرستان‌ها
 • اخبار آذربایجان- نشریه خبری – فرهنگی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – آذربایجان
 • حمایت هیئت هفت نفره از فئودال‌ها و خان‌ها
 • بامئی استار نشریه هواداران سازمان در سیستان و بلوچستان
 • کارگران با اتحاد خود به بخشی از خواسته‌های‌شان دست یافتند
 • روش های خشونت بار پاسداران انزجار مادران زندانیان سیاسی و توده‌ها را برانگیخت
 • خبر ارگان خبری – سیاسی سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شاخه گیلان
 • حمایت آیت الله موسوی اردبیلی از سرمایه‌داران
 • به استناد منابع امپریالیستی ایران سومین مشتری بزرگ انگلیس است
 • ضد حمله سرمایه تجاری
 • اولین قربانیان اعتراض به لایحۀ قصاص
 • هشدار مادران زندانیان سیاسی دربارۀ جان فرزندان دربند خود
 • وحدت بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی در خلع سلاح توده‌ها
 • گرامی باد خاطرۀ شهدای خردادماه
 • گرامی باد خاطره بنیانگداران سازمان مجاهدین خلق
 • سعید محسن، حنیف نژاد، بدیع زادگان، عسگریزاده و مشکین فام

کار شماره ۱۱۲ – ۱۳ خرداد ۱۳۶۰

 • سرمقاله: پیش از طوفان
 • در سالگرد تعطیل دانشگاه‌ها مبارزه برای بازگشائی دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی را گسترش دهیم
 • معامله ایدئولوژیک رویزیونیست‌ها و الهیون پیرو خط امام
 • ۹ خرداد ۵۸ چهارشنبه سیاه: روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان
 • از اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • اراک، اصفهان، تهران، تبریز، قزوین، سربندر، چهار محال بختیاری
 • پاسخ به سئوالات
 • اجتماع کارگران نیروگاه برق رامین اهواز در مقابل نخست وزیری
 • نگاهی به ۱۵ خرداد ۴۲
 • زحمتکشان مشهدی بار دیگر نشان دادند که: قدرت زحمتکشان تنها در اتحاد شان نهفته است
 • افشای اسناد مربوط به توطئه سرکوب سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی
 • مردم ایران لایحه قصاص را که تبلور دوران بربریت و توحش است به زباله دان
 • تاریخ خواهند افکند
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • معدنچیان آمریکا گارد اعتصاب تشکیل دادند
 • السالوادور: سازش نه، انقلاب تا پیروزی
 • مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟
 • رهنمود هواداران سازمان در سیستان به معلمان و دانش آموزان مترقی
 • دولت باید وام بدون بهره در اختیار کشاورزان قرار دهد
 • موسی سلیم حاکم میانه متحد با زمین‌داران علیه دهقانان
 • همکاری پاسداران و مالکین در سرکوبی دهقانان
 • ویران کردن خانه‌های زحمتکشان تبریز، گوشه‌ای دیگر از اعمال ضد خلقی جمهوری اسلامی
 • اخراج معلمین فیروزکوه به اتهام داشتن” خط صمد”
 • مراسم چهلم “صنم قریشی” در بندر عباس به خون کشیده شد!
 • تصحیح و پوزش
 • وزارت کار: اجرای طبقه بندی مشاغل پس از تسخیر شوراها
 • شوراها و سیاست سرکوب رژیم جمهوری اسلامی
 • اعتراض کانون مستقل معلمان تهران به بازداشت سعید سلطانپور
 • سانترالیسم دمکراتیک
 • دعوای اصلی بر سر چیست؟
 • “حق ویژه” توطئه ای دیگر علیه کارگران
 • شوشتر
 • توضیح
 • توضیح
 • ۱۴ خرداد، سالروز اعلام جمهوری گیلان گرامی باد
 • نامه پدر رفیق شهید محمود صمدی

کار شماره ۱۱۳ – ۲۰ خرداد ۱۳۶۰

 • شکست “رفراندم” اعلام نشده حزب جمهوری اسلامی
 • سرمقاله: دو تاکتیک در برخورد با انقلاب ایران
 • گرامی باد سالروز انقلاب عمان
 • گرامی باد سالروز اعتصاب شکوهمند کارگران کوره پزخانه های تهران در خرداد ۱۳۳۸
 • اضافه نکردن حداقل دستمزد کارگران افزایش سود سرمایه‌داران است
 • اوباشان رژیم جمهوری اسلامی مجمع عمومی نفتگران جنگ زده شیراز را بخون کشیدند
 • از میان نامه های کارگران: نامه یک کارگر از زندان
 • فرمانداری لنگرود، متحد محتکران، علیه نوغانداران
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • لندن: راهپیمایی بیکاران و بحران روزافزون امپریالیستی
 • افریقای جنوبی: اعتصاب کارگران
 • فلسطین اشغالی: اعتصاب معلمین و پیشه‌وران
 • پاسخ به سئوالات دربارۀ “نامه سرگشاده به مجلس”
 • بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته (۳)
 • ۹ خرداد ۵۸ چهارشنبه سیاه: روزی خونین در تاریخ خلق عرب خوزستان (۲)
 • خودکفائی ضد امپریالیستی به سیاق دولت رجائی
 • در حاشیه بند “ج”
 • ۱۴ خرداد، سالروز اعلام جمهوری گیلان گرامی باد (۲)
 • در مقابل سیاست سرکوب و اختناق و محو کامل آزادی مطبوعات به مقابله برخیزیم
 • باج‌گیری صدوقی امام جمعه یزد به عنوان کمک به “مستصعفین”
 • کشاورزان می‌گویند قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس؟!
 • خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد
 • ۲ریوی ارتشی به کمین پیشمرگان فدائی افتادند
 • درس‌هائی که از بمباران زندان دوله تو باید آموخت
 • ندامتنامه خائنین
 • درگیری‌های ساروقامیش
 • ترور یک معلم انقلابی در قروه
 • گلوله؛ پاسخ رژیم اسلامی به طالبین کار، مسکن، آزادی
 • فرماندهان ارتش: پرسنل انقلابی از ارتش اخراج!
 • شورای نگهبان: استخدام کارشناس (مستشار) خارجی آزاد!
 • اعتصاب غذای زندانیان سیاسی – انقلابی در رژیم حامی زندانیان ایرلند!

کار شماره ۱۱۴ – ۲۷ خرداد ۱۳۶۰

 • یورش گستردۀ حزب جمهوری اسلامی، و مبارزات توده‌ها
 • سرمقاله: دو جنبه نتایج تحولات اخیر
 • تظاهرات گسترده و خشونت بار علیه سرکوب و اختناق
 • آیا فقط امیرانتظام جاسوس بود؟
 • “میزان” نه رأی مردم بلکه رای آیت الله خمینی است
 • پاسخ به سئوالات دربارۀ تشکیل جبهه
 • جنبش کارگری
 • توطئه مدیر کارخانه پوست و چرم لرستان برای اخراج کارگران مبارز
 • اخراج مدیرعامل کارخانه بیانگر قاطعیت کارگران سایپا
 • از میان نامه‌های کارگران: نامه یک کارگر به رجائی
 • از اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • اصفهان: تحصن بعد از پایان کار روزانه
 • قائمشهر، تهران، آبادان، قزوین و شیراز
 • بهزاد نبوی: چارۀ درد توده‌ها قراردادهای امپریالیستی است!
 • گرامی باد سالگرد انقلاب عمان (۲)
 • مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟
 • جبران کمبود برق با فشار آوردن بر زحمتکشان
 • حمایت کمیته ارومیه از زمین‌داران
 • گزارشی از هجوم چماقداران و فالانژها به دکه داران
 • انتشار سی سی لیک
 • گزیده‌ای از اعلامیه‌های شهرستان‌ها
 • درود: کارگر زحمتکش درودی در آتش سرمایه سوخت
 • نهاوند: جاده‌های خاکی نهاوند مسافرین و رانندگان زحمتکش را به ستوه آورده است
 • محمودآباد: به مبارزه با سیاست‌های سرکوبگرانۀ رژیم بپردازیم
 • شیراز، مسجد سلیمان، چهار محال بختیاری، خرم آباد، قزوین
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • آفریقای جنوبی: جشن استقلال دروغین در آفریقای جنوبی و مبارزات توده‌ها
 • گواتمالا: قتل عام روستائیان
 • شیلی: پایان پیروزمندانه اعتصاب ۱۰۰۰۰کارگر معادن مس
 • السالوادور: سرکوب و رفرم دو روی یک سکه
 • باندهای سیاه رژیم جمهوری اسلامی
 • به مناسبت سالگرد تولد رفیق چه گوارا (۱۶ ژوئن ۱۹۲۸ – ۱۹ اکتبر ۱۹۶۸)
 • جاودان باد خاطره رفیق چه گوارا
 • تهدید به اخراج سه کارمند هواشناسی بخاطر نداشتن روسری
 • هشدار به پرسنل شهربانی: در مقابل مبارزات توده‌ها قرار نگیرید!
 • خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد: انتشار دومین شماره خبرنامه سازمان در بوکان
 • ۲۹ خرداد ۱۳۳۰، روز خلع ید از امپریالیسم انگلستان
 • باز هم ترور یک انقلابی در زندان جمهوری اسلامی
 • حادثه زلزله گلباف کرمان هزاران زحمتکش میهنمان را بخاک و خون کشید
 • رژیم جمهوری اسلامی، آب را بروی زحمتکشان می‌بندد

فوق‌العاده خبری ۱ – سال سوم، پنجشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۶۰

 • سرمقاله: ضرورت نشریه خبری در شرایط حساس کنونی
 • ایجاد بازداشتگاه‌های دسته جمعی در خدمت سرکوب مبارزات خلق
 • هشدار! به خلق قهرمان ایران
 • اعلام راهپیمایی جبهۀ ملی و شگرد رژیم جمهوری اسلامی
 • هموطنان مبارز!
 • اعلام مواضع سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی
 • مذاکرات صلح دور از چشم خلق تکرار رسواتر جریان آزادی گروگان‌ها
 • اعتراض به سیاست سرکوب و اختناق در شهرهای مختلف ایران
 • راهپیمائی ها و تظاهرات طرفداران آزادی در هفته گذشته، در اکثر شهرها با خشونت، تیراندازی و دستگیری مواجه شد. در بجنورد سه نفر، در رشت سه نفر – در املش دو نفر و در لاهیجان نیز دو نفر در این درگیری‌ها به شهادت رسیدند.
 • مشهد، بجنورد، بیرجند، گیلان، تایباد، شیراز، اقلید، کاشان، ماهشهر قدیم(خوزستان) و اراک

فوق‌العاده خبری ۲ – سال سوم، دوشنبه اول تیر ۱۳۶۰

 • سرمقاله: کشتار وحشیانۀ خلق بدست پاسداران ۱۷ شهریور دیگری آفرید
 • کشتار وحشیانه کارگران شهرک البرز بدست پاسداران سرمایه
 • سعید سلطانپور و ۲۲رزمنده خلق بدست جلادان رژیم جمهوری اسلامی به جوخه اعدام سپرده شدند
 • هموطنان مبارز!
 • مواضع سازمان‌ها، گروه‌های سیاسی و شخصیت‌ها
 • هشدار مجاهدین خلق ایران در رابطه با تهدید جان زندانیان انقلابی
 • “راه کارگر”: تحریم روزنامه‌ها
 • با اتحاد خود موج جدید سرکوب و اختناق حزب جمهوری را درهم شکنیم!
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران (اکثریت – جناح چپ)
 • اطلاعیه کانونهای دمکراتیک در رابطه با تحریم مطبوعات دولتی
 • کدام قانون؟
 • اطلاعیه کانون ابلاغ اندیشه های شریعتی
 • نامه سرگشاده شیخ علی تهرانی به خمینی
 • اطلاعیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در رابطه با کشتار زندانیان انقلابی
 • گزارش‌هائی از شهرستان‌ها
 • شیراز، گیلان، لنگرود، اصفهان
 • گزارشی از شنبه خونین

فوق‌العاده خبری ۲ – سال سوم، دوشنبه اول تیر ۱۳۶۰

 • اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور به دست دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی
 • سرمقاله: کشتار بدون محاکمه انقلابیون اوج درماندگی حاکمیت
 • رژیم جمهوری اسلامی از اجساد انقلابیون شهید هم وحشت دارد
 • مصاحبه رئیس دادگاه‌های انقلاب اوج رسوائی رژیم جمهوری اسلامی را به نمایش گذارد
 • “دستگیری و بازرسی خیابانی روش جدید ایجاد اختناق”
 • اعدام انقلابیون به شیوه‌های غیرانسانی
 • شعر: خلق به تو سلام می‌کند سعید سلطانپور!

کار شماره ۱۱۵ – ۳ تیر ۱۳۶۰

 • پاسداران سرمایه، راهپیمایی کارگران قهرمان ” شهر صنعتی البرز” را بخون کشیدند
 • حول شعار “مرگ بر حزب جمهوری اسلامی، زنده باد شوراهای انقلابی، پیش بسوی مجلس مؤسسان متحد شویم”!
 • قطع دست بخاطر یک کیسه برنج و نصیحت و تادیب برای جهانخواران و استثمارگران
 • سردشت (نقل از سومین شماره خبرنامه بوکان)
 • جنبش کارگری
 • مبارزۀ پیروزمند کارگران کارخانه سرامیک البرز
 • اعتصاب کارگران ارج، جلوه ای از مبارزه جوئی و همبستگی کارگران
 • اجتماع کارگران “پی ساخت” در مقابل مجلس برای دریافت حقوق عقب مانده خود
 • اخباری از شرکت واحد
 • خواست‌های کارگران شرکت واحد… نقش شورا و انجمن اسلامی
 • مبارزات کارگران در مقابله با تعطیل مجتمع صنایع فولاد
 • از اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • نقل از پیشتاز، نشریه کارگران پیشرو صنعت نفت: پیرامون هشتمین اجلاسیه سراسری شوراهای صنعت نفت؛ پنجم و ششم اردیبهشت در شیراز
 • شوراهای صنعت نفت
 • نوع جدید مخالفت
 • بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته (۴)
 • رهنمود به هواداران: فعالیت تبلیغی خود را شدت بخشید
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • پرو – لیما
 • شیلی
 • تصرف یک شهر دیگر توسط انقلابیون السالوادور
 • نامبیا
 • ترور سه فلسطینی در زندان
 • افزایش دستمزد متناسب با افزایش قیمت‌ها حق مسلم کارگران است
 • بجای امپریالیسم، نوچه‌های امپریالیسم!
 • گرامی باد سالروز اعتصاب خونین کارگران نساجی قائم شهر
 • عدالت به شیوه رژیم جمهوری اسلامی
 • ۵۰ میلیون تومان هزینه ایجاد زندان‌های جدید!
 • از میان رفقای مان تنها رفیقی که در دوران قبل از مرگش لقب کبیر گرفت او بود
 • یورش جدید وزارت کار به شوراها تحت عنوان ” قانونی کردن”
 • خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند
 • رفقا! هواداران!
 • اعدام جنایتکارانه فدائی خلق سعید سلطانپور
 • خبرهائی ازجنبش مقاومت خلق کرد
 • گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید ” رضا رضائی”
 • یاد شهدای تیرماه گرامی باد
 • گرامی باد خاطره رفیق شهید دکتر اسماعیل نریمیسا

فوق‌العاده خبری ۴ – سال سوم دوشنبه ۸ تیر ماه ۱۳۶۰

 • اعلام خطر: جان زندانیان سیاسی زندان اوین در خطر است!
 • انعکاس جنایات رژیم جمهوری اسلامی در سراسر جهان
 • قرارداد خرید اسلحه از آمریکا منعقد شد
 • مواضع سازمان‌های انقلابی
 • فرزندان انقلابی خلق را در زندان‌ها می‌کشند، کانون نویسندگان ایران
 • مواضع گروه‌ها و شخصیت‌ها
 • آخرین بیانیه بنی صدر
 • اعلامیه کارگران پیشرو تولیدارو در رابطه با شهادت یک کارگر انقلابی بخاطر پخش اعلامیه
 • دستگیری دو کارگر شهرک اکباتان
 • شکنجه گران اوین را بشناسیم
 • اعدام انقلابی دو مزدور در کردستان
 • تهدیدات دادستان انقلاب قادر نخواهد بود کادر درمانی بیمارستان‌ها را از وظیفه انسانی و مردمی شان باز دارد
 • اخبار و گزارش‌های تهران و شهرستان‌ها
 • احداث گورستان مخصوص برای ” ملحدین” و ” کافران”!

کار شماره ۱۱۶ – ۱۰ تیر ۱۳۶۰

 • مصاحبۀ لاجوردی و گیلانی چهرۀ کریه جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت!
 • سرمقاله: بحران در حال رسیدن است
 • بودجه سال ۶۰: گام‌های بلند به سوی امپریالیسم
 • به مناسبت قیام ژوئن ۱۸۴۸ پرولتاریای پاریس: درس‌هایی از انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه
 • پرتاب بمب بسوی دکه داران زحمتکش به نقل از خبرنامه شماره ۸ گیلان
 • جنبش کارگری
 • تعویض مدیرعامل لیبرال در کارخانه کمپیدرو
 • اخراج کارگران همچنان ادامه دارد
 • اخباری از خبرنامۀ صنایع دفاع
 • از میان نامه‌های کارگران
 • دستگیری کارگران شیلات به” اتهام” ایجاد شورا
 • دربارۀ اخراج کارگران و ضرورت مقابله و مقاومت در برابر آن
 • پنجه در پنجه” شیطان بزرگ” یا دست در دست امپریالیسم
 • هشدار به اعضاء و هواداران “اکثریت” جناح راست
 • دروغ باید بزرگ باشد، اما نه به این بزرگی!
 • ضرورت مقابله با باندهای سیاه
 • تهاجم مجدد جمهوری اسلامی به زحمتکشان “کاخک”
 • گردهمائی معلمان بروجرد
 • اعتراض مادران زحمتکش به اخراج فرزندان خود
 • کودتای ۲۸مرداد سیلی اسلام بود یا سیلی آمریکا؟
 • از میان اعلامیه‌ها، و نشریات شهرستان‌ها
 • تهاجم مزدوران رژیم به بساط ها و نمایشگاههای نیروهای انقلابی در مشهد
 • اخراج دسته جمعی ۲۳۸ تن از کارگران شرکت مانا
 • درود بر شهدای ۲۲ خرداد “املش”
 • خروش شماره ۱ – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • باز هم تخریب خانه های زحمتکشان
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • افریقای جنوبی
 • سودان
 • مراکش
 • ترکیه
 • پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به مناسبت ۸ تیر
 • هشدار به سربازان ، همافران ، درجه داران ، افسران
 • انتشار خبرنامه هواداران سازمان در خراسان
 • احیای اسطوره بورژوازی ملی و ضد امپریالیست!
 • زحمتکشان ایران! علیه رژیم اختناق و سرکوب بپا خیزید
 • حاکم شرع تهران محمدی گیلانی ثناگوی شاه جنایتکار
 • یاد رفقا، منصور فرساد و مهدی پهلوان شهدای جنگ، گرامی باد
 • اطلاعیه جمعی از کارکنان شرکت مخابرات
 • دیروز: خدمت به ارتش شاهنشاهی، امروز: خدمت به جمهوری اسلامی

کار شماره ۱۱۷ – ۱۷ تیر ۱۳۶۰

 • چون کوه استوار و چون پولاد مقاوم و سرسخت باشیم
 • سرمقاله: تحریم انتخابات ریاست جمهوری
 • بودجه ۶۰: گام‌های بلند بسوی امپریالیسم، جمهوری اسلامی نگهبان “ارثیه‌های ننگین”
 • جنبش کارگری
 • حمله مزدوران جمهوری اسلامی به کارکنان پالایشگاه تهران
 • تعطیل و اخراج کارگران صنایع فولاد اهواز تلاش برای ادامه کار فولادکروپ آلمان
 • اخباری از انجمن های اسلامی کارخانه‌ها
 • از: اعلامیه‌ها، تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • گچساران، قزوین، نفت، ساری
 • چماقداری شاهنشاهی و چماقداری جمهوری اسلامی
 • تلاش رژیم ایجاد جو خفقان در مناطق مختلف
 • اعلامیه اتحاد ملی زنان در رابطه با شرایط اخیر
 • حمله به خانواده زندانیان در جلو زندان اوین
 • پاسداران، دختری را از اتاق عمل برای اعدام بردند
 • دستگیری های وسیع در سنقر کلیائی
 • خمینی چه گفت، خمینی چه کرد؟ آیت الله خمینی، وعدۀ آزادی، حکومت اختناق
 • دهقانان زحمتکش ترکمن صحرا قاطعانه از کشت و برداشت شورائی دفاع می‌کنند
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • آلمان: حمله پلیس فاشیستی آلمان به زاغه نشینان
 • عراق: توسط مبارزان کرد عراقی ۵ آلمانی به گروگان گرفته شدند
 • السالوادور: یک تصویر از ده‌ها و صدها نمونه جنایت و وحشیگری رژیم حامی سرمایه‌داران
 • علیه خلق و فرزندان انقلابی آن
 • ترکیه: اعدام فاشیستی ۲ انقلابی کمونیست در ترکیه و تقاضای اعدام برای رهبر اتحادیه انقلابی کارگران
 • مراکش: عقب نشینی توطئه گرانه سلطان حسن
 • گزارشی از تظاهرات ضد امپریالیستی اول ماه مه در واشنگتن
 • شعر: با یاد فدائی شهید، سعید سلطانپور، شاعر و هنرمند انقلابی
 • انتخابات میان دوره‌ای مجلس نموداری از سلب اعتماد توده‌ها از نهادهای حاکمیت
 • اعدام رفقا محسن فاضل و سعید سلطانپور لکه ننگی دیگر بر دامان رژیم جمهوری اسلامی

کار شماره ۱۱۸ – ۲۴ تیر ۱۳۶۰

 • جمهوری اسلامی و انتخابات ریاست جمهوری
 • سرمقاله: رکود سیاسی یا افت موقتی
 • توده‌ها در انتخابات مجلس بی اعتبار شرکت نخواهند کرد
 • عقب نشینی موقت کارگران تعرض گستردۀ آنها را در پی خواهد داشت
 • خطاب به تمام رفقا و هواداران سازمان
 • خلق‌های رزمنده ایران بر علیه استقرار دیکتاتوری بپا خیزید
 • گزارشی از مقاومت روستائیان کلدگرمحله بابل در مقابل تهاجم پاسداران سرمایه
 • برگزاری مراسم سخنرانی امام جمعه بابل و فرمانده چماقداران با شکست مفتحضانه‌ای مواجه شد
 • شهادت معلم فدائی به دست مزدوران رژیم در ارومیه
 • اخبار کوتاه کارگری: سرکوب توده‌ها
 • انتخابات را تحریم کنید
 • ۲۳ تیر سالروز اعتصاب نفتگران را گرامی داریم و اپورتونیسم حزب توده را افشا کنیم
 • با تصویب طرح الحاق دادگاههای انقلاب به دادگستری قصاب خانه‌های جمهوری اسلامی شکل قانونی و همیشگی می‌یابند
 • پیرامون یازدهمین اجلاسیه شورای سراسری صنعت نفت
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (۲)
 • رجائی مهره‌ای جهت پیشبرد سیاست‌های ضد خلقی حزب جمهوری اسلامی
 • انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کنیم
 • علیه دستگیری و اعدام انقلابیون بپا خیزید!
 • آوارگان جنگی تحت کنترل شدید پلیسی و زندگی مشقت بار به صورت اسرای جنگی درآمده‌اند
 • لغو امتحانات بخاطر بزرگداشت شهدا
 • پاسخ به سئوالات: مجلس مؤسسان چیست؟
 • کارگران با اتحاد و همبستگی خود رژیم را به عقب نشینی وادار کنید
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • انگلستان: “مردم” یا کله طاس‌ها و ولگردان
 • افریقای جنوبی
 • ایرلند: تداوم مبارزه
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • خشونت و ضرب و شتم نسبت به خانواده های زندانیان سیاسی
 • پیام پیشمرگان سازمان از کردستان خونین به مناسبت شهادت رفیق سعید سلطانپور
 • ۳۰ هزار تومان و یا یک پاسدار زنده در مقابل جسد بیجان یک شهید خلق!
 • فاجعه سینما رکس آبادان در مهاباد تکرار شد
 • خبرهایی از جنبش مقاومت خلق کرد
 • ۷ شهید از یک خانواده در رژیم جمهوری اسلامی
 • جنایت پاسداران سرمایه در مشهد
 • خبرهای کوتاه از شهرستان‌ها

کار شماره ۱۱۹ – ۳۱ تیر ۱۳۶۰

 • قیام ۳۰ تیر تجربه‌ای پیروزمندانه از اتحاد عمل نیروهای خلق در مبارزه علیه ارتجاع و امپریالیسم
 • انتخابات بسبک “رستاخیزی”
 • موضعگیری‌های شوروی در قبال انقلاب ایران، نقض آشکار اصول انترناسیونالیسم پرولتری
 • دربارۀ مجلس مؤسسان
 • جنبش کارگری
 • اخباری از صنعت نفت
 • مبارزه کارگران برق واگن‌ها علیه سیاست‌های انجمن اسلامی
 • اخبار کوتاه کارگری
 • تولیدارو، پارس الکتریک، کارخانجات مهماتسازی، مقابله کارکنان پنها با سرکوب
 • تنفر و خشم زحمتکشان در برابر اعدام‌های رژیم!
 • بررسی و تحلیلی از جنبش کارگری در سال گذشته
 • رژیم جمهوری اسلامی: دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقلابی؟!
 • اعدام‌های اخیر رژیم ددمنش جمهوری اسلامی، روی بیدادگاه‌های فاشیست‌های هیتلری و صهیونیست‌ها را سفید کرده است
 • اعدام و ترور انقلابیون در بابل
 • افشاگری پرسنل انقلابی ارتش در میاندوآب
 • یک دهقان زحمتکش در حمزه کلای بابل توسط پاسداران به شهادت رسید
 • اعدام جنایتکارانه حسن خوش قامت کارگر مبارز ذوب آهن را محکوم می‌کنیم!
 • جنبش جهانی
 • نیکاراگوئه: ساندنیست، انترناسیونالیست
 • آرژانتین: آرژانتین زنده است سانچو زنده است
 • انگلستان: بپا، بپا، زحمتکشان
 • آلمان غربی: خانه گردی
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (۳)
 • نه تنها آسمان اوین، که آسمان ایران را غرق ستاره خواهیم کرد!
 • “کسر ۶۰۰ تومان از حقوق خدمتگذارارن آموزش و پرورش” گامی دیگر در جهت دشمنی با زحمتکشان
 • دادستانی نقده علاوه بر زمین‌های یک زمین‌دار، چهل هکتار هم به او جایزه داد!
 • یاداشت‌های تاریخی (۱): کودتای بی دردسر
 • نامه جامعه حقوق بشر در اعتراض به کشتار اخیر و پاسخ وزارت خارجه به آن
 • نازشصت ریگان به رژیم جمهوری اسلامی بخاطر اعدام‌های انقلابیون ایران
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • چند خبر از زنجان
 • تصحیح و پوزش
 • خراب کردن آلونک ها و جمع آوری دکه ها و… جلوه دیگری از سیاست سرکوب رژیم ضد خلقی
 • گرامی باد یاد رفیق یحیی رحیمی
 • بار دیگر رژیم فاشیستی اسرائیل، اردوگاه‌های خلق قهرمان فلسطین را بمباران کرد
 • نماز جمعه اجباری

کار شماره ۱۲۰ – ۷ مرداد ۱۳۶۰

 • نتایج انتخابات و پی آمدهای آن
 • لایحۀ احزاب در کنار رژیم جمهوری اسلامی به بایگانی تاریخ سپرده خواهد شد
 • رژیم جمهوری اسلامی دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقلابی (۲)
 • شرایط نوین، سازماندهی نوین
 • توطئه‌های صهیونیست‌ها، امپریالیست‌ها و ارتجاع عرب در نابودی جنبش فلسطین محکوم به شکست است
 • کارگران چه می‌گویند؟
 • از: اعلامیه‌ها و تراکت‌ها و نشریات کارگران پیشرو
 • خشم و کینه اهالی لنگرود از اعدام سه انقلابی
 • کشتار و سرکوب انقلابیون نشانۀ دیگری از دشمنی رژیم با زحمتکشان!
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • گواتمالا
 • السالوادور: ۱۳ ایالت از ۱۴ ایالت السالوادور صحنه نبردهای انقلابی است
 • از سازمان چریکهای فدائی خلق ایران خطاب به خلق‌های قهرمان سراسر جهان و سازمان‌های انقلابی و دموکراتیک
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (۴) تشدید ستم دوگانه “بر اقلیتهای مذهبی”
 • حمایت از ایرلند فریبی دیگر
 • رژیم جمهوری اسلامی: گامی در جهت احیاء پیمان سنتو
 • توضیح
 • خرید اسلحه از اسرائیل
 • پیشمرگان فدائی و دموکرات پایگاه رژیم را درهم کوبیدند
 • جنایات رژیم جمهوری اسلامی روی جنایات شاه را سفید کرد!
 • یاد شهدای مرداد ماه گرامی باد
 • یورش به تجمع خانواده های زندانیان سیاسی جلو زندان اوین!
 • یاد رفیق فدائی بهمن راست خدیو گرامی باد

کار شماره ۱۲۱ – ۱۴ مرداد ۱۳۶۰

 • سیاست رجائی تشدید فقر و فلاکت است
 • سرمقاله: چگونه میتوان انقلاب را به جلو سوق داد؟
 • زلزله کرمان و عوامفریبی‌های رژیم جمهوری اسلامی
 • با همۀ نیرو و با استفاده از تمام امکانات به دفاع از رزمندگان اسیر در دست دژخیمان برخیزیم
 • پرولتاریا و آزادی‌های دموکراتیک
 • مزدوران رژیم در جهرم، یک فدائی را ترور کردند
 • اعدام ناجوانمردانه انقلابیون، نشانه وحشت و زبونی حزب حاکم
 • جنبش کارگری
 • مبارزۀ پیروزمندانه کارکنان شرکت نفت فلات قارۀ ایران
 • کارخانۀ مکانیک
 • بمب گذاری در معابر عمومی کار خود رژیم است
 • رژیم جمهوری اسلامی حتی از اجساد بیجان انقلابیون هم وحشت دارد
 • دو شعر از: سعید سلطانپور
 • نامه یک هوادار سازمان:
 • گزارشی از برگزاری انتخابات فرمایشی دوم مرداد در پادگان بروجرد
 • یاداشت‌های تاریخی: کودتای بی دردسر (۲)
 • دربارۀ مجلس مؤسسان
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • ایرلند جنوبی: تظاهرات مردم ایرلند جنوبی به حمایت ارتش جمهوریخواه ایرلند، نقاب از چهرۀ مزورانۀ دولت ایرلند جنوبی برداشت
 • کلمبیا: مبارزات انقلابیون کلمبیا اوج تازه‌ای می‌یابد
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد (۵)
 • رژیم جمهوری اسلامی به خادمین خود هم رحم نمی‌کند
 • مردم مبارز شیراز! آوارگان قهرمان!
 • گزارشی از مبارزات درخشان دانشجویان انقلابی ایرانی مقیم کشورهای دیگر
 • درگیری مردم با پاسداران و فالانژها در بیبالان
 • نامه یکی از هواداران: چه کسانی مصدر امورند؟
 • پاره‌ای از حقوق زندانیان سیاسی که قوانین و مقررات رژیم مقرر داشته است
 • گزیده ای از: اعلامیه‌های شهرستان‌ها
 • سرزمین فلسطین با شعار آزاد نمی‌شود (در حاشیه روز قدس(
 • حمله به زندان قصر بابل بدنبال اعدام انقلابیون
 • خبرهائی از جنبش مقاومت خلق کرد
 • پیشمرگان فدائی طی عملیاتی در شهر مهاباد تعدادی از مزدوران را کشته و تعدادی را
 • زخمی کردند
 • محاصرۀ مدارس در مهاباد
 • شهادت دختر ۶ ساله در مهاباد
 • قتل عام ۲۲ نفر از مردم بی گناه ماین بلاغ و گوی آغاج
 • گرامی باد خاطرۀ مجاهد شهید محمدرضا سعادتی
 • گزارشی از جلو زندان دیزل آباد کرمانشاه

کار شماره ۱۲۲ – ۲۱ مرداد ۱۳۶۰

 • هموطنان مبارز! یکپارچه به دفاع از رزمندگان دربند برخیزیم
 • سازماندهی جوخه‌های رزمی و عملیات رزمی
 • حذف بهره کلاه شرعی دیگر
 • کاهش بودجه رفاهی، افزایش بودجه نظامی اوج مبارزات کارگری در آمریکا
 • بازداشت خانواده شهدا
 • جنبش کارگری
 • پالایشگاه اصفهان
 • پالایشگاه تهران
 • شرکت واحد
 • در ستایش انقلابی، برتولت برشت
 • اطلاعیه امور مالی سازمان
 • آزادی‌های دموکراتیک و پرولتاریا (۲) دموکراسی و دیکتاتوری
 • رژیم جمهوری اسلامی، دیکتاتوری ارتجاعی یا دموکراسی انقلابی (۳)
 • نگاهی به گزارش‌های انتخابات ریاست جمهوری
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • در ستایش کار غیرقانونی، برتولت برشت
 • رژیم برای سال تحصیلی آینده “خواب‌های طلائی” دیده است
 • امام جمعه مرتجع شیراز را بهتر بشناسیم
 • جنبش جهانی
 • همبستگی بین‌المللی با خلق السالوادور، کارگران بارانداز کلیه بنادر آمریکا از حمل اسلحه به السالوادور جلوگیری کردند
 • باز هم اکثریتی های جناح راست شهید دروغین آفریدند
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید اکبر حق بیان
 • کارگری در اثر انفجار کپسول گاز در کارخانجات نیروی دریایی بوشهر کشته شد
 • بار دیگر جلاد، دو فدائی ز بر خلق ربود
 • رفیق شهید قدرت الله (مجید( شاهین سخن
 • رفیق شهید فرزاد صیامی
 • به مناسبت چهلمین روز شهادت فدائی خلق سعید سلطانپور
 • پیشمرگان فدائی طی عملیاتی در مهاباد، بیش از ۱۰ نفر از مزدوران را کشته و یک پاسدار را دستگیر و چندین نفر را زخمی نمودند

کار شماره ۱۲۳ – ۲۸ مرداد ۱۳۶۰

 • رفقای کارگر اراده کنید، بپا خیزید!
 • از این امامزاده هم معجزه‌ای ساخته نیست
 • آیت الله خمینی و رویای شاهانه‌ای بنام ساواک ۳۶ میلیونی
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • جنبش کارگری
 • اخباری از راه آهن
 • وقتش که رسید نشانشان خواهیم داد
 • تحریم انتخابات فرمایشی شورا مشت محکمی بر دهان مزدوران انجمن اسلامی
 • تثبیت مادۀ ۳۳ قانون کار
 • در ستایش دیالکتیک، برتولت برشت
 • یاداشت‌های تاریخی: مقدمات کودتای ۲۸ مرداد (۱)
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • جنبش جهانی کارگری – رهائی بخش
 • آمریکا: اعتصاب یکپارچه کارکنان کنترل پروازهای آمریکا و سیاست تهدید و ارعاب دولت میلیتاریستی ریگان موج همبستگی عظیم بین‌المللی زحمتکشان را برانگیخت
 • ارتجاع فرهنگی ترکتازی می‌کند
 • مشروطیت مشروعه و جمهوری اسلامی
 • پرسنل شهربانی به روی مردم شلیک نمی‌کنند
 • صلاحیت “نمایندگی” نمایندۀ انزلی
 • با تصویب مجلس، مقررات ضد انسانی و ارتجاعی قصاص و حدود، رسما در دادگاه‌ها به مورد اجرا گذاشته شد
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ (۶)
 • وعده الغأ قراردادهای امپریالیستی یا ابقأ قراردادهای امپریالیستی
 • رژیم ضد انقلابی حتی نمی‌تواند وجود بعضی آثار ظاهری انقلاب را تحمل کند!
 • پرولتاریا و آزادی‌های دموکراتیک (۳)
 • دمکراسی و دیکتاتوری در جوامع سرمایه‌داری وابسته
 • در حاشیه نطق خمینی در تاریخ ۱۹مردادماه
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • سانترالیسم دمکراتیک
 • شعری از سعید سلطانپور
 • قسمتی از پیام کانون نویسندگان ایران به هنرمندان و اهل قلم
 • بخشی از اعلامیه کانون نویسندگان ایران خطاب به مردم قهرمان ایران
 • بمب اندازی کمیته چی‌ها بسوی مامورین شهربانی
 • گزارشی از زندان اوین
 • دریافت پول تیر نهایت بی شرمی و وقاحت رژیم
 • ارقام سخن می‌گویند: بررسی آماری نتایج انتخابات ریاست جمهوری در تهران سند دیگری بر رسوائی انتخابات و تحریم قطعی توده‌ها

کار شماره ۱۲۴ – ۴ شهریور ۱۳۶۰

 • ارزیابی وضعیت کنونی
 • هموطنان مبارز علیه فشارها، ظلم و بیدادگری‌های رژیم مقاومت کنیم!
 • انقلاب ویتنام و مجلس مؤسسان
 • کارگران از انقلاب می‌آموزند
 • مبارزات پیروزمند کارگران موقت راه آهن
 • ضوابط جدید پرداخت پاداش به کارگران گامی در جهت تشدید استثمار
 • خبر (پنج شنبه ۱۵ مرداد)- هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – قزوین
 • کارگران قهرمان “واشر” با اتحاد و یک پارچگی، شورای واقعی خود را تشکیل دادند
 • اخراج کارگران مبارز، ننگی بر پیشانی رژیم جمهوری اسلامی
 • انجمن‌های اسلامی ساواک جدید کارخانه‌ها
 • بار دیگر کارگری قربانی منافع سرمایه‌داران شد
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • پرولتاریا و آزادی‌های دموکراتیک (۴) پرولتاریا و آزادی سیاسی
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • ایرلند: مرگ نهمین و دهمین مبارز ایرلندی بحران سیاسی ایرلند را تشدید کرده است
 • فلسطین: طرح‌های رنگارنگ برای “حل مسئله فلسطین” جز توطئه‌هائی برای به زنجیر کشیدن فلسطینی‌ها نیست
 • یاداشت‌های تاریخی: مقدمات کودتای ۲۸مرداد (۲)
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟(۷) سراب رفاه اقتصادی تشدید فقر، فلاکت و بیخانمانی
 • انتشار کار به زبان‌های فرانسه و انگلیسی
 • قانون اراضی شهری نوش داروی بعد از مرگ سهراب
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • نتیجۀ کنفرانس اخیر اوپک پیروزی برای آرامکو شکست برای همه
 • پتک است خون من، در دست کارگر – داس است خون من در دست برزگر
 • تبریز – رفیق مهدی یوسفی حسن
 • بندر عباس – رفیق عبدالکریم عبدالله‌ پور
 • ارومیه – رفیق ایوب ملکی
 • دانش آموز پیشگام – رفیق عباسعلی شریفیان
 • بندر خمینی
 • شادگان
 • خلق قهرمان لیبی در برابر تجاوزات امپریالیسم آمریکا قاطعانه خواهد ایستاد
 • باز پس گرفتن خانه‌های آوارگان جنگ
 • ترور ناجوانمردانه رفیق فدائی داریوش شفائیان
 • هموطنان مبارز!
 • رفقا، هواداران!

کار شماره ۱۲۵ – ۱۱ شهریور ۱۳۶۰

 • هفدهم شهریور، حماسه دلاوری‌های خلق و نمایش زبونی ارتجاع
 • سرمقاله: رفرم یا تغییرات اساسی؟
 • هاشمی رفسنجانی: انقلاب کار آمریکاست و سرکوب آن مبارزه با آمریکا!
 • شهردار نیک روش فرزند خلف نیک پی
 • نقش و اهمیت، اعتصابات اقتصادی و سیاسی طبقه کارگر
 • پرولتاریا و آزادی‌های دموکراتیک (۵) مبارزات دموکراتیک کارگران
 • مقایسه‌ای از جملات صهیونیست‌ها در بیت المقدس و جنایات رژیم جمهوری اسلامی در ایران
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟(۸)
 • وعده عدم شرکت روحانیون در حاکمیت برقراری حکومت آخوندی
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • در مقابل اوج گیری نوین جنبش کارگری دولت هند سیاست سرکوب عریان را پیش گرفته است!
 • سرکوب جنبش کارگری در پاکستان روی دیگر سکه سیاست نظامیگری پاکستان در منطقه!
 • تولید بمب نوترونی یکی دیگر از اقدامات جنایتکارارنه امپریالیسم آمریکا!
 • کودتای شیلی: شکست دولت بورژوا – رفرمیست آلنده در همزیستی با ارتش ضد خلقی
 • بخشنامه استانداری آذربایجان شرقی نشانه اوج وحشت رژیم از نیروهای انقلابی
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۲)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • نقل از: خروش، نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز

کار شماره ۱۲۶ – ۱۰ شهریور ۱۳۶۰

 • برنامه دولت به اصطلاح مکتبی سرکوب، سرکوب و باز هم سرکوب
 • سرمقاله: رژیم جمهوری اسلامی به کجا می‌رود؟
 • اهداف پشت پرده حملۀ دولت نژادپرست آفریقای جنوبی به آنگولا و توطئه‌های امپریالیستی
 • در رابطه با: جنبش استقلال طلبانه خلق نامیبیا
 • نمایش مضحکی بنام مصاحبه تلویزیونی
 • کرمانشاه
 • نمونه‌ای از تضاد بالائی‌ها درون کارخانه
 • اخبار کوتاهی از شرکت واحد
 • اعدام ۶ کارگر انقلابی
 • ۳ خبر از اسکوئیب
 • اعتصاب پیروزمند کارگران فیلور
 • چند خبر از تولیدارو
 • کارگر انقلابی تولیدارو بدست پاسداران سرمایه ترور شد
 • وزارت نفت
 • پرولتاریا و آزادی‌های دمکراتیک (۶) پرولتاریا و متحدانش
 • مقاومت روستائیان در برابر زورگوئی‌های رژیم
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۳)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • خمینی چه گفت؟ خمینی چه کرد؟ )قسمت آخر)
 • خمینی از “رهبر” توده‌ها تا جلاد توده‌ها
 • مذهب در خدمت منافع طبقاتی
 • ورشکستگی سیاست خارجی رژیم جمهوری اسلامی
 • یاداشت‌های تاریخی: مقدمات کودتای ۲۸مرداد (۳)
 • اعدام و محرومیت از تحصیل دانش آموزان به جرم مبارزه با امپریالیسم
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • کردستان گویاترین شاهد درماندگی رژیم و قدرت توده‌ها
 • سازماندهی باندهای سیاه بجای تسلیح توده‌ها
 • اعتراض رانندگان تاکسی
 • هموطنان مبارز!
 • اعدام شدگان مردادماه بدست جلادان جمهوری اسلامی ۲۶۵ نفر بود
 • گرامی باد خاطره رفیق شهید جمیل اکبری
 • گرامی باد خاطره رفیق شهید گودرز همدانی
 • من در تمام عمرم اینچنین شادی را احساس نکرده بودم چرا که در راه خلق جان باختن بهتر از بهترین آرزوهاست، مهدی یوسفی

کار شماره ۱۲۷ – ۲۵ شهریور ۱۳۶۰

 • اعتراض کارگران مبارز صنعت نفت
 • علیه اقدامات ضد کارگری رژیم جمهوری اسلامی
 • یک ارزیابی مجدد از مسئله جنگ
 • دربارۀ تاکتیک‌های نوین
 • رهنمود به هواداران: پیک انقلاب باشید و خود را برای نبرد قطعی آماده کنید، انقلاب دوباره اوج می‌گیرد
 • نفتگران قهرمان زیر بار بخشنامه ارتجاعی وزیر جدید نفت نخواهند رفت
 • کارخانۀ بایر
 • پرولتاریا و آزادی‌های دمکراتیک (۷) وظایف پرولتاریا در قبال متحدان خود
 • گزارشی از شکنجه وحشیانه دژخیمان رژیم جمهوری اسلامی
 • ابهر
 • پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر
 • شهیدی از قائم شهر
 • گزارشی از زندان اوین
 • در مدارس چه باید کرد؟
 • ثبات متکی به قهر اوج بی ثباتی است
 • یاداشت‌های تاریخی: مقدمات کودتای ۲۸ مرداد (۴)
 • طنزهای سیاه دیکتاتور!
 • نقل از: خروش شماره ۵ نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق – شیراز
 • حیله جدید رژیم جهت کنترل جنگ زدگان
 • در سیاهچال‌های رژیم چه می‌گذرد؟
 • جهرم
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • دیکتاتورها به یک شیوه می‌اندیشند!
 • اخبار شهرستان‌ها
 • گیلان، کرمانشاه: قصرشیرین، اخباری از شهرستان قزوین، جلفا و اصفهان
 • خبرنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – بوکان
 • در هجوم وحشیانه سرکوبگران رفیق مسعود جعفرپور پس از دستگیری به شهادت رسید
 • متن وصیّتنامه رفیق مسعود جعفرپور
 • مریوان (به نقل از خبرنامه جنوب)
 • سنندج (به نقل از خبرنامه جنوب)
 • مهاباد
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • عملیات پیشمرگان فدائی به مناسبات سالگرد شهادت رفیق فدائی کاک قاسم معروفی و همرزمانش (به نقل از خبرنامه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – بوکان)
 • تیراندازی به سوی خانواده زندانیان سیاسی مهاباد
 • سنندج
 • مهاباد
 • در سقز چه می گذرد؟

کار شماره ۱۲۸ – ۱ مهر ۱۳۶۰

 • پیام سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به دانش آموزان سراسر ایران
 • بازسازی و گسترش بی شرمانه ساواک – اهداف آن، وظایف ما
 • آیا رژیمهای ضدخلقی چون رژیم خمینی، سادات و پینوشه با انتخابات قلابی و نمایشی می‌توانند به حکومت خود مشروعیت بدهند؟!
 • بحران اقتصادی، رشد قاچاق و قاطعیت خلخالی!
 • پیام “پیشگام” به مناسبت آغاز سال تحصیلی
 • گرامی باد خاطرۀ رفیق نادره نوری
 • تجار مکتبی برای ادامه چپاول خلق به حزب جمهوری اسلامی باج می‌دهند
 • پرولتاریا و آزادی‌های دموکراتیک (۸) لیبرال‌ها و دموکراسی
 • تقلیدی ناشیانه از شگردهای کثیف ساواک، بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی رژیم
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • اعتلای جنبش رهایی بخش خلق‌های آمریکای مرکزی و توطئه‌های امپریالیسم آمریکا
 • نیکاراگوئه از بند رسته
 • السالوادور: در راه پیروزی
 • یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر توده‌ها، مردادماه ۱۳۶۰
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۴)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • اخبار شهرستان‌ها
 • آمل: گزارشی از یک حرکت اعتراضی
 • رامسر: جنایات پاسداران سرمایه روی جنایات صهیونیست‌ها را سفید کرد
 • رامسر: تجلیل از شهدای خلق
 • گیلان
 • ابهر
 • صید آزاد حق مسلم صیادان است
 • با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • کارگران مبارز کارخانۀ آزمایش زیر بار شورای فرمایشی نمی‌روند
 • شعر: به یاد معلم انقلابی رفیق صمد بهرنگی
 • نامه یک رفیق از زندان
 • اعتصاب غذای دانشجویان انقلابی ایرانی مقیم سوئد در اعتراض به کشتارهای اخیر
 • گزارشی از شکنجه گاه اوین
 • بازداشت شکرالله پاک نژاد را محکوم می‌کنیم
 • گرامی باد خاطرۀ فدائی شهید رفیق قاسم سیدباقری

کار شماره ۱۲۹ – ۸ مهر ۱۳۶۰

 • “هفته جنگ”، هفتۀ شکست سیاست‌های فریبکارانه رژیم
 • شناخت موانع موجود بر سر راه ایجاد قدرت واقعی و راه مقابله با آن موانع
 • انقلاب و نیروهای نظامی
 • در محله چه باید کرد؟
 • تهدیدات خمینی نشانه ترس او‌ست
 • قانون بازسازی نیروی انسانی: ساطوری برای قلع و قمع کارمندان مترقی و انقلابی
 • جلاد خون می‌ریزد خلق بپا می‌خیزد
 • شعر: برای رفقای کارگر
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • اعتلای جنبش رهایی بخش خلق‌های آمریکای مرکزی و توطئه‌های امپریالیسم آمریکا (۲)
 • گواتمالا: اعتلای جنگ رهایی بخش
 • هندوراس: ژاندارم منطقه
 • با کمک های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • یک ارزیابی کوتاه از ذهنیت حاکم بر توده‌ها(۲) مردادماه ۱۳۶۰
 • اخبار شهرستان‌ها
 • خرم آباد
 • زنجان
 • قسمتی از اعلامیه سازمان چریکهای فدائی خلق ایران شاخه بروجرد
 • در رابطه با شهادت ۷ رزمنده خلق ۲ فدائی خلق و ۷ مجاهد خلق
 • همدان: مردم چه می‌گویند؟
 • گزارشی از جو کنگاور
 • شل و بریتیش پترولیوم مشتری‌های کوچک رژیم جمهوری اسلامی
 • نقل از خروش
 • خبری از پتروشیمی
 • جاسوسی یا کارآموزی!؟
 • فرار از ورشکستگی به بهای خانه خرابی دهقانان
 • یاد پیشگام شهید بیژن مجنون گرامی باد
 • شعر: بیاد پیشگام شهید بیژن مجنون
 • گرامی باد خاطرۀ شهدای مهرماه

کار شماره ۱۳۰ – ۱۵ مهر ۱۳۶۰

 • علیرغم اخراج‌ها، دستگیری‌ها، بازجوئی‌ها و اعمال فشارها مدارس بسان بشکه باروتی آماده انفجار است
 • بکوشیم با تمام توان مبارزات و اعتراضات توده‌ای را سازماندهی کنیم
 • نیروهای مسلح و انقلاب (۱) شهربانی
 • اعدام‌های دسته جمعی انقلابیون رژیم را از بحران کنونی نجات نخواهد داد
 • در سالروز آغاز جنگ ارتجاعی نبرد علیه حکومت را گسترش دهیم
 • جنبش کارگری
 • ورود کارکنان کشور وابسته کره جنوبی به شیراز خیانت جدید رژیم، قسمتی از اعلامیه
 • کارگران پیشرو صنعت نفت جنوب – پالایشگاه آبادان
 • اعتصاب یکپارچه و شکوهمند کارگران استارلایت
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۵)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • یاداشت‌های تاریخی: (تحقق کودتا: از ۱۹ اسفند تا ۲۸ مرداد)
 • دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی هم به جنگ احضار شدند
 • زنده باد انقلاب پرو (۱)
 • اخباری از جنبش خلق
 • یک حرکت اعتراضی در ارتش
 • بخشنامه‌هایی در ارتش
 • خبری از اداره آگاهی
 • زنجان
 • ابهر
 • لرستان
 • حمله وحشیانه حزب اللهی‌ها به خانواده شهدا
 • بار دیگر یک رزمنده زیر شکنجه مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسید
 • آستارا
 • مانورهای دیپلماتیک رژیم جمهوری اسلامی
 • شورای نگهبان حافظ و نگهبان منافع مالکان و سرمایه‌دارن
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • اخبار نواحی آموزش و پرورش
 • ناحیه ۱۱ (منطقه ۱۱ جدید(
 • منطقه ۹
 • مدرسه محمود میثمی منطقه (۷)
 • مدرسه ارشاد (نظام مانی شماره یک سابق(
 • هفتگل
 • مسجد سلیمان
 • دبیرستان آموزش
 • مدرسه مهر ایران
 • کارگران و کارمندان زحمتکش!
 • بپا خیزیم و سال تحصیلی جدید را به سال مبارزه بر علیه رژیم ضدخلقی حاکم تبدیل کنیم!
 • بیش از ۶۰۰ اعدام در یکماه
 • پیام کانون مستقل معلمان تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
 • زندگی و مرگ چه گوارا الهام بخش انقلابیون جهان
 • خبری از نیروی هوایی

کار شماره ۱۳۱ – ۲۲ مهر ۱۳۶۰

 • نامه سرگشاده به سازمان مجاهدین خلق ایران
 • جهت آزادی زندانیان سیاسی، این فرزندان قهرمان خلق بپاخیزیم
 • اتحاد پنهانی رژیم جمهوری اسلامی و “سیا” در سرکوب خلق کرد
 • با مبارزه متحد خود از اخراج و تصفیه وسیع معلمین جلوگیری کنیم
 • زنده باد انقلاب پرو (۲)
 • “خیرات جنگ” از کیسه توده‌ها
 • مرگ سادات و اعتلاء جنبش توده‌ای در مصر
 • کودتاچیان ضد امپریالیست!
 • توضیح و پوزش
 • ریاست جدید شهربانی و تغییرات متعاقب آن
 • خطاب به رفقای پخش کننده اعلامیه‌ها و نشریات سازمان
 • یاداشت‌های تاریخی: (تحقق کودتا از ۹ اسفند ماه تا ۲۸ مرداد (۲)
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • اخبار شهرستان‌ها:
 • ابهر، روستای کلاکرمحله بابل، تبریز، قائمشهر، زنجان
 • همدان، سنندج، کرمانشاه، نهاوند: چه کند با دل چون آتش ما، آتش تیر
 • اعدام انقلابی یک مزدور رژیم در پاسخ به اعدام جنایتکارانه رفیق فدائی جواد کاشی
 • پتک است خون من…
 • پیشگام شهید بهنام رهبر
 • اتحاد پنهانی…
 • رفیق شهید بهمن رهبر
 • پتک است خون من در دست کارگر، داس است خون من در دست برزگر
 • گرامی باد خاطره معلم مبارز رفیق محمدرضا فریدی
 • پاسداران رژیم باز هم جنایتی دیگر در کردستان آفریدند

کار شماره ۱۳۲ – ۲۹ مهر ۱۳۶۰

 • نامه خمینی به مجلس: انعکاس تضادهای درون حاکمیت
 • وضعیت کنونی و ضرورت وحدت نیروهای انقلابی
 • “انتخابات فرمایشی”
 • در یک درگیری مسلحانه؛ فدائی کبیر، رفیق سیامک اسدیان )اسکندر) به شهادت رسید!
 • گزارشی از جنبش کارگری
 • صنایع دفاع، جنرال موتورز، شرکت واحد اتوبوسرانی
 • پارس الگتریک، مینو، بوتان، درخشان، بلا، ارج، بافکار، تاکسیرانان، داروپخش
 • دن باکستر، اسکوئیب، سندیکاها
 • یورش گسترده رژیم به کردستان ادامه سیاست‌های ضدخلقی رژیم جمهوری اسلامی درباره علل، نتایج و درس‌هائی که می‌توان از یورش اخیر گرفت
 • چرا خمینی دروغ می‌گوید؟
 • یورش به انقلاب، تقویت و تحکیم پایگاه‌های امپریالیسم
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک، بحثی پیرامون شوهای تلویزیونی )قسمت دوم(
 • گزارشی از مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در خارج از کشور
 • سوئد، آلمان (برلین غربی( و فرانسه
 • بیش از ۶۰۰ اعدام در یکماه
 • “مراکز خدمات روستائی” اجرای طرح‌های آمریکا بدست رژیم جمهوری اسلامی
 • گزارشی از راهپیمایی اول ماه مهر در مناطق جنگ زده
 • گزارشی از زندان اوین
 • اخباری از جنبش مقاومت خلق کرد
 • چه کند با دل چون آتش ما، آتش تیر
 • نامه ای از هواداران سازمان: به رفقای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • گرامی باد خاطره پیشگام شهید رفیق علیرضا پناهی
 • یاد کارگر پیشرو رفیق حسین محمدی گرامی باد
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ناصر فتوتی
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حمیدرضا ماهیگیر
 • فدائی شهید رفیق عبدالرضا غفوری
 • فدائی شهید رفیق علیرضا شاه بابایی

کار شماره ۱۳۳ – ۶ آبان ۱۳۶۰

 • درخواست عفو بین‌المللی برای بازدید از ایران و واکنش‌های وقیحانه و احمقانه رژیم
 • تشدید تضادهای درونی هیئت حاکمه
 • نیروهای مسلح و انقلاب (۲) نیروی هوائی
 • توهم نسبت به رژیم کنونی بیش از پیش در بین نیروهای انقلابی در سطح جهان فرو می‌ریزد
 • جنبش کارگری
 • بررسی جنبش کارگری در شرایط فعلی: مروری بر حرکت اخیر کارکنان صنعت نفت
 • کارخانه سرم سازی دن باکستر
 • زنده باد انقلاب پرو (۳)
 • فاجعه سینما رکس دوباره تکرار شد
 • انحطاط فرهنگی؛ مشگل ترافیک و زنانه مردانه کردن اتوبوس‌ها!
 • پرولتاریا و آزادی‌های دمکراتیک (قسمت آخر)
 • با جاسوسان و مزدوران رژیم جمهوری اسلامی به مبارزه برخیزیم
 • هاشمی رفسنجانی: ما چپ گرا نیستیم، سرمایه‌داری را حفظ می‌کنیم
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • اخبار جنبش
 • مقابله کارکنان پالایشگاه اصفهان با بخشنامه ارتجاعی وزارت نفت، تهران
 • ابهر، ابهر – روستای چالچق، بروجرد
 • چگونگی اشغال بوکان بدست جلادان رژیم جمهوری اسلامی، مردم قهرمان لرستان!
 • راهپیمایی مردم درود برای تجلیل از شهدای فدائی و مجاهد، خرم آباد
 • مراغه
 • بزرگداشت شهدای خلق در بروجرد
 • “پاکسازی کردستان” یا قتل عام خلق کرد؟
 • خبری از نیروی هوائی
 • شهدای آبانماه
 • رفیق شهید فدائی خلق عزیزمحمد رحیمی
 • توضیح و پوزش

ویژه نامه ۱۳مهر روز شهادت فدائی کبیر رفیق اسکندر، ۲۶ آبان ۱۳۶۰

 • فدائی کبیر رفیق اسکندر (سیامک اسدیان) به شهادت رسید
 • شهادت ستاره فروزان انقلاب، رفیق مبارز سیامک اسدیان، شعله انقلاب را افروخته‌تر و نابودی بساط ظلم و جور رژیم ضد مردمی جمهوری اسلامی را نوید می‌دهد
 • نقش رفیق شهید اسکندر در موضع‌گیری نیروها در لرستان بعد از انشعاب
 • خاطره یک پیشمرگ فدائی از رفیق اسکندر
 • چگونگی تدفین و مراسم بزرگداشت رفیق اسکندر (سیامک) در روستای زادگاهش
 • گزارش درگیری و شهادت رفقا
 • فدائی شهید مسعود بریری
 • فدائی شهید علیرضا صفری

کار شماره ۱۳۴ – ۱۳ آبان ۱۳۶۰

 • اختلافات درونی هیئت حاکمه را به میان توده‌ها ببریم
 • بحران اقتصادی و دروغپردازی‌های حاکمیت
 • تجربه جهانی امپریالیسم، سرکوب در مقابل رشد مبارزه طبقاتی
 • اخبار کارگری
 • وزارت نفت، تولیدارو، کارخانجات مهماسازی، بایر، پالایشگاه تهران، کفش بلا
 • در اهتزاز باد پرچم ظفرنمون انقلاب سوسیالیستی اکتبر
 • گرامی باد ۱۳ آبان روز خونین دانش آموز
 • خلق به نیروی لایزالش اتکاء دارد
 • چه نیروهائی در کردستان شمالی علیه خلق کرد متحد شده‌اند
 • تجربه یک شکست: شکست کودتای گامبیا، شکست تاکتیک نفوذ از بالا
 • فرانسه – گزارشی از مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در فرانسه
 • وضعیت کنونی و تاکتیک‌های ما
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • انتخابات، تجربیات توده‌ها و رهنمودی جهت تبلیغ
 • پای صحبت مادر شهید اسکندر “سیامک”
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • رژیم به نوکران خود هم رحم نمی‌کند
 • اخبار مدارس
 • همدان، خوزستان (ماهشهر)، اهواز، زنجان، مشهد، تهران، کرمانشاه، اسلام آباد غرب
 • شعری از رفقای دانش آموز مشهد
 • اخبار شهرستان‌ها
 • قابل توجه رفقای هوادار در گیلان
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق محمود بابائی
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق حسن جلالی نائینی
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق لقمان مدائن

کار شماره ۱۳۵ – ۲۰ آبان ۱۳۶۰

 • نتایج گردهمائی اخیر اوپک و رسوایی وزیر نفت
 • چرا پلاتفرم انقلابی؟
 • موسوی اردبیلی به جنایات رژیم‌ شان اعتراف می‌کند! اما مذبوحانه تلاش می‌کند آن را توجیه کند
 • عملکرد بنیاد جنگ زدگان از زبان خودشان! یک سند رسوا کننده از این همه جار و جنجال درباره “کمک”! رژیم به جنگ زدگان!
 • اخبار مدارس
 • گزارش‌های روستائی
 • شکست مفتضحانه رژیم در مقابل مقاومت شالیکاران
 • روستای کهریز، خمیرکلایه، کنجه
 • لایحه “سازمان بازرسی کل کشور” تکلمه آی بر “قانون بازسازی” در اعمال فشار به کارمندان
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۴)
 • به پیش! پیروزی از آن خلق است!
 • وضعیت کنونی و تاکتیک‌های ما (۲) چرا تاکتیک‌های تعرضی
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • دروغ، دروغ و باز هم دروغ
 • اخبار مدارس
 • اخبار تهران
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • افشای روزنامه های جیره خوار رژیم
 • تصحیح و پوزش

کار شماره ۱۳۶ – ۲۷ آبان ۱۳۶۰

 • رژیم ایران آرزوی گسترش روابط با پاکستان کرد
 • سرمقاله: ناشیگری‌های دیپلماتیک
 • اعتراف به ورشکستگی امپریالیسم
 • در چهلمین روز شهادت رفیق شهید اسکندر صدها تن از فرزندان خلق قهرمان لرستان دستگیر شدند
 • خلق‌های قهرمان، زحمتکشان مبارز، بپا خیزید، قانون خود را بنا کنید
 • جنبش کارگری
 • تهران
 • کارخانه ساکا
 • کارخانه صنایع فلز واقع در جاده کرج، تعداد کارگر ۱۲۰۰نفر )در دو کارخانه)
 • وابسته به سازمان گسترش
 • قزوین
 • ارومیه
 • گزارش‌های روستائی
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • وضعیت کنونی و تاکتیک‌های ما(۳) درباره وظائف و تاکتیک‌های ما
 • رفقا، هواداران!
 • اخبار مدارس
 • “نمایش عزاداری در زندان اوین”
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • بیلان جنایات جوخه های اعدام رژیم خمینی
 • اخبار شهرستان‌ها
 • دشمنی رژیم با کارگران
 • نفی شکنجه بوسیله شکنجه
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید هوشنگ احمدی
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید پرویز عندلیبیان
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید غلامحسین زینی رندنژاد
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اصغر جزایری

کار شماره ۱۳۷ – ۴ آذر ۱۳۶۰

 • طرح ایران برای مسئله افغانستان از هر جهت با شکست کامل روبرو شده است!
 • رفسنجانی “گام به گام” به دنبال بازرگان
 • در حاشیه سیاست خارجی رژیم
 • اخبار کردستان دانش آموزان قهرمان سنندج باز هم حماسه آفریدند
 • جنبش کارگری
 • پالایشگاه تهران، پالایشگاه تبریز، بندر لنگه، کارخانه ایسبکو –مراغه
 • پالایشگاه شیراز به نقل از خروش شماره ۷ و ۸ نشریه هواداران
 • سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • میتینگ هواداران سازمان در پاریس
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها شهریور و مهر ۱۳۶۰
 • شعری از یک رفیق کارگر: زندانبان
 • تقلیدی ناشیانه از شگردهای ساواک (قسمت سوم) آیا ما با امپریالیسم همسو هستیم؟
 • چهره واقعی و جنایتکارانه رژیم عریانتر می شود!
 • هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • علیه جنایات بی شمار رژیم خون آشام جمهوری اسلامی
 • هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – کرمانشاه
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۶)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم (گزارش دهی)
 • اخبار مدارس
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • اخبار شهرستان‌ها
 • تهران، شرکت واحد، طرح زنانه و مردانه کردن اتوبوس ها با مقاومت مردم با شکست مواجه شد
 • قزوین، همدان، زنجان
 • یورش پاسداران مزدور به مردم زحمتکش ابیوردی – به نقل از خروش شماره ۸
 • اعدام انقلابیون در کازرون – به نقل از خروش شماره ۸
 • اهواز، دزفول، سربندر
 • رابطه با امریکا را می‌خواهیم چه کنیم پس چرا از امریکا آمبولانس می‌خرد؟
 • فلاحیه )شادگان(
 • ماهشهر، لرستان – بروجرد
 • هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران در بروجرد در رابطه با شهادت چند فدائی خلق اعلامیه منتشر کردند در این اعلامیه آمده است
 • گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران آذرماه
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدالرضا غفوری
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید کامران علوی
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید عبدالله یزدانی

کار شماره ۱۳۸ – ۱۱ آذر ۱۳۶۰

 • رژیم در چنگال بحران
 • سرمقاله: مبارزات و اعتراضات توده‌ها را سازماندهی کنیم
 • ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها شهریور و مهرماه ۱۳۶۰
 • بازتاب وقایع مهم شهریور و مهرماه در ذهنیات توده‌ها (بخش ۲)
 • هم میهنان مبارز
 • جنبش کارگری
 • مبارزات یکپارچه و شکوهمند کارگران استارلایت
 • اخباری از شوراها
 • صنعتی البرز
 • کارخانجات مهماتسازی
 • کارخانجات شیمیائی پارچین
 • مینو
 • مینو خرمدره
 • ضرورت جدائی دین از سیاست
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۵)
 • گزارشی از مناطق جنگ زده و بررسی روحیات توده‌ها
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۷)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم (گزارش دهی) بخش دوم
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • قابل توجه رفقا و هواداران سازمان در خارج از کشور
 • آواره کردن زحمتکشان گودهای جنوب تهران، تداوم طرح ضد خلقی شاه
 • تاکتیک‌های کهنه شده رژیم
 • اخبار شهرستان‌ها
 • پخش اعلامیه در پادگان، کرج، کرمانشاه
 • اسلام آباد غرب، ارومیه، اهواز، سربندر، فلاحی )شادگان(، شوشتر، ماهشهر، رودسر
 • گزارشی از اختلافات حجتیه ایها و خمینی چی ها در قاسم آباد )کلاچای(، فومن )بازار جمعه(، خرم آباد، بروجرد
 • گزارشی از زندان اوین
 • بنقل از خروش، نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • بار دیگر جلاد، دو فدائی ز بر خلق ربود
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید زهرا بیدشهری
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید اسماعیل بیدشهری
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید سعید رهبری

کار شماره ۱۳۹ – ۱۸ آذر ۱۳۶۰

 • خمینی با تمام توان، در جهت پاسداری از سرمایه
 • سرمقاله: دموکراسی پیگیر پرولتری و نا پیگیری دموکراسی خرده‌بورژوائی
 • سیاست‌های اختناقی رژیم نشانه ترس اوست
 • جنبش کارگری
 • از تجارب مبارزاتی بیاموزیم! مبارزات دلیرانه کارگران شوفاژکار
 • مینو خرمدره
 • باز هم اخراج به نقل از خروش شماره ۹
 • نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز
 • ضرورت جدائی دین از سیاست (۲)
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۶)
 • در توزیع هرچه وسیعتر آثار سازمانی بکوشیم!
 • گزارش‌های روستائی
 • گزارشی از جریان تشکیل شورای فرمایشی در روستای خدیران (کناره مرداب انزلی( رودسر، املش
 • با ارائه ایده‌ها و پیشنهادات خود بخش تبلیغی نشریه کار را یاری رسانید!
 • اخبار مدارس
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن (۸)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • چرا رهبران جناح راست اکثریت هوادارنشان را از اوضاع بین‌المللی بی خبر نگه میدارند
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • بار دیگر جلاد دو فدائی ز بر خلق ربود مردم مسجد سلیمان
 • نمونه ای از جنایات رژیم
 • مبارزات و مقاومت توده‌ها را سازمان دهیم – بررسی اشکال مقاومت و مبارزه توده‌ها –
 • جنبش کارگری
 • کارخانه بایر، کفش ملی، شیدر(صنعتی البرز(، کارخانه فرنخ صنعتی البرز)
 • اخبار شهرستان‌ها
 • مرودشت – به نقل از خروش شماره ۹ – نشریه هواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران – شیراز، بوشهر، خرمدره، سنندج
 • اعمال فشار فرهنگی و اجتماعی به اقلیتهای مذهبی، خشم آنان را به مرحله انفجار رسانده است – اعتصابات و اعتراضات دانش آموزان ارمنی، زرتشتی و کلیمی
 • اگر مسلسلی بر دوش داشتم
 • پاکستان، کراچی

کار شماره ۱۴۰ – ۲ دی ۱۳۶۰

 • نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران برگزار شد
 • در حاشیه مصاحبه دادستان به اصطلاح انقلاب
 • انقلاب شعله می‌کشد
 • ارزیابی ذهنیات حاکم بر توده‌ها – شهریور، مهرماه) ۱۳۶۰ قسمت سوم(
 • جنبش کارگری
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جبهه خلق برای آزادی فلسطین
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به خانواده‌های شهدای بخون خفته خلق و خانواده انقلابیون زندانی
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق به انقلابیون اسیر
 • “ارگان” سازمانی و نقش آن(۹) (قسمت آخر)
 • مبارزات خود را حول ارگان سازمان نشریه “کار” سازمان دهیم
 • گزارشی از وضعیت برخی از مناطق جنگ زده
 • گزارش‌های روستائی
 • اخبار مدارس
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • باز هم دربارۀ مسأله ارضی و هیئت حاکمه
 • اخبار
 • برای مقابله با سیاست‌های ضد کارگری رژیم کمیته‌های مخفی چاپخانه‌ها را بوجود آورید
 • کارگران پیشرو صنعت چاپ
 • رقم اعدام‌های انقلابیون که توسط رژیم جنایتکار اعدام شده، ظرف ۵ ماه گذشته از مرز دو هزار گذشت
 • اخبار
 • تشتت درون جبهه ضد انقلاب حاکم به نقل از خروش شماره ۸
 • گرامی باد خاطره رفیق شهید مجتبی احمدزاده
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید خسرو مبارکی
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید مهدی خانزاده
 • گرامی باد خاطره فدائی خلق رفیق شهید شهسوار شفیعی )دکتر شفیعی(
 • زندانی سیاسی به همت توده‌ها آزاد باید گردد

کار شماره ۱۴۱ – ۹ دی ۱۳۶۰

 • اعدام‌های مخفیانه انقلابیون در سیاهچال‌های جلادان رژیم
 • بحران رفرمیسم
 • دانشگاه سنگر آزادی است؛ در جهت ایجاد دانشگاهی مردمی، آزاد و شورائی مبارزه کنیم
 • سال نو میلادی را به هم میهنان زحمتکش و مبارز مسیحی تبریک می‌گوئیم
 • اخطار هاشمی رفسنجانی عجز رژیم را در مقابل بحران بنمایش می‌نهد
 • قطعنامه در مورد وحدت با جناح چپ
 • قطعنامه درباره وضعیت کنونی، وظایف و تاکتیک‌های ما
 • قطعنامه پیرامون خط و مشی گذشته سازمان
 • قطعنامه در مورد اعضای مستعفی
 • قطعنامه درباره “شورای ملی مقاومت”
 • قطعنامه پیرامون شیوۀ پیشبرد مبارزه ایدئولوژیک علنی
 • تصحیح و پوزش
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای جنبش چپ انقلابی شیلی (میر(
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای هوادار سازمان در خارج از کشور
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای کمیته تدارکات و رفقائی که در محل این کنگره برای برگزاری آن فعالیت کردند
 • لهستان در معرض یک آزمون تاریخی
 • بازرسی کل کشور تقلیدی از بازرسی شاهنشاهی
 • آوارگان جنگ را سازمان دهیم
 • اخبار مدارس
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • اخبار
 • گزارشی تکاندهنده از جنایات رژیم در زندان اوین
 • گرامی باد خاطره شهدای سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
 • مبارزات دانشجویان انقلابی ایرانی در خارج از کشور
 • معامله با امپریالیست‌ها زیر شعارهای ضد امپریالیستی

کار شماره ۱۴۲ – ۱۶ دی ۱۳۶۰

 • اجرای قانون “شرایط انتخاب قضات دادگستری” معنی‌اش خانه نشین کردن تمام قضات و وکلای دادگستری و کلیه حقوق دانان ایران است
 • سرمقاله: رژیم جمهوری اسلامی در بن بست خاتمۀ جنگ
 • رفسنجانی: مهر جمهوری اسلامی در دل سرمایه‌داران نشسته است!
 • جنبش کارگری
 • قطعنامه درباره مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک
 • قطعنامه دربارۀ روش برخورد به احزاب و سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را یاری رسانید
 • توضیح هیئت تحریریه پیرامون بند ۱ و ۲
 • قطعنامه درباره مرحله انقلاب و روش سیاسی پرولتاریا در انقلاب دمکراتیک
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۷)
 • پیام شرکت کنندگان در اولین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به رفقای رزمنده و قهرمان السالوادور
 • پیام نخستین کنگره سازمان چریکهای فدائی خلق ایران به هواداران سازمان
 • “ضرورت جدائی دین از سیاست” (۳)
 • گزارشی از بازی‌های ورزشی المپیک ارامنه
 • فشار افکار عمومی جهان، سازمان عفو بین‌الملل را وادار ساخت تا در مورد شکنجه‌های وحشیانه رژیم موضعگیری نماید
 • جان هزاران زندانی سیاسی در خطر است
 • گزارش‌های روستائی
 • گزارشی از مقاومت کشاورزان گیلان در مقابل فروش اجباری برنج و بررسی آماری میزان فروش برنج به دولت
 • مردم چه می‌گویند، مردم چه می‌خواهند؟
 • جنبش مقاومت خلق کرد
 • ۱۶ آذر روز دانشجو گرامی باد – پیشگام سنندج
 • اخبار مدارس
 • توضیح و پوزش
 • اخبار شهرستان‌ها
 • گرامی باد خاطرۀ فدائیان شهید از کردستان
 • رفیق فدائی جواد کاشی
 • رفیق فدائی رحمت شریفی
 • رفیق فدائی مظفر قادری
 • رفیق فدائی قرنی حسنی
 • گرامی باد خاطرۀ رفیق فدائی محمد مجیدی
 • قتل عام اسرای عراقی: ننگی دیگر بر دامان جمهوری اسلامی

کار شماره ۱۴۳ – ۲۳ دی ۱۳۶۰

 • بیست و سومین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد
 • سرمقاله: نظامی‌گری و ارتجاع سیاسی
 • ارزیابی ذهنیت حاکم بر توده‌ها – آبان و آذر ۱۳۶۰
 • ابعاد نوینی از جنایات رژیم جمهوری اسلامی، سخنی کوتاه با اقلیت‌های مذهبی
 • جنبش کارگری
 • مبارزات کارکنان گاز منطقۀ حد فاصل اهواز – آغاجاری
 • تبلیغ و چگونگی پیشبرد آن در مراکز تجمع توده‌ها
 • کمبود مایحتاج، گرانی، صف، سرکوب و زورگوئی از بین نمی‌رود مگر آنکه: به مبارزه برخیزیم، متشکل شویم، و جلوی مزدوران رژیم بایستیم
 • رژیم جمهوری اسلامی، حامی زمین‌داران دشمن دهقانان
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۸)
 • نقد و بررسی یک گزارش
 • مردم چه می‌گویند؟ مردم چه می‌خواهند؟
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • قطعنامه دربارۀ گزارش کمیته مرکزی موقت سازمان
 • اخبار روستائی
 • شورای انتصابی بخشدار رودبار قصران، برای اهالی روستای لالان
 • اسامی شهدای آذرماه
 • اسامی ۲۰۷ نفر مبارز که از طرف رژیم (در آذرماه) به عنوان اعدام شدگان اعلام شد، تنها بخش کوچکی از اعدام شدگان در این ماه هستند!
 • بخشنامه‌های محرمانه یعنی پیشبرد سیاست‌های ضد خلقی دور از چشم خلق
 • فدائی شهید رفیق دکتر شفیعی
 • اخبار کردستان

کار شماره ۱۴۴ – ۳۰ دی ۱۳۶۰

 • “هفته وحدت” تلاشی مذبوحانه، شکستی مفتضحانه
 • سرمقاله: پیرامون شعار: “سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی، برقرار باد جمهوری دمکراتیک خلق”
 • سرانجام خمینی به جنایات خود و دژخیمانش اعتراف کرد
 • نامه گروهی از خانواده‌های زندانیان سیاسی تبریز خطاب به خلق‌های قهرمان ایران
 • اقدامات جدید وزارت کار گامی در جهت نابودی کامل شوراها و ضرورت مقابله با آن
 • جنبش کارگری
 • استثمار شدت می یابد
 • ایران کاوه
 • مبارزات کارگران خانه سازی تبریز ادامه دارد
 • اخبار کوتاه
 • واشر )شهر صنعتی البرز(
 • بندر خرمشهر
 • لیفت تراک سازی تبریز
 • تبد
 • ایران ناسیونال
 • گزارش‌های روستائی
 • بیست و سومین سالگرد انقلاب کوبا گرامی باد
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • زنده باد انقلاب پرو (۹) قسمت آخر
 • بررسی اشکال مقاومت و مبارزه توده‌ها – آبان و آذر ۱۳۶۰
 • اعدام جنایتکارانه شکرالله پاکنژاد
 • کمک‌های مالی دریافت شده
 • با کمک‌های مالی خود سازمان را در پیشبرد اهداف انقلابیش یاری رسانید
 • اخبار شهرستان‌ها
 • اخبار مدارس
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق مهدی خانزاده
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فریبا شفیعی
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق رحمت طالب نژاد
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق ابراهیم شریفی

کار شماره ۱۴۵ – ۷ بهمن ۱۳۶۰

 • جناحهای هیئت حاکمه
 • سرمقاله: بن بست مجاهدین خلق و راه حل انقلابی برون رفت از آن
 • سرکوب دکه داران ادامه سیاست‌های ضد خلقی رژیم
 • زحمتکشان بستان در اسارت دو رژیم عراق و ایران
 • ایران، پرچمدار اوپک!
 • جنبش کارگری
 • مبارزات قهرمانانه کارگران ایران یاسا، علیه سرکوب و اختناق
 • ضرورت جدائی دین و دولت (۴) بخش آخر
 • توضیح و تصحیح
 • جنبش جهانی کارگری – رهایی بخش
 • مبارزه طبقاتی در شیلی )بخش اول(
 • گزارشی از سازمان برنامه و تحلیلی مختصر از وضعیت کارمندان
 • ارزیابی ذهنیات توده‌ها آبان – آذر ۱۳۶۰ (قسمت دوم(
 • رژیم خرج ورشکستگی خود را از زحمتکشان می‌گیرد
 • نگاهی به مبارزات اقلیت‌های مذهبی ملی کشورمان در چند هفته اخیر
 • افشای دو سند در رابطه با سیاست‌های ضد خلقی رژیم
 • ادامه کمک‌های مالی امارات متحده عربی به رژیم ایران
 • خمینی می‌گفت زندان‌ها را به پارک و موزه تبدیل می‌کنیم!؟
 • شعر: دیوار از ناظم حکمت
 • شعر: پاسخ به آن دیوار
 • گزارش نمونه
 • کذب محض!؟
 • اخبار شهرستان‌ها
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق حسین تدریسی
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق خاطره جلائی
 • گرامی باد خاطره فدائی شهید رفیق فرهود روائی

توضیح: شماره‌های ۱۴۶ تا ۱۵۲ در جریان حمله رژیم به چاپخانه مخفی سازمان در سال ۱۳۶۰ پیش

 • از توزیع از بین رفتند.
 • کار شماره ۱۴۶– بهمن ۱۳۶۰
 • کار شماره ۱۴۷ – اسفند ۱۳۶۰
 • کار شماره ۱۴۸ – ۲ اسفند ۱۳۶۰

 

 

POST A COMMENT.